Datganiad CNC ar arogleuon o Safle Tirlenwi Withyhedge, Sir Benfro

Logo CNC

Rydym yn ymwybodol o’r pryderon yn y gymuned leol ynglŷn â gweithgareddau yn Safle Tirlenwi Withyhedge ac effaith yr arogl a adroddir ar drigolion. Rydym yn cymryd y mater hwn o ddifrif.

Rydym wedi derbyn nifer o adroddiadau am arogl o Safle Tirlenwi Withyhedge yn Sir Benfro gan gymunedau cyfagos. Mae'r gweithgaredd tirlenwi yn cael ei reoleiddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o dan Drwydded Amgylcheddol.

Mae staff CNC wedi cadarnhau’r arogl o Safle Tirlenwi Withyhedge ac rydym yn parhau i ymweld â nifer o leoliadau i ymchwilio ymhellach i’r arogl. Rydym wedi canfod arogleuon eraill yn yr ardal ac yn deall bod ffynonellau arogl eraill yn bresennol. 

Bu ein swyddogion rheoleiddio’n ymweld â’r safle tirlenwi ar 2 Tachwedd 2023 a 7 Rhagfyr 2023 i archwilio agweddau ar weithrediad a rheolaeth y safle a allai fod yn cyfrannu at arogl oddi ar y safle.

Darparwyd cyngor a chyfarwyddyd i weithredwr y safle ac rydym mewn trafodaethau parhaus ynghylch lliniaru a rheoli arogl.

Bwriedir cynnal ymweliad pellach â Safle Withyhedge yr wythnos nesaf.

Yn ogystal ag ymweliadau safle, mae ein gwaith i sicrhau cydymffurfiaeth mewn safleoedd a ganiateir yn cael ei wneud mewn ffyrdd amrywiol y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys adolygu data, adroddiadau a gwybodaeth arall o bell.

Byddem yn annog unrhyw un sy'n cael eu heffeithio gan aroglau o Safle Tirlenwi Withyhedge i gysylltu â ni drwy ffonio ein llinell gymorth 24 awr - 0300 065 3000, gan sicrhau eich bod yn disgrifio’r math o arogl yr ydych yn ei arogli.