Cofrestr buddiannau - Cyflogaeth arall

Enwau Swydd yn CNC  Dyddiad dod i rym Sefydliad Natur y busnes Natur y swydd Cydnabyddiaeth ariannol
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Chwefror 2015 hyd at y presennol Cycling 4 All Elusen Ymddiriedolwr/Aelod Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mai 2015 hyd at y presennol Skill Hive CIC Cwmni buddiannau cymunedol Cyfarwyddwr/Aelod Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gorffennaf 2005 hyd at y presennol IK Tech Ltd Cwmni technoleg Ysgrifennydd y Cwmni. Ei phriod yw Cyfarwyddwr IK Tech Ltd Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Chwefror 2011 hyd at y presennol Groundwork Gogledd Cymru Elusen gofrestredig  Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ionawr 2016 hyd at y presennol  Refurbs Flintshire Elusen Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2019 hyd at y presennol Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Corff cyhoeddus Aelod annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Tachwedd 2016 hyd at y presennol Tir Gwyllt Elusen Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mehefin 2020 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Gymunedol Nant Mill Cwmni sydd wrthi'n cael ei chofrestru'n elusen Cyfarwyddwr/Aelod Nac oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Hydref 2020 hyd at y presennol Cynllun Pensiwn Thames Water Cynllun Pensiwn y Gweithle Cwmni Cyfleustodau  Cyfarwyddwr Ymddiriedol Oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2016 hyd at y presennol Glandŵr Cymru  Elusen Ei phartner yn Ymddiriedolwr Nac oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2017 hyd at y presennol Pobl Group – Cartrefi a Chymunedau  Nid-er-elw  Cyfarwyddwr Anweithredol/Is-gadeirydd  Oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Mehefin 2019 hyd at y presennol Coleg Crist, Aberhonddu Ysgol ddydd a phreswyl annibynnol (cynradd hyd at y chweched dosbarth). Llywodraethwr Ysgol Nac oes
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol Partneriaeth Penllyn Partneriaeth cyngor tref a chynghorau cymuned Cyfarwyddwr Nac oes
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Rhagfyr 2019 hyd at y presennol Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG) Cymru Elusen Cyfarwyddwr Nac oes 
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Rhagfyr 2022 hyd at y presennol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Gwarchodfa Natur ac Ystâd / Twristiaeth Aelod o'r Grŵp Cynghori Oes
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gorffennaf 2023 hyd at y presennol Cyswllt Ffermio Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig (Cyllido gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru) Mentor Nac oes 
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gorffennaf 2023 hyd at y presennol Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran Canolfan Ymchwil Brifysgol Aberystwyth   Nac oes 
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol  Zoe Henderson Curtains and Interiors Busnes bach dylunio mewnol Perchennog  Oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol Ymgynghoriaeth busnes  Ymgynghoriaeth busnes Ymgynghorydd Busnes Oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2012 hyd at y presennol Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Cymdeithas tir gwledig Aelod o Bwyllgor Gogledd Cymru  Nac oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at Rhagfyr 2022 Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Pwyllgor Amgylcheddol Cenedlaethol  Aelod o Bwyllgor Cymru Nac oes
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ionawr 2022 hyd at y presennol Prosiect Skyline Partneriaeth Gymunedol Aelod o’r Bwrdd Rheoli a Chynghorydd Technegol Nac oes
Yr Athro Calvin Jones  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Hydref 1998 hyd at y presennol Ysgol Fusnes Caerdydd Addysg Athro Oes
Yr Athro Calvin Jones  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ionawr 2023 hyd at y presennol Llywodraeth Cymru Llywodraeth Gweithiwr Eilradd Oes
Lesley Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2016 hyd at y presennol Sefydliad Addysg Amgylcheddol Addysg Datblygu Cynaliadwy Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Ymddiriedolaeth Nac Oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1995 hyd at y presennol Prifysgol Aberystwyth Addysg Uwch Darlithwr Oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Rhagfyr 2021 hyd at y presennol Iaith Cyf Ymgynghori ar brosiectau Ymgynghorydd Cyswllt (ad hoc) Oes (dim ond am prosiectau penodol)
