Cofrestr buddiannau - Aelodaeth

Enw Swydd yn CNC/th> Enw'r clwb neu'r gymdeithas Natur yr ymglymiad
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol World Horse Welfare (International League for the Protection of Horses gynt) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Undeb Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG Cymru) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Professor Peter Fox Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod Cyffredin
Professor Peter Fox Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Coed Cadw Aelod Cyffredin
Professor Peter Fox Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) Aelod Cyffredin
Professor Peter Fox Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Helwyr Adar Dŵr Traeth Bach Aelod Cyffredin
Professor Peter Fox Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cynghrair Saethu’r Waun Aelod Cyffredin
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig Ymddiriedolwr ac Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gynghrair Cefn Gwlad Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Aelod ac yn ymwneud â'r Pwyllgor
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Aelod
Yr Athro Calvin Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Beicio DU Aelod
Yr Athro Calvin Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Lesley Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Yr Athro Rhys Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Capel y Morfa Ymddiriedolwr ac Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Coleg adolygu gan gymheiriaid Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol Adolygydd achlysurol
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ddysgedig Cymru Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Frenhinol Bioleg Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ecolegydd Siartredig (trwy CIEEM) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ecolegol Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas y Gwyddorau Dŵr Croyw Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur Gwent Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Butterfly Conservation Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Buglife Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Dogs Trust Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Cadwraeth Forol Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Kathleen Palmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Undeb FDA Aelod Cyswllt (ond heb gymryd rhan)
Helen Pittaway Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol CADW Aelod
Helen Pittaway Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Melinau Cymru (tanysgrifio) Aelod, fel y mae ei Phriod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Naturiaethwyr Llanelli (tanysgrifio) Aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Aelod oes. Ei phriod hefyd yn aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru (tanysgrifio) Aelod, fel y mae ei Phriod
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Academi'r Gwyddorau Meddygol Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Sefydliad Bioleg Foleciwlaidd Ewrop Aelod
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Bioleg Ddatblygiadol Prydain Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Brenhinol y Modurwyr Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Golff Royal St. David Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Golff Brenhinol Lerpwl Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Eryri Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Aelod
Diweddarwyd ddiwethaf