Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu rhagolygon llifogydd

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth perygl llifogydd pum diwrnod newydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd mercher 30 Medi 2020. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Mae effeithiau llifogydd llanw yn debygol ger Ynyslas yng Ngheredigion heddiw hyd at ddydd Sul. Mae hyn oherwydd torri arglawdd cyrsiau dŵr Afon Leri a fydd yn caniatáu i dir cyfagos orlifo pan fydd lefelau dŵr yn cynyddu yn ystod cyfnodau o lanw uchel.

Mae llifogydd lleol yn bosibl o ddŵr wyneb ac afonydd mewn rhannau o Gymru a chanolbarth, de a dwyrain Lloegr ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul oherwydd glaw trwm parhaus. 

Gall tir, ffyrdd a rhai eiddo orlifo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Mercher

Map for Forecast for Wednesday 30 September 2020

Iau

Map for Forecast for Thursday 01 October 2020

Gwener

Map for Forecast for Friday 02 October 2020

Sadwrn

Map for Forecast for Saturday 03 October 2020

Sul

Map for Forecast for Sunday 04 October 2020
 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.