eWerthiannau 2021/22

Yn ystod blwyddyn ariannol 2021/2022 rydym yn bwriadu cynnal pedwar digwyddiad eWerthiant

Sylwer nad yw’r rhestr ganlynol yn rhestr ddiffiniol o ddyddiadau gwerthiannau, a gallai newidiadau gael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Y diben yw rhoi amlinelliad o’r rhaglen arfaethedig i gwsmeriaid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu diweddaru yma cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd manylion llawn y gwerthiannau unigol sydd ar gael yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo’n briodol fel rhan o’r amserlen werthu arferol.

20 Ebrill 2021
27 Gorffennaf 2021
26 Hydref 2021
15 Chwefror 2022
26 Ebrill 2022

eWerthiannau 'Agored'

Lotiau gwerthu coed sy’n sefyll a phren ymyl y ffordd yw’r rhain, lle:

Byddwn yn darparu atebion peirianneg sifil o ran y llannerch, a hynny fel arfer cyn y pwynt gwerthu, cyn i’r contract gychwyn.

Bydd llennyrch yn cael eu prisio, a’r cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu gan ddefnyddio gwerthoedd y pren yn unig.