Cyfleoedd cyllid grant presennol

Ar hyn o bryd mae gennym y gyllid grantiau:

Grant datblygu mawndiroedd - dyddiad cau 8 Chwefror 2023 

Cronfa Rhwydweithiau Natur - dyddiad cau 21 Medi i 7 Rhagfyr 2022 yn dibynnu ar lefel y grant.

Grantiau wedi cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y grant cymunedau cydnerth oedd 22 Medi.

Rydym wedi cwblhau ein hasesiadau a byddwn yn anfon llythyrau hysbysu tua dechrau mis Tachwedd.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf