Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy – Hysbysiad i forwyr. Gosod Angorfeydd Cychod Bach Answyddogol

RHIF HYSBYSIAD LLEOL: Rhif 2, 2024
DILYS O: 3 Ionawr 2024
YN DOD I BEN AR: ABER AFON DYFRDWY

Cafodd nifer o angorfeydd newydd heb eu cymeradwyo eu gweld yn cael eu defnyddio o fewn y Bwrdd Gwarchod yn ddiweddar.

Cynghorir morwyr fod angen i angorfeydd newydd ym Mwrdd Gwarchod Dyfrdwy gael eu cofrestru ag Awdurdod yr Harbwr, yn bennaf i sicrhau mordwyo diogel ac i sicrhau nad yw’r sianel fordwyo yn cael ei pheryglu.

Hysbysir morwyr ymhellach, o dan Orchymyn newydd Diwygio Harbwr Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy (Rhif 2) 2023 a ddaeth i rym ar 12 Gorffennaf 2023, y gall yr awdurdod gael gwared ag angorfeydd heb eu cymeradwyo, os rhoddir hysbysiad am gyfnod rhybudd o 28 diwrnod.

Capten G PROCTOR
Harbwrfeistr
3 Ionawr 2024
d/o Strategic Marine Services Ltd.
12 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Caer. CH2 4BP
Ffôn: +44 (0) 1244 371428
E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Diweddarwyd ddiwethaf