Cofrestr buddiannau - Busnes a thir

Enwau Swydd yn CNC  Natur yr eiddo Lleoliad cyffredinol yr eiddo
Geraint Davies  Cyfarwyddwr Anweithredol CNC Cytundeb adran 16 gyda CNC o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Gogledd Cymru
Geraint Davies  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gwaith yn cael ei gwblhau ar breswylfa bersonol drwy brosiect LIFE Dyfrdwy Gogledd Cymru
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Perchennog tir rhydd-ddaliadol Gŵyr
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Apêl gynllunio mewn ardal sensitif Ardal Cardwraeth Arbennig (ACA)    Sir Benfro
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Datganiad Diddordeb safle Ceinws – Mae Down to Earth wedi cyflwyno cynnig i CNC Powys
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cais cynllunio cyn ymgeisio ar safle cyfagos i/sy’n cynnwys ardal ddynodedig SoDdGA/RAMSAR/ACA  Gŵyr
Helen Pittaway Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mae preswylfa bersonol (dau acer) o fewn Parc Cenedlaethol Eryri Gogledd Cymru
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Tyddyn bach chwe hectar  De-orllewin Cymru
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Hen felin ŷd a adferwyd mewn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)  De-orllewin Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd  Adeilad rhestredig o darddiad canoloesol Gogledd Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd  Adeilad hanesyddol Gogledd Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd  Mae preswylfa bersonol ger ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Mae preswylfa bersonol o fewn ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Diweddarwyd ddiwethaf