2021 Dyddiadau cyfarfodydd y Bwydd

Diweddariad Coronafeirws (ibox ar dudalennau’r Bwrdd)

 

Nid yw’r Bwrdd yn cyfarfod wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Fodd bynnag mae sesiynau cyhoeddus wedi cael eu hailgyflwyno drwy Teams.

 

Cliciwch ar y dyddiadau ym mis Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am arsylwi sesiynau cyhoeddus.

 

Byddwn yn adolygu hyn wrth i’r sefyllfa ddatblygu

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd – 2021

Cynhelir nifer o gyfarfodydd y Bwrdd yn gyhoeddus. Ar gyfer y cyfarfodydd hyn rydym yn cyhoeddi agenda ynghyd â’r papurau a gaiff eu hystyried yn y cyfarfodydd. Caiff y rhain eu cyhoeddi ar ein gwefan yma wythnos o flaen y cyfarfod. Rydym hefyd yn cyhoeddi’r cofnodion ar ôl iddynt gael eu cadarnhau yn y cyfarfod dilynol. 

Mae croeso i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid arsylwi’r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd.

Croesewir defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg yn ein cyfarfodydd. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael ym mhob cyfarfod cyhoeddus agored.

Gall y manylion hyn newid.

Diweddarwyd ddiwethaf