Dadansoddiad Oedran

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Chwefror 2015 (2,020 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fyny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

26

1.3% 

I lawr

25 i 35

351

17%

I lawr

35 i 45 

635

31%

I lawr

45 i 55

632

31%

I fyny

55 i 65

347

17%

I fyny

65 ac uwch

29

1.4%

I fyny

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

61

3.0%

I fyny

25 i 35

393

19%

I fyny

35 i 45

646

32%

I fyny

45 i 55

626

31%

I lawr

55 i 65

284

14%

I lawr

65 ac uwch

11

0.5%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

48

2.6%

I fynnu

25 i 35

354

19%

I lawr

35 i 45

606

32.5%

I lawr

45 i 55

594

31.8%

Dim newid

55 i 65

253

13.6%

I lawr

65 ac uwch

10

0.5%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

47

2.5%

I lawr

25 i 35

337

18.2%

I lawr

35 i 45

596

32.2%

I lawr

45 i 55

594

32.1%

Dim newid

55 i 65

264

14.3%

I lawr

65 ac uwch

11

0.6%

I fyny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

57

3%

I fynny

25 i 35

345

18.1%

I fynny

35 i 45

596

31.3%

Dim newid

45 i 55

596

31.3%

I fynny

55 i 65

291

15.3%

I fynny

65 ac uwch

17

0.9%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

56

2.9%

I lawr

25 i 35

329

17%

I lawr

35 i 45

582

30%

I lawr

45 i 55

628

32.4%

I fynny

55 i 65

324

16.7%

I fynny

65 ac uwch

20

1%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Oedran Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Llai na 25

62

3.1%

I fynnu

25 i 35

401

19.9%

I fynnu

35 i 45

605

30%

I fynnu

45 i 55

619

30.7%

I lawr

55 i 65

309

15.3%

I lawr

65 ac uwch

18

0.9%

I lawr

 

Dadansoddiad Anabledd

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Chwefror 2015 (2,020 o staff)

Statws anabledd Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

30%

Dim data

Oes

1.9%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

68%

I fynny

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Statws anabledd Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

49%

I fynny

Oes

2.1%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

48%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Statws anabledd Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

55.8%

I fynny

Oes

2.5%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

41.8%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Statws anabledd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

1043

56.4%

I fynny

Oes

46

2.5%

Dim newid

Byddai’n well gen i beidio â dweud

760

41.1%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Statws anabledd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

1164

61.2%

I fynny

Oes

55

2.9%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

683

35.9%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Statws anabledd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

1217

64%

I fynny

Oes

62

3.3%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

660

34.7%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Statws anabledd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nac oes

1230

61.1%

I lawr

Oes

65

3.2%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

719

35.7%

I fynny

 

Dadansoddiad Rhywedd 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1157

57.2%

I lawr

Benyw

864

42.8%

I fynny

Benyw mewn rolau arweinwyr

18

27%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1065

57.1%

I lawr

Benyw

800

42.9%

I fynny

Benyw mewn rolau arweinwyr

17

30%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1055

57.1%

Dim newid

Benyw

794

42.9%

Dim newid

Benyw mewn rolau arweinwyr

9

29%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1071

56.3%

I lawr

Benyw

831

43.7%

I fynny

Benyw mewn rolau arweinwyr

11

36.7%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1079

55.6%

I lawr

Benyw

860

44.4%

I fynny

Benyw mewn rolau arweinwyr

10

34.5%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Rhyw Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwryw

1099

54.6%

I lawr

Benyw

915

45.4%

I fynny

Benyw mewn rolau arweinwyr

12

48%

I fynny

 

