Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwaith cwympo coed llarwydd heintiedig wedi dechrau yng Nghwm Rhaeadr

Cwm Rhaeadr Forest towards Mynydd Du in the Brecon Beacons

Mae rhaglen waith wedi dechrau i gael gwared o goed llarwydd heintiedig o goedwig yng Nghwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri.

Er mwyn cadw ymwelwyr y goedwig yn ddiogel yn ystod cam cyntaf y gwaith cwympo, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cau’r llwybr beicio mynydd a rhannau eraill o’r goedwig i gerddwyr a beicwyr mynydd.

Wrth i’r gwaith cwympo symud i ardaloedd eraill o’r goedwig, byddwn yn dargyfeirio a chau llwybrau yn eu trefn. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny, bydd rhannau o’r llwybr beicio mynydd yn cael eu hailagor.

Bydd arwyddion clir yn dangos y dargyfeiriadau a pha lwybrau fydd wedi cau.

Meddai James Tinney, Uwch Swyddog Rheoli Tir Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Dydyn ni ddim yn hoffi cau mynediad i'n coedwig, gan ein bod yn gwybod pa mor werthfawr yw hi i bobl leol ac i feicwyr mynydd, ond yn yr achos hwn, dyma'r ateb mwyaf diogel i ganiatáu i'r gwaith fynd yn ei flaen heb oedi.

"Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y bydd y gwaith yn aflonyddu gyn lleied ag sydd bosibl ar bethau, a phan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny, byddwn yn ailagor rhannau o'r goedwig wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

"Mae clefyd y llarwydd wedi cael effaith ddramatig ar ein coedwigoedd yng Nghymru. Mae'n anffodus ein bod yn gorfod cwympo coed, ond mae hynny'n rhoi cyfle inni wella'r goedwig ar gyfer y dyfodol."

Mae'r coed wedi'u heintio â Phytophthora ramorum, a elwir yn glefyd llarwydd fel arfer. Yn 2013, nododd arolygon fod y clefyd yn lledaenu'n gyflym drwy goedwigoedd yng Nghymru, a thaniodd hyn strategaeth genedlaethol i gael gwared â choed heintiedig i'w atal rhag lledu ymhellach.

Mae CNC yn cyflawni’r gwaith mewn camau ac yn rhagweld y bydd y gwaith yn cymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Bydd angen cwympo tua 40 hectar o goed llarwydd – sy'n cyfateb yn fras i 40 o gaeau rygbi. Mae CNC yn gofyn i bobl beidio â defnyddio llwybrau sydd wedi cau a dilyn arwyddion a dargyfeiriadau er eu diogelwch eu hunain. Gall peidio â gwneud hynny olygu oedi yn y gwaith a gohirio dyddiad ailagor y goedwig.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.