2020 Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd

Diweddariad Coronafeirws (ibox ar dudalennau’r Bwrdd)

 

Nid yw’r Bwrdd yn cyfarfod wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Fodd bynnag mae sesiynau cyhoeddus wedi cael eu hailgyflwyno drwy Skype.

 

Cliciwch ar y dyddiadau ym mis Tachwedd i gael rhagor o wybodaeth am arsylwi sesiynau cyhoeddus.

 

Byddwn yn adolygu hyn wrth i’r sefyllfa ddatblygu

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd – 2020

Cynhelir nifer o gyfarfodydd y Bwrdd yn gyhoeddus. Ar gyfer y cyfarfodydd hyn rydym yn cyhoeddi Agenda ynghyd â’r papurau a gaiff eu hystyried yn y cyfarfodydd. Caiff y rhain eu cyhoeddi ar ein gwefan yma wythnos o flaen y cyfarfod. Rydym hefyd yn cyhoeddi’r cofnodion ar ôl iddynt gael eu cadarnhau yn y cyfarfod dilynol. 

Mae croeso i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid arsylwi’r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd.

Croesewir defnydd o’r Gymraeg a’r Saesneg yn ein cyfarfodydd. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael ym mhob cyfarfod cyhoeddus agored.

  • Dydd Iau 23 Ionawr - Caerdydd (Cyfarfod caeedig a gynhelir drwy Skype)
  • Dydd Iau 26 Mawrth - Penarlag (Cyfarfod caeedig a gynhelir drwy Skype)
  • Dydd Iau 21 Mai – De Orllewin Cymru (Cyfarfod caeedig a gynhelir drwy Skype)
  • 16 a 17 o Orffenaf - I'w gynna trwy Skype (Cyfarfod caeedig a gynhelir drwy Skype)
  • 15 ac 16 o Fis Medi - I'w gynnal trwy Skype nes y clywir yn wahanol
  • 25 ac 26 o Fis Tachwedd- I'w gynnal trwy Skype nes y clywir yn wahanol

Dyddiadau pellach i'w cadarnhau

Diweddarwyd ddiwethaf