Adnabod eich afonydd - crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Mae ein hadroddiadau’n disgrifio statws poblogaethau’r eog a’r siwin ar gyfer prif ddalgylchoedd eogiaid a siwin Cymru

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd.afonydd Crynodeb  

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn  Blwyddyn  Blwyddyn Blwyddyn
Aeron 2015   2017  
Afan 2015   2017  
Cleddau 2015   2017  
Clwyd 2015 2016 2017 2018
Conwy 2015 2016 2017  2018
Dyfrdwy 2015 2016 2017  2018
Dwyfor 2015 2016 2017  2018
Dwyryd 2015 2016 2017  2018
Dyfi 2015  2016 2017  2018
Dysynni 2015  2016 2017 2018
Glaslyn 2015 2016 2017 2018
Gwendraeth 2015   2017  
Gwy 2015      
Gwyrfai/Llyfni 2015 2016  2017   
Llwchwr 2015   2017  
Mawddach 2015 2016  2017  2018
Nedd 2015    2017  
Nyfer 2015      
Ogwen 2015 2016 2017 2018
Ogwr 2015   2017   
Rheidol 2015    2017  
Seiont 2015 2016 2017 2018
Taf 2015   2017   
Taf ac Elai 2015      
Tawe 2015   2017  
Teifi     2017  
Tywi 2015   2017  
Wysg 2015       
Ystwyth 2015    2017   

 

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn  Blwyddyn 
Aeron   2018
Afan   2018
Cleddau   2018
Clwyd 2017 2018
Conwy 2017 2018
Dyfrdwy 2017 2018
Dwyfor   2018
Dwyryd   2018
Dyfi   2018
Dysynni   2018
Glaslyn   2018
Gwendraeth   2018
Llwchwr   2018
Mawddach 2017 2018
Nedd   2018
Nyfer   2018
Ogwen   2018
Ogwr   2018
Seiont   2018
Taf   2018
Tawe   2018
Teifi   2018
Tywi   2018
Ucheldir Hafren 2017  
Wysg 2017  
Ystwyth   2018
Gwy 2017  


Sylwer, Yng Ngogledd Cymru yn ystod 2017 dim ond yn afonydd Clwyd, Conwy, Dyfrdwy a Mawddach y cwblhawyd y gwaith electrobysgota, a hynny oherwydd llif uchel.