Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pethau i’w gwneud

O dro hamddenol i daith iachusol ar gefn beic, mae yna lu o ffyrdd i fwynhau bod yn yr awyr agored. Beth am ddarganfod yr hyn y gallwch ei wneud ar draws Cymru a ble y gallwch gael mwy o wybodaeth.

Family cycling Beicio

Darganfod ble gallwch chi feicio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith.

Little girl with a discovery backpack looking through a brush Pecynnau darganfod

Beth am fenthyg pecyn a darganfod mwy am yr awyr agored bendigedig

Diwrnodau gwych i'r teulu

Boed haul neu hindda gallwch fwynhau diwrnod gwych i'r teulu yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Man fly-fishing in a river Pysgota

Beth am fwynhau awyr agored Cymru drwy bysgota? Ond ble i bysgota a pha offer i’w defnyddio yw’r cwestiwn mawr. Fe gewch chi’r holl wybodaeth angenrheidiol yma.

Man holding a wizard figure from a geocache Geogelcio

Darganfod ble gallwch chi fynd i geogelcio yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Marchogaeth ceffylau Marchogaeth ceffylau a gyrru car a cheffyl

Darganfod ble gallwch chi farchogaeth ceffyl neu yrru car a cheffyl yng Nghymru a chael gwybodaeth er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Beicio mynydd Beicio mynydd

Darganfod ble gallwch chi fynd i feicio mynydd yng Nghymru a pha wybodaeth sydd ar gael i’ch helpu i gynllunio eich taith.

Father and daughter riding their bikes Beicio mynydd i ddechreuwyr

Nid dim ond ar gyfer pobl fentrus iawn y mae beicio mynydd – mae’n ffordd ardderchog o fwynhau’r awyr agored i unrhyw un.

Cyfeiriannu Cyfeiriannu

Darganfod ble gallwch chi fynd i gyfeiriannu yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Llefydd i ymweld â nhw ar gyfer pob gallu

Ein dewis o lefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr a mwy

Running Rhedeg

Darganfod ble gallwch chi redeg yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Family walking Cerdded

Darganfod ble gallwch chi gerdded yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.