Dadansoddiad cyfeiriadedd rhywiol

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

901

45%

Dim data

Menyw hoyw/Lesbiad

10

0.49%

Dim data

Dyn hoyw

11

0.54%

Dim data

Deurywiol

17

0.8%

Dim data

Arall

7

0.3%

Dim data

Byddai’n well gen i beidio â dweud

1075

53%

Dim data

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

45

2.2%

Decrease

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

938

50%

I fynny

Menyw hoyw/Lesbiad

10

0.54%

I fynny

Dyn hoyw

10

0.54%

Dim newid

Deurywiol

15

0.8%

I lawr

Arall

7

0.4%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

885

47%

I lawr

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

42

2.3%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

944

51.1%

I fynny

Menyw hoyw/Lesbiad

10

0.54%

Dim newid

Dyn hoyw

9

0.49%

I lawr

Deurywiol

12

0.6%

I lawr

Arall

8

0.4%

Dim newid

Byddai’n well gen i beidio â dweud

866

46.8%

Dim newid

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

39

2.1%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

1058

55.6%

I fynny

Menyw hoyw/Lesbiad

13

0.68%

I fynny

Dyn hoyw

10

0.53%

I fynny

Deurywiol

9

0.5%

I lawr

Arall

10

0.5%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

802

42.2%

I lawr

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

42

2.2%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

1101

56.8%

I fynny

Menyw hoyw/Lesbiad

15

0.77%

I fynny

Dyn hoyw

11

0.57%

I fynny

Deurywiol

11

0.57%

I fynny

Arall

10

0.52%

Dim newid

Byddai’n well gen i beidio â dweud

791

40.8%

I lawr

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

47

2.4%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Cyfeiriadedd rhywiol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Heterorywiol

1115

55.36%

I lawr

Menyw hoyw/Lesbiad

12

0.60%

I lawr

Dyn hoyw

12

0.60%

I fynny

Deurywiol

12

0.60%

I fynny

Arall

12

0.60%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

851

42.25%

I fynny

Canran o’r gweithlu sy’n nodi eu bod yn lesbaidd, hoyw neu ddeurywiol

48

2.4%

Dim newid

 

Dadansoddiad statws priodasol

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff

Priod

1068

52.8%

Sengl

710

35.1%

Cyd-fyw

107

5.3%

Wedi ysgaru

74

3.7%

Wedi gwahanu

16

0.8%

Partneriaeth sifil

6

0.3%

Gweddw

11

0.5%

Anhysbys

29

1.4%

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

1074

53%

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Priod

995

53.4

I fynny

Sengl

656

35.2

I fynny

Cyd-fyw

98

5.3

Dim newid

Wedi ysgaru

63

3.4%

I lawr

Wedi gwahanu

17

0.9%

I fynny

Partneriaeth sifil

3

0.2%

I lawr

Gweddw

5

0.3%

I lawr

Anhysbys

28

1.5%

I fynny

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

998

53.5%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Priod

989

53.5%

I fynny

Sengl

644

34.8%

I lawr

Cyd-fyw

98

5.3%

Dim newid

Wedi ysgaru

65

3.5%

I lawr

Wedi gwahanu

17

0.9%

Dim newid

Partneriaeth sifil

3

0.2%

Dim newid

Gweddw

5

0.3%

Dim newid

Anhysbys

28

1.5%

Dim newid

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

992

53.7%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Priod

993

52.2%

I lawr

Sengl

682

35.9%

I fynny

Cyd-fyw

110

5.8%

I fynny

Wedi ysgaru

67

3.5%

Dim newid

Wedi gwahanu

14

0.7%

I lawr

Partneriaeth sifil

5

0.3%

I fynny

Gweddw

4

0.2%

I lawr

Anhysbys

27

1.4%

I lawr

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

998

52.5%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Priod

1017

52.4%

I fynny

Sengl

679

35.0%

I lawr

Cyd-fyw

117

6.0%

I fynny

Wedi ysgaru

76

3.9%

I fynny

Wedi gwahanu

13

0.7%

Dim newid

Partneriaeth sifil

7

0.4%

I fynnyu

Gweddw

4

0.2%

Dim newid

Anhysbys

26

1.3%

I lawr

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

1024

52.8%

I fynu

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Statws priodasol Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Priod

1015

50.4%

I lawr

Sengl

745

37.0%

I fynny

Cyd-fyw

123

6.1%

I fynny

Wedi ysgaru

81

4.0%

I fynny

Wedi gwahanu

13

0.6%

I lawr

Partneriaeth sifil

7

0.3%

I lawr

Gweddw

4

0.2%

Dim newid

Anhysbys

26

1.3%

Dim newid

% o’r gweithlu sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil

1022

50.7%

I lawr

 

