Cofrestr buddiannau - Cyflogaeth arall

Enwau Swydd yn CNC Dyddiad dod i rym Sefydliad Natur y busnes Natur y swydd Cydnabyddiaeth ariannol
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2009 hyd at y presennol Partneriaeth Penllyn Partneriaeth cyngor tref a chynghorau cymuned Cyfarwyddwr Nac oes
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Rhagfyr 2019 hyd at y presennol Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG) Cymru Elusen Cyfarwyddwr Nac oes
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Rhagfyr 2022 hyd at y presennol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Gwarchodfa Natur ac Ystâd / Twristiaeth Aelod o'r Grŵp Cynghori Oes
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Gorffennaf 2023 hyd at y presennol Cyswllt Ffermio Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig (Cyllido gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru) Mentor Nac oes
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Gorffennaf 2023 hyd at y presennol Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran Canolfan Ymchwil Brifysgol Aberystwyth Aelod Cyswllt Nac oes
Geraint Davies Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Mehefin 2023 hyd at y presennol Rural Advisor Busnes Cyngor Amlddisgyblaethol Cynghorydd Oes
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Ebrill 2024 hyd at Mai 2026 Ysgol Fusnes Caerdydd Ysgol Fusnes Caerdydd i graffu ar fodelau cyllido ar gyfer môr-lynnoedd llanw yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru Athro, Ysgol Fusnes Caerdydd Oes – yn rhinwedd ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Hydref 1998 hyd at y presennol Ysgol Fusnes Caerdydd Addysg Athro Oes
Lesley Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2016 hyd at y presennol Sefydliad Addysg Amgylcheddol Addysg Datblygu Cynaliadwy Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr yr Ymddiriedolaeth Nac Oes
Lesley Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Awst 2023 hyd at y presennol Cymdeithas Genweirwyr Eog a Brithyll Cymru Y Corff Llywodraethu ar gyfer Genweirio am Bysgod Hela yng Nghymru Ei gŵr yw'r Ysgrifennydd Nac Oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1995 hyd at y presennol Prifysgol Aberystwyth Addysg Uwch Darlithwr Oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Rhagfyr 2021 hyd at y presennol Iaith Cyf Ymgynghori ar brosiectau Ymgynghorydd Cyswllt (ad hoc) Oes (dim ond am prosiectau penodol)
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 30 Mehefin 2023 hyd at y presennol Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Cynrychiolydd CNC Nac oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1 Ionawr 2024 hyd at y presennol Partneriaethau Arloesi ym maes Polisi Lleol Cymru Wledig edrych ar arloesi ym maes polisi yng Nghymru wledig, Aelod o’r ganolfan ymchwil Nac oes
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1 Chwefror hyd at y presennol Yr Academi Brydeinig / Prifysgol Coventry Rhan o brosiect ymchwil sy’n archwilio datblygiad Aelod o’r tîm ymchwil sydd dan arweiniad Donna Udall o Brifysgol Coventry. Nac oes
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Ionawr 2023 hyd at y presennol Llywodraeth Cymru Llywodraeth Gweithiwr Eilradd Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 26 Ionawr 2005 hyd at y presennol Prosiect Down to Earth Menter Gymdeithasol - addysg a lles Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 25 Medi 2014 hyd at y presennol Down to Earth Construction Menter Gymdeithasol - adeiladu cynaliadwy Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2023 hyd at y presennol Partneriaeth Skyline gyda Down to Earth Partneriaeth Gymunedol a ariennir gan Gronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol (bydd cyllid grant yn dechrau ym mis Medi am 24 mis) Prif Weithredwr Down to Earth Mae Mark yn derbyn tâl am ei rôl fel Prif Weithredwr. Nid yw ei rôl yn cael ei gyflogi’n uniongyrchol drwy’r prosiect hwn. Fodd bynnag, mae’r sefydliad y mae’n Brif Weithredwr arno wedi derbyn grant o’r bartneriaeth hon.
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1984 hyd at y presennol Prifysgol Caerdydd Addysg   Athro Oes
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2015 hyd at y presennol Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd Ymchwil/Addysg Cyd-gyfarwyddwr Oes – yn rhinwedd ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2015 hyd at y presennol Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd Ymchwil/Addysg Ei briod yw'r Cyfarwyddwr Oes – prif alwedigaeth ei briod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1981 hyd at y presennol Arsyllfa Llyn Brianne Ymchwil Cydweithio â CNC i ddarparu data monitro Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2018 hyd at y presennol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Elusen bywyd gwyllt Is-lywydd Anrhydeddus Na fydd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2018 hyd at y presennol Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Cynrychiolydd CNC Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2022 hyd at y presennol Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Aelod panel arbenigol Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2023 hyd at y presennol Asiantaeth yr Amgylchedd Corff Rheoleiddio Tyst arbenigol ar lygredd Oes
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 2024 hyd at y presennol Bwrdd Marchnadoedd Amgylcheddol Fframwaith Llywodraethu ar gyfer Marchnadoedd Amgylcheddol Cadeirydd, Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth ac Aelod o’r Bwrdd Nac oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2019 hyd at y presennol Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Aelod Pwyllgor Nac oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2022 hyd at y presennol Grŵp Cartrefu Cymunedol Cynon Taf - Is-gwmnïau yw Gofal a Thrwsio a Down to Zero Cymdeithas dai Prif Swyddog Gweithredol dros dro Oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Rhagfyr 2022 hyd at y presennol Crisis Elusen digartrefedd Aelod Bwrdd Nac oes
Kathleen Palmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 13 Tachwedd 2023 hyd at y presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Iechyd Is-gadeirydd Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 30/09/2019 7/03/23-30/09/23 Cartrefi Conwy Cyfyngedig Limited Landlord Cymdeithasol Cofrestredig annibynnol nid-erelw Cyfarwyddwr Anweithredol Darpar Gadeirydd Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 20/08/2021 - 30/09/23 Cartrefi Developments Limited Cwmni daliannol adeiladu tai Cyfarwyddwr Anweithredol Cadeirydd Nac Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 03/03/2018 hyd at y presennol Old Penrhosian Provident Fund Elusen Ymddiriedolwr Trysorydd Nac Oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Mawrth 2018 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Sefydliad Ysbytai Prifysgol Wirral Gofal iechyd Cadeirydd Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 31/01/2020 hyd at y presennol Merseyside Special Investment Fund Limited (MSIF Limited) Buddsoddwr Cronfa Effaith Cyfarwyddwr Anweithredol Oes
Helen Pittaway Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 11/08/2020 hyd at y presennol River Capital (AFM Merseyside Mezzanine Limited gynt) Is-gwmni Rheoli Cronfeydd i MSIF Limited Cyfarwyddwr Anweithredol Oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1 Chwefror 2018 hyd at 31 Ionawr 2026 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Parc Cenedlaethol Aelod Bwrdd a Benodwyd gan Lywodraeth Cymru Oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 30 Mehefin 2017 hyd at 28 Mehefin 2024 Plantlife International Cadwraeth planhigion Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr Anweithredol Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Mehefin 2020 - Mehefin 2024 Ysgol Gynradd Llandeilo Addysg Llywodraethwr Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Mawrth 2021 hyd at y presennol Llywodraeth Cymru Panel Annibynnol Uwch-aelod o'r Panel Annibynnol Oes
Yr Athro Peter Rigby Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 1 Ionawr 2014 hyd at y presennol Sefydliad Babraham Ymchwil Wyddonol Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr Ymddiriedol Nac oes
Yr Athro Peter Rigby Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol 01 Gorffennaf 2016 hyd at y presennol Company of Biologists Cyhoeddi Gwyddonol Aelod o'r Bwrdd Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Chwefror 2017 hyd at y presennol Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl Sefydliad Orielau ac Amgueddfeydd Ymddiriedolwr Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Ebrill 2022 hyd at y presennol NML Foundation Elusen Ymddiriedolwr Nac oes
Diweddarwyd ddiwethaf