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  26 Ionawr 2005 hyd at y presennol Prosiect Down to Earth  Menter Gymdeithasol - addysg a lles Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  25 Medi 2014 hyd at y presennol Down to Earth Construction Menter Gymdeithasol - adeiladu cynaliadwy Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  21 Chwefror 2022 - hyd at y presennol Cymdeithas Ecolegol Prydain Elusen â ffocws ecolegol Aelod panel: Meysydd ymchwil blaenoriaeth mewn ecoleg Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1984 hyd at y presennol  Prifysgol Caerdydd  Addysg    Athro Oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2015 hyd at y presennol  Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd  Ymchwil/Addysg Cyd-gyfarwyddwr Oes – yn rhinwedd ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd 
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2017 hyd at y presennol Grŵp Prifysgolion GW4 (Caerfaddon, Bryste, Caerwysg, Caerdydd) Ymchwil gydweithredol Aelod o’r Bwrdd Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2015 hyd at y presennol  Y Gynghrair Sicrwydd Dŵr Consortiwm ymchwil dŵr y DU Ei briod yw'r Cyfarwyddwr  Oes – prif alwedigaeth ei briod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1981 hyd at y presennol  Arsyllfa Llyn Brianne  Ymchwil Cydweithio â CNC i ddarparu data monitro Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Elusen bywyd gwyllt Is-lywydd Anrhydeddus  Na fydd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth Asiantaeth yr Amgylchedd Ymchwil Aelod o'r Grŵp Cynghori Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Cynrychiolydd CNC Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2022 hyd at y presennol Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Aelod panel arbenigol Nac oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2019 hyd at y presennol Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Aelod Pwyllgor Nac oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2022 hyd at y presennol Grŵp Cartrefu Cymunedol Cynon Taf - Is-gwmnïau yw Gofal a Thrwsio a Down to Zero Cymdeithas dai Prif Swyddog Gweithredol dros dro Oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Rhagfyr 2022 hyd at y presennol Crisis Elusen digartrefedd Aelod Bwrdd Nac oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  30/09/2019

7/03/23-30/09/23
Cartrefi Conwy Cyfyngedig Limited Landlord Cymdeithasol Cofrestredig annibynnol nid-er-elw Cyfarwyddwr Anweithredol
Darpar Gadeirydd
Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  20/08/2021 - 30/09/23 Cartrefi Developments Limited Cwmni daliannol adeiladu tai Cyfarwyddwr Anweithredol
Cadeirydd 
Nac Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  03/03/2018 hyd at y presennol Old Penrhosian Provident Fund Elusen Ymddiriedolwr
Trysorydd
Nac Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  31/01/2020 hyd at y presennol Merseyside Special Investment Fund Limited (MSIF Limited) Buddsoddwr Cronfa Effaith Cyfarwyddwr Anweithredol  Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  11/08/2020 hyd at y presennol River Capital
(AFM Merseyside Mezzanine Limited gynt)
Is-gwmni Rheoli Cronfeydd i MSIF Limited Cyfarwyddwr Anweithredol Oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1 Chwefror 2018 hyd at 31 Ionawr 2026 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Parc Cenedlaethol Aelod Bwrdd a Benodwyd gan Lywodraeth Cymru Oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  30 Mehefin 2017 hyd at 28 Mehefin 2024 Plantlife International Cadwraeth planhigion Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr Anweithredol Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mehefin 2020 - Mehefin 2024 Ysgol Gynradd Llandeilo Addysg Llywodraethwr Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mawrth 2021 hyd at y presennol Llywodraeth Cymru Panel Annibynnol Uwch-aelod o'r Panel Annibynnol Oes
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1 Ionawr 2014 hyd at y presennol Sefydliad Babraham  Ymchwil Wyddonol  Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr Ymddiriedol Nac oes
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  01 Gorffennaf 2016 hyd at y presennol  Company of Biologists  Cyhoeddi Gwyddonol  Aelod o'r Bwrdd  Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Mawrth 2018 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Sefydliad Ysbytai Prifysgol Wirral  Gofal iechyd Cadeirydd Oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Chwefror 2017 hyd at y presennol Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl Sefydliad Orielau ac Amgueddfeydd Ymddiriedolwr Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Ebrill 2022 hyd at y presennol NML Foundation Elusen Ymddiriedolwr Nac oes
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Presennol Opera Cenedlaethol Cymru Celfyddydau perfformio Aelod o'r Bwrdd Nac oes
Diweddarwyd ddiwethaf