Cofrestr buddiannau - Unrhyw fuddiant arall

Enwau Swydd yn CNC Y Sefydliad Natur y buddiant
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol World Wide Fund for Nature Rhoddwr misol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Sustrans Rhoddwr misol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Saethu er Difyrrwch Aberbrân Fawr Curwr
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Jones Bros Civil Engineering UK Ffrind agos i Huw Jones, Cadeirydd Jones Bros Civil Engineering UK
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Stiward yn y Pafiliwn Rhyngwladol yn Sioe Frenhinol Cymru
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Uchel Siryf Clwyd Uchel Siryf Clwyd 2022-23
Diweddarwyd ddiwethaf