Ymgynghoriad ar y Canllawiau newydd ar y Gofynion ar gyfer Rhyddhau Safleoedd Niwclear o Reoliadau Sylweddau Ymbelydrol

Maer ymgynghoriad hwn yn caelei reoli gan SEPA ar ran bob un o tair asiantaeth.

Bydd yr ymgynghoriad ffurfiol hwn yn parhau yn agored am 3 mis, o 15/02/2016 tan 09/05/2016.

Defnyddiwch y ddolen isod i fynd â chi i’r ddogfen ymgynghori sydd ar gael ar wefan SEPA:

https://consultation.sepa.org.uk/operations-portfolio/grr

Gallwch lawrlwytho crynodeb o’r ddogfen yma.