Dadansoddiad hil neu ethnigrwydd

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Chwefror 2015 (2,021 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1694

83.9%

I lawr

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

5

0.2%

I fynny

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

12

0.6%

Dim data

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

3

0.1%

Dim data

Grŵp ethnig arall

5

0.2%

Dim data

Byddai’n well gen i beidio â dweud

301

14.9%

Dim data

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

25

1.2%

I lawr

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1025

50.7%

I lawr

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

10

0.5%

I fynny

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

9

0.4%

I lawr

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

1

0.0%

I lawr

Grŵp ethnig arall

3

0.1%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

973

48.1%

I fynny

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

23

1.1%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1061

56.9%

I fynny

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

12

0.6%

I fynny

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

12

0.6%

I fynny

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

2

0.1%

I fynny

Grŵp ethnig arall

3

0.2%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

775

41.6%

I lawr

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

29

1.6%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1068

57.8%

I fynny

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

11

0.6%

I lawr

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

12

0.6%

Dim newid

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

2

0.1%

Dim newid

Grŵp ethnig arall

3

0.2%

Dim newid

Byddai’n well gen i beidio â dweud

753

40.7%

I lawr

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

28

1.51%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1196

62.9%

I fynny

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

10

0.5%

I lawr

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

11

0.6%

Dim newid

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

2

0.1%

Dim newid

Grŵp ethnig arall

5

0.3%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

678

35.6%

I lawr

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

29

1.52%

I fynny

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1253

64.6%

I fynny

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

10

0.5%

Dim newid

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

10

0.5%

I lawr

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

2

0.1%

Dim newid

Grŵp ethnig arall

4

0.2%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

660

34.0%

I lawr

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

27

1.39%

I lawr

 

Adroddiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Hil neu ethnigrwydd Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Gwyn

1272

63.2%

I lawr

Grwpiau ethnig cymysg/lluosog

12

0.6%

I fynny

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

10

0.5%

Dim newid

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / Du Prydeinig

2

0.1%

Dim newid

Grŵp ethnig arall

5

0.2%

Dim newid

Byddai’n well gen i beidio â dweud

713

35.4%

I fynny

% y staff sy’n nodi eu bod yn bobl dduon neu leiafrif ethnig

29

1.44%

I fynny

 

 

Dadansoddiad crefydd, cred, neu diffyg cred

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Chwefror 2015 (2,021 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

