partial view of Welsh map

Astudiaeth achos o lifogydd Llanelwy 2012 - CA2/3

Crynodeb o’r llifogydd a ddigwyddodd yn Llanelwy, gan gynnwys data amser real a chyflwyniad ynghylch beth oedd wedi digwydd.

Llifogydd Llanelwy 2012 CA2/3 (Adroddiad data)
Llifogydd Llanelwy CA2/3 (Astudiaeth achos)
Afon Elwy – Cyflwyniad ynghylch llifogydd Llanelwy (PowerPoint)
Llifogydd Llanelwy 2012 yn y newyddion (Adnoddau)

 

Astudiaeth achos o lifogydd Llanelwy 2012 – CA4/5

Astudiaeth achos fanwl o’r llifogydd a ddigwyddodd yn Llanelwy, gan gynnwys data amser real a chyflwyniad ynghylch beth oedd wedi digwydd. 

Llifogydd Llanelwy 2012 CA4/5 (Adroddiad data)
Llifogydd Llanelwy CA4/5 – Y broblem (Astudiaeth achos)
Llifogydd Llanelwy CA4/5 – Yr ateb (Astudiaeth achos)
Afon Elwy – Cyflwyniad ynghylch llifogydd Llanelwy (PowerPoint)
Llifogydd Llanelwy 2012 yn y newyddion (Adnoddau)

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf