Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein swyddogaeth mewn amaethyddiaeth

Cyngor i’r rhai sy’n gweithio yn y sector ffermio a manylion ein gwaith ni yn cefnogi diwydiant amaethyddol cynaliadwy yng Nghymru

Rydym ni’n gweithio gyda grwpiau ffermio, Cyswllt Ffermio, Llywodraeth Cymru i gynghori a chefnogi datblygu diwydiant amaethyddol cynaliadwy er mwyn:

  • cadw, gwella ac adfer cynefinoedd a rhywogaethau o fywyd gwyllt, tirluniau a nodweddion diwylliannol
  • sicrhau swyddi da ac elw cynaliadwy i'r rhai sy'n ffermio ac yn rheoli tir
  • cynnal a chefnogi gwead cymdeithasol cymunedau gwledig
  • helpu i daclo'r heriau sy’n dod yn sgil newid hinsawdd
  • ei gwneud yn haws i bobl gyrraedd a mwynhau cefn gwlad a’i ddeall yn well

Rydyn ni’n cynghori Llywodraeth Cymru drwy ymateb i ymgynghoriadau ar bob mater ynghylch effeithiau amgylcheddol amaethyddiaeth, gan gynnwys:

  • Y Polisi Amaeth Cyffredin
  • Cynllun Datblygu Gwledig Cymru
  • rheoli tir comin
  • Asesiadau Effeithiau Amgylcheddol
  • dyluniad gwasanaethau ymgynghorol amaethyddol

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.