Sut i dderbyn ein e-gylchlythyr

Byddwch yn barod i archwilio Cymru gyda chymorth ein e-gylchlythyr Anturiwch yn yr awyr agored.

Mae'r cylchlythyr yn cynnwys y newyddion diweddaraf am ymweld â'r coetiroedd a'r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yr ydym yn gofalu amdanynt ledled Cymru.

Byddwn hefyd yn cynnwys rhai syniadau i'ch ysbrydoli i archwilio'r awyr agored ac efallai ymweld â rhywle sy'n newydd ichi.

Cofiwch ddweud wrthym beth yw eich barn am y cylchlythyr a rhannwch unrhyw syniadau am gynnwys ar gyfer rhifynnau'r dyfodol.

A beth am ichi annog eich ffrindiau a'ch teulu i gofrestru fel eu bod hwythau hefyd yn gallu darganfod mwy o ardaloedd Cymru?

Dilynwch y ddolen hon i gofrestru i gael eich copi o’n e-gylchlythyr Anturiwch yn yr awyr agored

Diweddarwyd ddiwethaf