Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol

Mae’n rhaid i ni eich hysbysu o’n penderfyniad os tybiwn y bydd cynigion ar gyfer ambell brosiect coedwigaeth yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd

Beth yw asesiadau effeithiau amgylcheddol?

Bwriad asesiad effaith amgylcheddol yw diogelu’r amgylchedd. Mae ymgeiswyr yn paratoi’r asesiad ac yn nodi unrhyw effeithiau arwyddocaol, tebygol y gallai eu gweithgaredd gael ar yr amgylchedd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yn yr asesiad effaith amgylcheddol i’n cynorthwyo i benderfynu os oes angen i ymgeiswyr gael caniatâd gennym ar gyfer eu gweithgaredd arfaethedig. Gelwir hyn yn benderfyniad asesiad ‘cychwynnol’ neu’n ‘sgrinio.’

Am wybodaeth ar y broses asesu llawn, edrychwch ar ein canllaw cyflym ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Penderfyniadau cychwynnol ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Mae’n rhaid i ni eich hysbysu o’n penderfyniad os tybiwn y bydd cynigion ar gyfer ambell brosiect coedwigaeth yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd.

Edrychwch ar y tabl ar waelod y dudalen ar gyfer ein penderfyniadau asesiadau cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

Gallwch weld asesiad effaith amgylcheddol ymgeisydd a gwybodaeth ar sut y gwnaethom ein penderfyniad. Edrychwch ar ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau isod er mwyn gweld sut mae gwneud hyn.

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn penderfynu bod angen caniatâd?

Os mai penderfyniad ein hasesiad cychwynnol yw bod angen ein caniatâd ar ymgeisydd cyn y gall barhau gyda’i weithgaredd, mae’n rhaid iddo:

  • wneud cais ar gyfer y caniatâd perthnasol

  • anfon y wybodaeth gefnogol sydd ei angen arnom er mwyn gwneud penderfyniad ar y cais

Mae’r wybodaeth gefnogol yn cynnwys datganiad amgylcheddol. Mae’r datganiad hwn yn nodi’r hyn fyddant yn eu gwneud er mwyn diogelu’r amgylchedd wrth barhau gyda’r gweithgaredd.

Gwneud sylwadau ar ddatganiadau amgylcheddol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr hysbysebu eu ceisiadau caniatâd mewn papurau lleol. Mae datganiadau amgylcheddol ar gael isod fel y medrwch edrych arnynt a gwneud sylwadau arnynt os ydych am wneud hynny. Byddwn yn ystyried pob sylw perthnasol cyn i ni wneud ein penderfyniad

Datganiad Amgylcheddol a’n Penderfyniad

Lle bo cais am ganiatâd wedi ei benderfynu gennym, mae’n rhaid inni gyhoeddi ein penderfyniad. Gellir gweld ein penderfyniad o ran y prosiectau a gyflwynwyd i ni am ganiatâd isod:

Datganiad Amgylcheddol ar gyfer Maes Mynach - (saesneg yn unig) – mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben

Ein Penderfyniad ar gyfer Maes Mynach - (saesneg yn unig)

Ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau.

Os hoffech weld asesiad effeithiau amgylcheddol a derbyn gwybodaeth ar sut yr ydym wedi gwneud ein penderfyniad cychwynnol neu wneud sylw ar ddatganiad amgylcheddol, ysgrifennwch atom:

Drwy e-bost at: forestregulations@naturalresourceswales.gov.uk

Drwy’r post at: Y Tîm Caniatâd (Coedwigaeth), Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW

Tabl penderfyniadau cychwynnol

Mae’r tabl yn nodi ein penderfyniadau asesu cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

td>Ffordd y Goedwig

18-19/EIA110Ffordd y GoedwigPenmaenuchafTilhill Forestry LtdSH694183DolgellauGwynedd0.321Nid oes angen caniatâd03/04/201918-19/EIA109DatgoedwigoWhiteford BurrowsH W Forestry LtdSS447953SwanseaSwansea6.74Nid oes angen caniatâd05/04/2019

