No 1 of 2024 - Hysbysiadau Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy I Forwyr Sy'n Aros Mewn Grym

Hysbysiadau Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy I Forwyr Sy'n Aros Mewn Grym

RHIF HYSBYSIAD LLEOL: Rhif 1, 2024
YN DDILYS O: 3 Ionawr 2024
YN DOD I BEN: Hunan-Ddiddymu
Rhif: 01 – 2024

HYSBYSIADAU BWRDD GWARCHOD DYFRDWY I FORWYR SY'N AROS MEWN GRYM

BLWYDDYN

Rhif

TEITL

2013

15

LLONGDDRYLLIAD LORD DELAMERE

2014

08

LLONGAU HEB OLAU YN YR ABER

2018

10

BWIAU BACH DROS DRO

2022

05

MARCIAU TYMHOROL Y GAEAF

2023

02

DIOGELWCH MOROL AC ADRODD YM MWRDD GWARCHOD DDYFRDWY

2023

03

ADRODD ARGYFYNGAU A DIGWYDDIADAU YM MWRDD GWARCHOD DYFRDWY

2023

04

CANLLAWIAU DIOGELWCH MOROL YM MWRDD GWARCHOD DYFRDWY

 

Mae holl hysbysiadau eraill Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy i Forwyr a gyhoeddwyd cyn y dyddiad hwn drwy hyn yn cael eu canslo neu ystyrir eu bod wedi'u cyhoeddi'n ddigonol.

Mae’r Hysbysiadau i Forwyr a grybwyllwyd uchod a’r hysbysiadau dilynol i’w cael ar wefan CNC.

Mae'r hysbysiad hwn yn hunan-ddiddymu.

Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr
3 Ionawr 2024
d/o Strategic Marine Services Ltd.
12 Chapel Court,
Wervin Road,
Wervin,
Caer.
CH2 4BP

Ffôn: +44 (0) 1244 371428
E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf