Illegal fishing net

Cafodd dyn ei holi yr wythnos yma (Mercher 19 Mehefin) ar ôl ei ganfod liw nos yn defnyddio rhwyd mewn afon yng ngogledd Cymru.

Daliwyd y dyn 31 mlwydd oed o ardal Dolgellau gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), gyda chefnogaeth tîm troseddau gwledig Heddlu Gogledd Cymru, tra ar batrôl ar lan yr afon.

Fe wnaeth swyddogion CNC gadw y rhwyd ac offer arall yn ystod y digwyddiad ar yr afon Wnion.

Gall rhwydo anghyfreithlon yn afonydd Cymru niweidio poblogaethau o rywogaethau pwysig fel eogiaid a sewin.

Dywedodd Matt Roberts, arweinydd tîm troseddau amgylcheddol CNC:

“Mae yna reolau a deddfau i ddiogelu rhywogaethau o bysgod sy'n rhan bwysig o'r amgylchedd a'r economi yn yr ardal yma.
“Gall troseddau fel y rhain effeithio ar ei poblogaethau am flynyddoedd i ddod ac effeithio ar y diwydiant pysgota sy'n werth miliynau o bunnoedd i economi Cymru bob blwyddyn. 
“Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gawn gan bysgotwyr a phobol i dargedu ein gwaith gorfodi, felly rydym yn annog unrhyw un sy'n gweld potsio neu bysgota anghyfreithlon i'w riportio i ni ar 0300 065 3000.”