Pysgodfeydd dŵr croyw - rheolaeth a chyngor

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Lleihad digynsail yn niferoedd yr eogiaid mân Nodyn briffio - Medi 2016 PDF [92.8 KB]
Llau pysgod cyffredin PDF [368.5 KB]
Ffwng ar eogiaid a sewin PDF [170.3 KB]
Gyrodactylus salaris Nodyn briffio PDF [283.9 KB]
Necrosis Croenol Briwiol PDF [235.2 KB]
Adroddiad Economaidd Gwerth Pysgota Cymru (Saesneg yn unig) PDF [755.3 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf