Cofrestr buddiannau - Aelodaeth

Enw

Swydd yn CNC

Enw'r clwb neu'r gymdeithas

Natur yr ymglymiad

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Undeb Amaethwyr Cymru

Aelod

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Aelod

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG Cymru)

Aelod

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Aelod

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt

Aelod

Professor Peter Fox

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod Cyffredin

Professor Peter Fox

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Coed Cadw

Aelod Cyffredin

Professor Peter Fox

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)

Aelod Cyffredin

Professor Peter Fox

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Helwyr Adar Dŵr Traeth Bach

Aelod Cyffredin

Professor Peter Fox

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cynghrair Saethu’r Waun

Aelod Cyffredin

Yr Athro Calvin Jones

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Beicio DU

Aelod

Yr Athro Calvin Jones

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Aelod

Lesley Jones

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Aelod

Yr Athro Rhys Jones

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Capel y Morfa

Ymddiriedolwr ac Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Coleg adolygu gan gymheiriaid Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol

Adolygydd achlysurol

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymrawd

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Frenhinol Bioleg   

Cymrawd

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM)

Cymrawd

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill

Cymrawd

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ecolegydd Siartredig (trwy CIEEM)

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Ecolegol Prydain

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw

Cymrawd

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Prydain

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas y Gwyddorau Dŵr Croyw

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Butterfly Conservation

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Buglife

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Dogs Trust

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod

Yr Athro Steve

Ormerod

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol

Cymrawd

Kathleen Palmer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Undeb FDA

Aelod Cyswllt (ond heb gymryd rhan)

Helen Pittaway

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

CADW

Aelod

Helen Pittaway

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Melinau Cymru (tanysgrifio)

Aelod, fel y mae ei Phriod

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Naturiaethwyr Llanelli (tanysgrifio)

Aelod

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Aelod oes. Ei phriod hefyd yn aelod

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru (tanysgrifio)

Aelod, fel y mae ei Phriod

Yr Athro Peter Rigby

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Y Gymdeithas Frenhinol

Cymrawd

Yr Athro Peter Rigby

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Academi'r Gwyddorau Meddygol

Cymrawd

Yr Athro Peter Rigby

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Sefydliad Bioleg Foleciwlaidd Ewrop

Aelod

Yr Athro Peter Rigby

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Bioleg Ddatblygiadol Prydain

Aelod

Syr David Henshaw

Cadeirydd y

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Clwb Brenhinol y Modurwyr

Aelod

Syr David Henshaw

Cadeirydd y

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Clwb Golff Royal St. David

Aelod

Syr David Henshaw

Cadeirydd y

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Clwb Golff Brenhinol Lerpwl

Aelod

Syr David Henshaw

Cadeirydd y

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cymdeithas Eryri

Aelod

Syr David Henshaw

Cadeirydd y

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod

Clare Pillman

Prif Weithredwr ac Aelod o'r

Bwrdd

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod

Clare Pillman

Prif Weithredwr ac Aelod o'r

Bwrdd

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Aelod

Diweddarwyd ddiwethaf