Handful of acorns

Casglwch hadau o goed i godi arian i’ch grŵp addysg

Bob blwyddyn rydym yn cynnal ein hymgyrch Miri Mes er mwyn amlygu pwysigrwydd casglu hadau a helpu i dyfu rhagor o goed o hadau sydd wedi’u casglu’n lleol.

Bydd y mes a gesglir yn ein helpu i dyfu coed brodorol o hadau o stoc goed iach, lleol, ac annog dysgwyr mawr a bach i fynd allan yn yr awyr iach yn yr hydref a chysylltu ag amgylchedd naturiol arbennig Cymru.

Sut ydw i’n cymryd rhan ym Miri Mes?

Mae croeso i grwpiau addysg yng Nghymru neu unrhyw un sy’n codi arian ar gyfer grwp addysg Cymraeg lleol gymryd rhan. 

I gymryd rhan, yn gyntaf rhaid ichi gofrestru eich lleoliad. Bydd angen i chi gwblhau cofrestriad ar-lein a gallu darparu tystiolaeth o ganiatâd perchennog tir. Pan fyddwn wedi cael eich ffurflen gofrestru, byddwn yn anfon sachau casglu mes atoch, ac yna byddwch yn barod i fynd!

Bydd cofrestru ar-lein yn agor ar 12.09.2022: https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/health-education-natural-resources-iechyd-addysg-a-chyfoeth-naturiol/miri-mes-2022

Gellir gollwng mes cofrestredig yn ein swyddfeydd (drwy apwyntiad ymlaen llaw) rhwng 17 a 28 o Hydref

I ddysgu mwy am Miri Mes a sut i gymryd rhan, ymunwch ag un o’n gweminarau:

Archebwch lle https://orlo.uk/23fbn

Eleni, bydd grwpiau cofrestredig nid yn unig yn cael eu talu am eu mes, byddant yn gallu cystadlu am ddwy wobr:

  • Gwobr y Fesen Aur – ansawdd, nid cyfanswm: bydd y wobr hon yn cael ei dyfarnu i’r lleoliad sydd, ym marn y feithrinfa goed, wedi casglu’r mes o’r ansawdd gorau.
  • Gwobr y Fesen Ddigidol – gofynnwch i’ch dysgwyr gadw blog fideo (‘flog’) amgylcheddol gan ddefnyddio ein cynllun gweithgaredd i ddogfennu eu hantur Miri Mes. Bydd yr enviro-vlog sy’n cael ei ystyried y gorau gan ein panel o feirniaid yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo ymgyrch Acorn Antics y flwyddyn nesaf.

Ydych chi’n chwilio am adnoddau dysgu am goed a choetiroedd? 

Er mwyn cael cynifer o gyfleoedd dysgu ag y bo modd wrth gymryd rhan yn ein hymgyrch Miri Mes, edrychwch ar ein tudalen we Coed a choetiroedd, lle ceir adnoddau a chynlluniau gweithgaredd sy’n addas i ddysgwyr o bob oedran, gan gwmpasu popeth o sut i fesur taldra coeden i gyfarwyddiadau ynglŷn â thyfu mesen.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom: addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf