Cyflwr Tir Halogedig yng Nghymru Ebrill 2016


Mae’r adroddiad yn cyflwyno ffeithiau a ffigurau allweddol a gasglwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru ar weithgareddau sector tir halogedig. Yn arbennig, mae’n cyflwyno gwybodaeth ar ddyletswyddau statudol a gyflawnir dan Ran 2A y Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (y drefn tir halogedig) ers iddi gael ei chyflwyno yng Nghymru ar 1 Gorffennaf 2001 hyd at 31 Rhagfyr 2013.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cyflwr Tir Halogedig yng Nghymru Ebrill 2016 PDF [2.0 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf