Hysbysir morwyr fod yr e-lyfryn 'Diogelwch Morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy' wedi'i adolygu a'i ailfformatio'n ddiweddar. Mae'r cyhoeddiad newydd hwn bellach ar gael i'w lawrlwytho o dudalennau gwe Gwarchodaeth Dyfrdwy a geir ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Atgoffir pob morwr o'r canllawiau ar ddiogelwch mordwyol sydd wedi'u cynnwys yn y llyfryn yn ogystal â'r weithdrefn adrodd argyfyngau a manylion cyswllt.

Mae Hysbysiad 19 – 2019 wedi'i ddiddymu.

Capten G PROCTOR
Harbwr Feistr
4 Ionawr 2023

d/o Strategic Marine Services Ltd.
12 Chapel Court, Wervin Road, Wervin, Chester. CH2 4BP
Ffôn: +44 (0) 1244 371428
E-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Rhif ffôn digwyddiadau: 0300 065 3000 (gwasanaeth 24 awr y dydd am ddim)
Floodline: 0345 988 1188 (gwasanaeth 24 awr y dydd)

Diweddarwyd ddiwethaf