Cynllun llifogydd busnes

 

Neu defnyddiwch y rhestr wirio hon i ysgrifennu eich cynllun eich hun:

Gofalwch eich bod yn gwybod â phwy i gysylltu a sut:

  • cytunwch ar ble y byddwch yn mynd a sut i gysylltu â’ch gilydd
  • gofalwch fod gennych restr o’ch holl gysylltiadau pwysig wrth law

Cadwch stoc, offer, sylweddau peryglus ac unrhyw beth a allai halogi mewn man addas:

  • peidiwch â disgwyl nes y bydd llifogydd i’w symud oherwydd gallai hynny fod yn rhy hwyr ac yn beryglus

Meddyliwch beth fyddai angen i chi ei symud i ddiogelwch yn ystod llifogydd:

  • cerbydau
  • dodrefn
  • offer trydanol
  • sylweddau peryglus

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf