Rhif 8 - 2014 Y defnyddio goleuadau mordwyo - rheoliadau rhyngwladol gwrthdro

Gwaith arolygu a samplu – Os ydych yn dod i aber afon Dyfrdwy, gwiriwch bob hysbysiad i forwyr

Y defnyddio goleuadau mordwyo - rheoliadau rhyngwladol gwrthdro

Rydym yn atgoffa morwyr ei bod yn ofynnol i bob llong ddangos y goleuadau perthnasol yn ôl argymhellion y rheoliadau gwrthdaro o fachlud haul tan godiad yr haul.

Rhaid i bob llong, gan gynnwys llongau pysgota sy’n gweithredu o fewn ardal yr harbwr, gydymffurfio â’r gofyniad hwn.

Mae criwiau llongau bychain nad ydynt yn cydymffurfio â’r rheoliadau gwrthdaro yn peryglu eu bywydau eu hunain yn ogystal â bywydau morwyr a theithwyr eraill.

Os hysbysir yr awdurdodau nad yw llong yn cydymffurfio â’r rheoliadau gwrthdaro, gellid dwyn achos cyfreithiol

 

Y CAPTEN S. CAPES

HARBWR FEISTR

Ionawr yr 16eg 2014

 

d/o Strategic Marine Services Ltd. 14 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Caer. CH2 4BP Rhif Ffôn: +44 (0) 1244 371428 Symudol: +44 (0) 7894 790378 Ffacs: +44 (0) 1244 379975 E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf