Cofrestr buddiannau - Busnes a thir

Enwau

Swydd yn CNC

Natur yr eiddo

Lleoliad cyffredinol yr eiddo

Geraint Davies

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Gwaith yn cael ei gwblhau ar breswylfa bersonol drwy brosiect LIFE Dyfrdwy

Gogledd Cymru

Mark McKenna

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Perchennog tir rhydd-ddaliadol

Gŵyr

Mark McKenna

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Datganiad Diddordeb safle Ceinws – Mae

Down to Earth wedi cyflwyno cynnig i

CNC

Powys

Mark McKenna

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Cais cynllunio cyn ymgeisio ar safle

cyfagos i/sy’n cynnwys ardal ddynodedig

SoDdGA/RAMSAR/ACA

Gŵyr

Helen Pittaway

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Mae preswylfa bersonol (dau acer) o fewn Parc Cenedlaethol Eryri

Gogledd Cymru

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Tyddyn bach chwe hectar

De-orllewin Cymru

Dr Rosie Plummer

Aelod o'r

Bwrdd/Cyfarwyddwr

Anweithredol

Hen felin ŷd a adferwyd mewn Ardal

Cadwraeth Arbennig (ACA)

De-orllewin Cymru

Syr David Henshaw

Y Cadeirydd

Adeilad rhestredig o darddiad canoloesol

Gogledd Cymru

Syr David Henshaw

Y Cadeirydd

Adeilad hanesyddol

Gogledd Cymru

Syr David Henshaw

Y Cadeirydd

Mae preswylfa bersonol ger ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig.

Gogledd Cymru

Clare Pillman

Prif Weithredwr ac

Aelod o'r Bwrdd

Mae preswylfa bersonol o fewn ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig.

Gogledd Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf