Grantiau a ddyfarnwyd

Chwilio am grantiau yr ydym wedi’u dyfarnu ers 2022.

Am wybodaeth am grantiau a ddyfarnwyd cyn y dyddiad hwn, cysylltwch â grants.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf