Cofrestr buddiannau - Busnes a thir

Enwau Swydd yn CNC Natur yr eiddo Lleoliad cyffredinol yr eiddo
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Groundwork Gogledd Cymru - Derbynnydd Grant CNC Gogledd Cymru
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Groundwork Gogledd Cymru (fel partner) - Derbynnydd Dau Grant CNC Gogledd Cymru
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Mae preswylfa bersonol ger ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Geraint Davies Cyfarwyddwr Anweithredol CNC Cytundeb adran 16 gyda CNC o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Gogledd Cymru
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Gwaith yn cael ei gwblhau ar breswylfa bersonol drwy brosiect LIFE Dyfrdwy Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Tair erw ynghlwm wrth ei preswylfa bersonol Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol 60 erw yn eiddo i aelod o'r teulu Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Teulu Henderson – Cydberchnogaeth ar adeiladau fferm a chanddynt ganiatâd cynllunio Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Busnes rhentu gwyliau Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Mae preswylfa bersonol ger ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Perchennog tir rhydd-ddaliadol Gŵyr
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Apêl gynllunio mewn ardal sensitif Ardal Cardwraeth Arbennig (ACA) Sir Benfro
Helen Pittaway Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Mae preswylfa bersonol (dau acer) o fewn Parc Cenedlaethol Eryri Gogledd Cymru
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Tyddyn bach chwe hectar De-orllewin Cymru
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Hen felin ŷd a adferwyd mewn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) De-orllewin Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd Adeilad rhestredig o darddiad canoloesol Gogledd Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd Adeilad hanesyddol Gogledd Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd Mae preswylfa bersonol ger ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Mae preswylfa bersonol o fewn ffin ardal o chwilio am Barc Cenedlaethol newydd arfaethedig. Gogledd Cymru
Diweddarwyd ddiwethaf