Cyfeirnod Math o Brosiect Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Arwynebedd Aros am ben benderfyniad Dyddiad Penderfynu
16-17/EIA001 Coedwigo Caeglas J Lonsdale SN562304 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 21 Nid oes angen caniatâd 24/05/2016
16-17/EIA002 Ffordd y Goedwig Blaenbrynych Natural Resources Wales SN949230 Brecon Powys 0.39 Nid oes angen caniatâd 01/06/2016
16-17/EIA003 Ffordd y Goedwig Dyfi North Cyfoeth Naturiol Cymru SH812136 Dolgellau Gwynedd 0.38 Nid oes angen caniatâd 15/06/2016
16-17/EIA004 Coedwigo Cefn Coch Tilhill SN735955 Machynlleth Ceredigion 142 Mae angen caniatâd 31/05/2016
16-17/EIA005 Ffordd y Goedwig Pantperthog Natural Resources Wales SH735071 Machynlleth Gwynedd 0.69 Nid oes angen caniatâd 22/06/2016
16-17/EIA006 Coedwigo Ysgwydd Gwyn Uchaf Farm Hugh Wheeldon & Co SO121026 Bargoed Caerffili 37.85 hyd nes y penderfyniad  
16-17/EIA007 Coedwigo Scotland Farm Tilhill SJ232574 Treuddyn Sir y Fflint 17.9 Nid oes angen caniatâd 16/06/2016
16-17/EIA008 Coedwigo Land nr Llanwrtyd Wells Flintshire Woodlands SN874473 Llanwrtyd Wells Powys 86 Nid oes angen caniatâd 28/06/2016
16-17/EIA009 Datgoedwigo Bryn Dinas Carter Jonas SJ174245 Croesoswallt Powys 0.4 Nid oes angen caniatâd 23/06/2016
16-17/EIA012 Coedwigo Lofftwen Tilhill SN876467 Llanwrtyd Wells Powys 71 Nid oes angen caniatâd 07/07/2016
15-16/EIA030 Ffordd y Goedwig Castell Nos, Maerdy Cyfoeth Naturiol Cymru SN964002 Maerdy Rhondda Cynon Taf 1.27 Nid oes angen caniatâd 03/12/2015
15-16/EIA031 Datgoedwigo Voelas Charles Gittins SH864524 Pentrefoelas Conwy 2 Nid oes angen caniatâd 14/12/2015
15-16/EIA060 Coedwigo Fadfilltir Tilhill SH742363 Trawsfynydd Gwynedd 3.86 Mae angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA071 Coedwigo Dolwen Farm Flintshire Woodlands SJ144337 Llanarmon Dyffryn Ceiriog Sir Ddinbych 0.92 Nid oes angen caniatâd 10/12/2015
15-16/EIA078 Coedwigo Blaen Cleddau Neil Scott SN166323 Cardigan Sir Benfro 0.35 Nid oes angen caniatâd 27/01/2016
15-16/EIA079 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH734067 Machynlleth Gwynedd 0.18 Nid oes angen caniatâd 16/12/2015
15-16/EIA082 Ffordd y Goedwig Benton South Cyfoeth Naturiol Cymru SM996066 Hwlffordd Sir Benfro 0.58 Nid oes angen caniatâd 06/01/2016
15-16/EIA083 Coedwigo Hafod yr Abad Tilhill SJ185489 Llandegla Sir Ddinbych 75.5 Mae angen caniatâd 14/03/2016
15-16/EIA085 Coedwigo Onnen Fawr Tilhill SN639198 Trap Sir Gaerfyrddin 40 Nid oes angen caniatâd 18/01/2016
15-16/EIA086 Coedwigo Tyngarn A Baker SN777295 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 68 Nid oes angen caniatâd 21/01/2016
15-16/EIA087 Coedwigo Nanthir Andrew Bronwin & Co SO056780 Llandrindod Wells Powys 1.78 Nid oes angen caniatâd 12/01/2016
15-16/EIA088 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Flintshire Woodlands SN793436 Rhandirmwyn Sir Gaerfyrddin 1.5 Nid oes angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA089 Ffordd y Goedwig Llanthony Cyfoeth Naturiol Cymru SO294266 Abergavenny Sir Fynwy 1.27 Nid oes angen caniatâd 10/02/2016
15-16/EIA090 Coedwigo Cyffin Tilhill SJ056129 Dolanog Powys 56.9 Nid oes angen caniatâd 01/03/2016
15-16/EIA092 Datgoedwigo Cwm Mynach K Jones SH682226 Bontddu Gwynedd 18.15 Nid oes angen caniatâd 31/03/2016
