2022 Dyddiadau cyfarfodydd y Bwydd

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae sesiynau cyhoeddus y Bwrdd yn parhau i gael eu cynnal dros Microsoft Teams. Cliciwch ar y dyddiadau perthnasol isod am ragor o fanylion ynglŷn ag arsylwi sesiynau cyhoeddus.

 

Byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa.

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd – 2022

Cynhelir nifer o gyfarfodydd y Bwrdd yn gyhoeddus. Ar gyfer y cyfarfodydd hyn rydym yn cyhoeddi agenda ynghyd â’r papurau a gaiff eu hystyried yn y cyfarfodydd. Caiff y rhain eu cyhoeddi ar ein gwefan yma wythnos o flaen y cyfarfod. Rydym hefyd yn cyhoeddi’r cofnodion ar ôl iddynt gael eu cadarnhau yn y cyfarfod dilynol. 

Mae croeso i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid arsylwi’r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd.

Croesewir defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg yn ein cyfarfodydd. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael ym mhob cyfarfod cyhoeddus agored.

Gall y manylion hyn newid.

Diweddarwyd ddiwethaf