2

0.1%

I lawr

Mae gen i ffydd neu gred

474

23.5%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

1544

76.4%

Dim data

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

476

23.6%

I lawr

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

0

0.0%

Dim data

Anglicanaidd

0

0.0%

Dim data

Anffyddiwr

0

0.0%

Dim data

Bwdhaidd

5

1.1%

Dim data

Catholig

0

0.0%

Dim data

Hindŵaidd

1

0.2%

Dim data

Dyneiddiwr

0

0.0%

Dim data

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim data

Mwslim

1

0.2%

Dim data

Enwad Cristnogol Arall

448

94.5%

Dim data

Paganaidd

0

0.0%

Dim data

Protestantaidd

0

0.0%

Dim data

Rastafaraidd

0

0.0%

Dim data

Unrhyw grefydd neu gred arall

18

3.8%

Dim data

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

364

18.0%

I fynny

Mae gen i ffydd neu gred

505

25.0%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

1152

57.0%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

869

43.0%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

45

8.9%

I fynny

Anglicanaidd

79

15.6%

I fynny

Anffyddiwr

83

16.4%

I fynny

Bwdhaidd

3

0.6%

I lawr

Catholig

49

9.7%

I fynny

Hindŵaidd

4

0.8%

I fynny

Dyneiddiwr

10

2.0%

I fynny

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

2

0.4%

I fynny

Enwad Cristnogol Arall

154

30.5%

I lawr

Paganaidd

5

1.0%

I fynny

Protestantaidd

47

9.3%

I fynny

Rastafaraidd

2

0.4%

I fynny

Unrhyw grefydd neu gred arall

21

4.2%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

377

20.2%

I fynny

Mae gen i ffydd neu gred

519

27.8%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

969

52.0%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

896

48.0%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnosti

53

10.2%

I fynny

Anglicanaidd

83

16.0%

I fynny

Anffyddiwr

76

14.6%

I lawr

Bwdhaidd

3

0.6%

I fynny

Catholig

49

9.4%

I lawr

Hindŵaidd

4

0.8%

I fynny

Dyneiddiwr

9

1.7%

I lawr

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

3

0.6%

I fynny

Enwad Cristnogol Arall

161

31.0%

I fynny

Paganaidd

6

1.2%

I fynny

Protestantaidd

45

8.7%

I lawr

Rastafaraidd

2

0.4%

Dim newid

Unrhyw grefydd neu gred arall

24

4.6%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

375

20.3%

I lawr

Mae gen i ffydd neu gred

521

28.2%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

953

51.5%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

896

48.5%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

54

10.4%

I fynny

Anglicanaidd

84

16.1%

I fynny

Anffyddiwr

75

14.4%

I lawr

Bwdhaidd

3

0.6%

Dim newid

Catholig

49

9.2%

I lawr

Hindŵaidd

4

0.8%

Dim newid

Dyneiddiwr

9

1.7%

Dim newid

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

3

0.6%

Dim newid

Enwad Cristnogol Arall

163

31.3%

I fynny

Paganaidd

6

1.2%

Dim newid

Protestantaidd

44

8.4%

I lawr

Rastafaraidd

2

0.4%

Dim newid

Unrhyw grefydd neu gred arall

25

4.8%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol
Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

430

22.6%

I fynny

Mae gen i ffydd neu gred

561

29.5%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

911

47.9%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

991

52.1%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

63

11.2%

I fynny

Anglicanaidd

88

15.7%

I lawr

Anffyddiwr

81

14.4%

Dim newid

Bwdhaidd

7

1.2%

I fynny

Catholig

50

8.9%

I lawr

Hindŵaidd

4

0.7%

I lawr

Dyneiddiwr

12

2.1%

I fynny

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

4

0.7%

I fynny

Enwad Cristnogol Arall

170

30.3%

I lawr

Paganaidd

7

1.2%

Dim newid

Protestantaidd

45

8.0%

I lawr

Rastafaraidd

2

0.4%

Dim newid

Unrhyw grefydd neu gred arall

27

4.8%

Dim newid

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

455

23.5%

I fynny

Mae gen i ffydd neu gred

579

29.9%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

905

46.7%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

1034

53.4%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

65

11.2%

Dim newid

Anglicanaidd

95

15.7%

I fynny

Anffyddiwr

86

14.9%

I fynny

Bwdhaidd

7

1.2%

Dim newid

Catholig

53

9.2%

I fynny

Hindŵaidd

4

0.7%

Dim newid

Dyneiddiwr

12

2.1%

Dim newid

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

3

0.5%

I lawr

Enwad Cristnogol Arall

170

29.4%

I lawr

Paganaidd

7

1.2%

Dim newid

Protestantaidd

46

7.9%

I lawr

Rastafaraidd

2

0.3%

I lawr

Unrhyw grefydd neu gred arall

28

4.8%

Dim newid

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Crefydd, cred, neu diffyg cred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Nid oes gen i unrhyw ffydd neu gred

463

22.3%

I fynny

Mae gen i ffydd neu gred

583

28.9%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

986

48.9%

I lawr

Canran yr staff sy’n nodi eu crefydd, cred neu ddiffyg cred

1046

51.9%

I fynny

 

O’r rhai sydd â ffydd neu gred:

Ffyff neu gred Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Agnostig

68

12.0%

I fynny

Anglicanaidd

86

15.2%

I lawr

Anffyddiwr

83

14.7%

I lawr

Bwdhaidd

7

1.2%

Dim newid

Catholig

49

8.7%

I lawr

Hindŵaidd

4

0.7%

Dim newid

Dyneiddiwr

9

1.6%

I lawr

Iddewiaeth

1

0.2%

Dim newid

Mwslim

1

0.2%

I lawr

Enwad Cristnogol Arall

170

30.1%

I fynny

Paganaidd

9

1.6%

I fynny

Protestantaidd

46

8.1%

I fynny

Rastafaraidd

2

0.4%

I fynny

Unrhyw grefydd neu gred arall

30

5.3%

Dim data

 

 Gallu Cymraeg

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ionawr 2016 (2,021 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

65

4.4%

I fynny

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

608

41.2%

I fynny

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

345

23.4%

I fynny

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

92

6.2%

I fynny

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

164

11.1%

I fynny

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

2020

13.7%

I fynny

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1411

69.8%

I fynny

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

1476

73.0%

I fynny

Heb gwblhau ffurflen

545

27.0%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1,865 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

72

4.6%

I fynny

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

663

42.6%

I fynny

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

341

21.9%

I lawr

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

96

6.2%

I fynny

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

169

10.9%

I fynny

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

215

13.8%

I fynny

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1411

79.6%

I fynny

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

1556

83.4%

I fynny

Heb gwblhau ffurflen

309

16.6%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2017 (1,849 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

70

4.5%

I lawr

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

662

42.5%

I lawr

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

345

22.1%

I fynny

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

99

6.4%

I fynny

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

169

10.8%

I lawr

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

213

13.7%

I lawr

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1488

80.5%

I fynny

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

1558

84.3%

I fynny

Heb gwblhau ffurflen

291

15.7%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ionawr 2018 (1,902 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

71

4.1%

I lawr

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

739

42.5%

Dim newid

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

394

22.7%

I fynny

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

112

6.4%

Dim newid

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

193

11.1%

I fynny

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

229

13.2%

I lawr

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1667

87.6%

I fynny

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

1738

91.4%

I fynny

Heb gwblhau ffurflen

164

8.6%

I lawr

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhagfyr 2018 (1,939 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

64

3.6%

I lawr

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

745

42.4%

I lawr

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

745

22.2%

I lawr

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

391

7.3%

I fynny

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

128

11.3%

I fynny

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

198

13.2%

Dim newid

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1694

87.4%

I lawr

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

232

90.7%

I lawr

Heb gwblhau ffurflen

181

9.3%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  Chwefror 2020 (2,014 o staff)

Gallu Cymraeg Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Dim dealltwriaeth o’r Gymraeg

62

3.4%

I lawr

Gallu yngangu ymdraddodion ac enwau Cymraeg sylfaenol

801

44.2%

I fynny

Gallu llunio brawddegau Cymraeg sylfaenol

405

22.4%

I fynny

Gallu trafod rhai materion gwaith yn hyderus

134

7.4%

I fynny

Rhugl ar lafar yn y Gymraeg

204

11.3%

Dim newid

Rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

267

14.7%

I fynny

Canran y staff sydd wedi datgan eu bod yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar wahanol lefelau

1811

89.9%

I fynny

Staff sydd wedi cwblhau datganiad Lefel y Gymraeg FyCNC

1873

93.0%

I fynny

Heb gwblhau ffurflen

141

7.0%

I lawr

 

Dadansoddiad Cyfrifoldebau Gofalu 

 

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Chwe 16 (2021 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

376

18.6%

I fynny

Dim cyfrifoldeb gofalu

566

28.0%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

1079

53.4%

I lawr

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr plentyn/plant anabl

10

2.66%

I fynny

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.7%

I fynny

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

255

67.8%

I fynny

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

17

4.5%

I fynny

Gofalwr eilaidd

57

15.2%

I lawr

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

27

7.2%

I fynny

 

 

Adroddiad  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Medi 2016 (1865 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

411

22.0%

I fynny

Dim cyfrifoldeb gofalu

574

30.8%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

880

47.2%

I lawr

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr plentyn/plant anabl

11

2.68%

I fynny

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.4%

I lawr

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

286

69.6%

I fynny

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

15

3.6%

I lawr

Gofalwr eilaidd

59

14.4%

I fynny

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

30

7.3%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ion 2017 (1849 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

412

22.3%

I fynny

Dim cyfrifoldeb gofalu

575

31.1%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

862

46.6%

I lawr

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr plentyn/plant anabl

11

2.67%

I lawr

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.4%

Dim newid

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

286

69.4%

I lawr

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

14

3.4%

I lawr

Gofalwr eilaidd

60

14.6%

I fynny

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

31

7.5%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ion 2018 (1902 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

458

24.1%

I fynny

Dim cyfrifoldeb gofalu

661

34.8%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

783

41.2%

I lawr

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr plentyn/plant anabl

10

2.18%

I lawr

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.2%

Dim newid

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

319

69.7%

I fynny

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

15

3.3%

I fynny

Gofalwr eilaidd

65

14.2%

I fynny

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

39

8.5%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhag 2018 (1939 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

477

24.6%

I fynny

Dim cyfrifoldeb gofalu

692

35.7%

I fynny

Byddai’n well gen i beidio â dweud

770

39.7%

I lawr

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr  plentyn/plant anabl

9

1.89%

I lawr

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.1%

I lawr

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

324

67.9%

I fynny

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

21

4.4%

I fynny

Gofalwr eilaidd

71

14.9%

I fynny

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

42

8.8%

I fynny

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Chwe 20 (2014 o staff)

Cyfrifoldebau gofalu Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

 chyfrifoldeb gofalu

494

24.5%

I lawr

Dim cyfrifoldeb gofalu

684

34.0%

I lawr

Byddai’n well gen i beidio â dweud

836

41.5%

I fynny

 

O’r rheini â chyfrifoldeb gofalu:

Math o gyfrifoldeb gofalu Nifer yr aelodau staff Percentage of staff members with caring responsibilties I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Prif ofalwr plentyn/plant anabl

8

1.62%

I lawr

Prif ofalwr oedolyn anabl (18 oed a hŷn)

10

2.0%

I lawr

Prif ofalwr plentyn/plant (iau na 18 oed)

339

68.6%

I fynny

Prif ofalwr unigolyn hŷn (65+)

20

4.0%

I lawr

Gofalwr eilaidd

73

14.8%

I lawr

Cyfrifoldebau gofalu lluosog

44

8.9%

I lawr

 

Trefniadau gweithio

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ion 17 (1849 o staff)

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn

1544

84%

I fynny

Rhan-amser

305

16%

I lawr

 

O’r rheini a ddatgelodd eu trefniadau gweithio:

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn - Gwryw

992

53.70%

I lawr

Amser llawn - Benyw

552

29.90%

Dim newid

Rhan-amser - Gwryw

63

3.40%

I fynny

Rhan-amser - Benyw

242

13.10%

I fynny

 

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ion 18 (1902 o staff)

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn

1597

84%

I fynny

Rhan-amser

319

16%

I lawr

 

O’r rheini a ddatgelodd eu trefniadau gweithio:

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn - Gwryw

1007

52.90%

I fynny

Amser llawn - Benyw

590

31.00%

I fynny

Rhan-amser - Gwryw

64

3.40%

I fynny

Rhan-amser - Benyw

241

12.70%

I lawr

 

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhag 18 (1939 o staff)

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn

1620

84%

I fynny

Rhan-amser

319

16%

I fynny

 

O’r rheini a ddatgelodd eu trefniadau gweithio:

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn - Gwryw

1017

52.40%

I lawr

Amser llawn - Benyw

603

31.10%

I fynny

Rhan-amser - Gwryw

62

3.20%

I lawr

Rhan-amser - Benyw

257

13.30%

I fynny

 

 

Adroddiad  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Chwe 20 (2014 o staff)

Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn

1690

84%

Dim newid

Rhan-amser

324

16%

Dim newid

 

O’r rheini a ddatgelodd eu trefniadau gweithio:

Trefniant gweithio Nifer yr aelodau staff Canran yr aelodau staff I fynny/i lawr o'r flwyddyn flaenorol

Amser llawn - Gwryw

1028

51.04%

I fynny

Amser llawn - Benyw

662

32.86%

I fynny

Rhan-amser - Gwryw

71

3.52%

I fynny

Rhan-amser - Benyw

253

12.56%

I lawr

 

Diweddarwyd ddiwethaf