BETA: Porth Gwybodaeth Amgylcheddol Cymru

Chwiliwch y porth

Mae Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru yn dod â data at ei gilydd am amgylchedd naturiol Cymru. Mae'r porth yn cefnogi rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol trwy gyflwyno: 

  • mapiau
  • siartau
  • graffau
  • tablau 

Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth yn ein helpu ni i'w wella.

StoryMaps

Chwiliwch ein StoryMaps, sy'n cyfuno mapio a chynnwys rhyngweithiol

Gwybodaeth am Gymru ar gyfer atebion sy'n seiliedig ar natur

Casgliad o storïau i esbonio gwaith Gwybodaeth am Gymru ar gyfer atebion sy'n seiliedig ar natur. Dewiswch mân-lun i ddysgu mwy themâu polisi

Gwybodaeth am Gymru ar gyfer atebion sy'n seiliedig ar natur

Digwyddiadau llygredd amgylcheddol Cymru

Rhagor o wybodaeth am y 1,500+ o ddigwyddiadau llygredd amgylcheddol a gadarnhawyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn

Digwyddiadau llygredd amgylcheddol Cymru

Rhywogaethau estron goresgynnol

Archwiliwch ddosbarthiad ac effaith rhywogaethau estron goresgynnol yng Nghymru.

Rhywogaethau estron goresgynnol

Hygyrchedd cynnwys rhyngweithiol

Mae ein dangosfyrddau a'n mapiau data yn gweithio orau gan ddefnyddio cyfrifiadur. Ni fydd rhai o'r dangosfyrddau ddim yn gweithio mor dda wrth ddefnydio ffôn symudol neu dabled.

Gweler datganiad hygyrchedd gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru am fanylion llawn y materion hygyrchedd a nodwyd a sut i gysylltu â ni os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol.

Gwneud cais am ddata

Gallwch lawrlwytho ein Data Agored cyhoeddedig o MapDataCymru. Gellir gweld rhywfaint o ddata hefyd a'i gyfuno â data arall o'r catalog ar syllwr MapDataCymru.

Os na allwch ddod o hyd i’r data sydd ei angen arnoch o’n hadnoddau ar-lein:

Gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gyflenwi data nad yw ar gael ar-lein.

Os na allwch ddarganfod adroddiadau ar-lein cysylltwch â’n llyfrgell: library@naturalresourceswales.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf