Datblygiadau ynni adnewyddadwy morol

Prosiectau ynni adnewyddadwy morol

Mae ynni adnewyddadwy morol yn cynnwys y canlynol:

  • Tonnau
  • Llif llanw
  • Amrediad llanw

Gall ynni adnewyddadwy morol gael effaith ar yr amgylchedd, gan gynnwys ar adar, mamaliaid morol, ecoleg fenthig, pysgod a phrosesau ffisegol.

Rhaid i ddatblygwyr ynni adnewyddadwy morol asesu sut allai eu prosiect gael effaith ar yr amgylchedd.

Caniatâd ac asesiadau

Derbynyddion

Data am asesiadau

Canllawiau ar ein data ar gynefinoedd a rhywogaethau morol a'u defnyddiau mewn datblygiadau

Tystiolaeth, ymchwil ac adroddiadau

Adroddiadau tystiolaeth morol ac arfordirol

Ffynonellau gwybodaeth eraill

Mae adnoddau naturiol Cymru'n cynnig cyfle gwych i gynhyrchu ynni adnewyddadwy o'r gwynt, y tonnau a'r llanw. Drwy reoli'r adnoddau hyn yn gynaliadwy, gallwn sicrhau bod y datblygiad cywir yn y lle cywir yn helpu i fodloni targedau datgarboneiddio a galluogi twf glas yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Os ydych yn ystyried prosiect ynni adnewyddadwy morol yn nyfroedd Cymru, ysylltwch â ni yn gynnar yn eich cynlluniau drwy e-bost: marine.area.advice@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf