Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu

Ffôn: 029 2046 4227

Ebost: cyfathrebu@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gallwch chi gysylltu â’n tîm yn ystod oriau gwaith, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

Os hoffech wneud cais am ganiatâd i ffilmio ar ein tir ac nad yw eich ymholiad yn gysylltiedig ag unrhyw geisiadau o ran y cyfryngau neu gyfweliad, ewch i'n tudalen ganiatadau i lenwi'r ffurflen gais berthnasol.