Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy – Arolwg Llanw Ardal Lanfa Tata Steel, 8 Mai

RHIF HYSBYSIAD LLEOL: Rhif 4, 2024
DILYS O: 3 Mai 2024
YN DOD I BEN AR: -

Cynghorir morwyr fod gweithrediadau arolwg yn cael eu cynnal yn y brif sianel oddi ar Lanfa Tata Steel yn safle 53⁰13.678’N 003⁰877W. Cynhelir gweithrediadau'r arolwg rhwng 09:00 a 16:00 dydd Mercher 8 Mai.

Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal o long sydd wedi'i hangori, dros y cylch llanwol, gyda mesurydd cerrynt yn cael ei weithredu â llaw dros yr ochr.

Cynghorir morwyr i basio ar y cyflymder lleiaf posibl, gan roi gymaint o le ag sy'n ymarferol i'r arolwg.

Mae'r hysbysiad hwn yn hunan-ddiddymu.

Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr
3 Ionawr 2024
d/o Strategic Marine Services Ltd.
12 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Caer. CH2 4BP
Ffôn: +44 (0) 1244 371428
E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf