Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Manylion am safleoedd gwastraff trwyddedig

Gwaith cynnal a chadw hanfodol: efallai y bydd problemau gyda ein mapiau ar-lein rhwng 12:30 a 16:30 ddydd Gwener 3 Ebrill. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir. Rydym yn bwriadu cael pethau yn ôl yn gweithio cyn gynted â phosibl.

Mae busnesau yng Nghymru sy'n defnyddio, ailgylchu, trin, storio neu waredu gwastraff angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gweithredu yn gyfreithiol.


Drwy ddefnyddio ein map cewch wybodaeth am y safleoedd sydd gyda trwyddedau gwastraff, gan gynnwys:

  • y math o gyfleuster gwastraff
  • enw’r ymgeisydd
  • capasiti
  • nifer o drwyddedau

Byddwch yn ymwybodol y bod oedi rhwng cyhoeddi penderfyniadau trwyddedu a'r data yn ymddangos ar y map.

Cymorth gyda'n map

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn chwilio am leoliad i ailgylchu eich offer, ewch i wefan Ailgylch dros Gymru.

Gwybodaeth am safleoedd gwastraff, gan gynnwys manylion am y cynllun lwfans tirlenwi a manylion ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.