Taliadau Caniatâd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau

Bydd taliadau ar gyfer y gweithgareddau hyn yn destun TAW ar y gyfradd safonol, oni nodir yn wahanol.

Bydd taliadau am y gweithgareddau yn gyffredinol fel y nodir, ond efallai mai dim ond tâl gweinyddol lleiaf bydd yn cael ei godi ar ddigwyddiadau sy’n elusennol neu ddim yn fasnachol.

Bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cyn trefnu rhai gweithgareddau neu ddigwyddiadau ar y tir rydym yn ei reoli. Rydym yn codi ffi weinyddol untro o £50.

Gweithgaredd Taliadau (net unrhyw TAW)

Cychod gwenyn

£50.00 y flwyddyn (RHYDD o TAW)

Bonsai

£50.00 y flwyddyn

Gyrru Cerbydau

£50.00 y ceffyl y flwyddyn

Digwyddiadau Gyrru Cerbydau

£50.00 am y digwyddiad a £5.00 y ceffyl y dydd

Hyfforddiant Llif Gadwyn

£100.00 fesul hyfforddai ar bob cwrs

Digwyddiadau Elusen / Noddedig

£50.00 y digwyddiad

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Dim tâl

Addysg: Masnachol

I’w drefnu

Costau ffilmio a ffotograffiaeth

 

Geo-guddio

(cyfeiriannu GPS gan unigolion)

Dim tâl – angen awdurdod ar gyfer eu gosod yn unig

Digwyddiadau â Cheffylau

£50.00 y digwyddiad a £3.00 y ceffyl y dydd

Marchogaeth Ceffylau – Unigolion

£50.00 lle mae angen caniatâd blynyddol

Marchogaeth Ceffylau – Masnachol

£100.00 y ceffyl y flwyddyn

Digwyddiadau hysgwn

£50.00 y digwyddiad a £2.00 y dydd am bob sled hysgi

Hyfforddiant hysgwn - unigolion

£50.00 y flwyddyn
Chwaraeon moduro Graddfa tâl cytundeb Cenedlaethol
Dyddiau arddangos beiciau mynydd £50.00 y dydd
Digwyddiadau beicio mynydd £50.00 y digwyddiad a £2.00 y dydd fesul beiciwr
Cyfeiriannu Graddfa tâl cytundeb Cenedlaethol
Rhedeg £50.00 am bob digwyddiad a £1.00 am bob rhedwr mewn digwyddiad
Archwiliadau amgylcheddol £50.00 (RHYDD o TAW)
Arlwyo i gefnogi digwyddiadau O leiaf £50.00
Amser staff lle gofynnir amdano gan ddaliwr trwydded £250.00 y dydd neu ran o’r dydd

Bydd y taliadau hyn yn cael eu hadolygu’n flynyddol.

Diweddarwyd ddiwethaf