15-16/EIA093 Ffordd y Goedwig Coed Beddick Tintern Cyfoeth Naturiol Cymru SO525021 Mynwy Sir Fynwy 0.7 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA094 Ffordd y Goedwig Llandogo Cyfoeth Naturiol Cymru SO524030 Mynwy Sir Fynwy 1.05 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA096 Coedwigo Bryncethin Road J Lonsdale SN692124 Garnant Sir Gaerfyrddin 18.1 Nid oes angen caniatâd 06/04/2016
15-16/EIA097 Ffordd y Goedwig Upper Hale Cyfoeth Naturiol Cymru SO516010 Mynwy Sir Fynwy 3.61 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA098 Ffordd y Goedwig Coed Beddick BLV Cyfoeth Naturiol Cymru SO524019 Casgwent Sir Fynwy 1 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA099 Ffordd y Goedwig Kemeys Inferior Cyfoeth Naturiol Cymru ST397932 Casnewydd Casnewydd 1.93 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA100 Ffordd y Goedwig Ninewells Cyfoeth Naturiol Cymru SO514036 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA101 Ffordd y Goedwig Wet Meadow Cyfoeth Naturiol Cymru SO490065 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA102 Ffordd y Goedwig St.Pierre BLV Cyfoeth Naturiol Cymru ST499923 Casgwent Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
16-17/EIA010 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Flintshire Woodlands SN816483 Rhandirmwyn Carmarthenshire 1.8 Nid oes angen caniatâd 11/07/2016
15-16/EIA095 Datgoedwigo Arthog Bog R Evans SH635145 Arthog Gwynedd 3.25 Nid oes angen caniatâd 04/08/2016
16-17/EIA016 Coedwigo Allt Llainoleu Hugh Wheeldon & Co SN537316 Caerfyddin Sir Gaerfyrddin 9.69 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA019 Coedwigo Garthmyn Coed Cymru SH779663 Dolgarrog Conwy 40.0 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA021 Ffordd y Goedwigo Hendrewallog Tilhill SH709066 Abergwynolwyn Gwynedd 0.49 Nid oes angen caniatâd 14/09/2016
16-17/EIA022 Datgoedwigo Longwood Coedwig Gymunedol Longwood SN607519 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 7.62 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA027 Coedwigo Pantrhwch Hugh Wheeldon & Co SN5900554 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 6.77 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA028 Coedwigo Blaenparsel Hugh Wheeldon ac Co SN322293 Castellnewydd Emlyn Sir Gaerfyddin 0.73 Nid oes angen caniatâd 16/09/2016
16-17/EIA017 Ffordd y Goedwigo Clydach Vale Natural Resources Wales   Treorchy Rhondda Cynon Taf 1.69 Nid oes angen caniatâd 20/09/2016
16-17/EIA014 Ffordd y Goedwigo St Gwyno 3 Cyfoeth Naturiol Cymru SS999976 Ferndale Rhondda Cynon Taf 1.54 Nid oes angen caniatâd 22/09/2016
16-17/EIA026 Coedwigo Coed y Foel Woodland Trust SN433429 Lampeter Ceredigion 17.61 Nid oes angen caniatâd 27/09/2016
16-17/EIA025 Coedwigo tir yn Heol y Parc The Woodland Trust SJ320553 Wrexham Wrexham 5.46 Nid oes angen caniatâd 03/10/2016
16-17/EIA030 Chwarel coedwig Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO033165 Pontsticill Powys 1.63 Nid oes angen caniatâd 10/10/2016
16-17/EIA032 Coedwigo Bryniau Isaf 3 Tilhill SN588397 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 3.7 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA039 Coedwigo Pencefn Drysol P Morgan SN681592 Tregaron Ceredigion 15.92 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA035 Datgoedwigo Tata Steel Cyfoeth Naturiol Cymru SJ295709 Shotton Sir Y Fflint 0.2 Nid oes angen caniatâd 13/10/2016
16-17/EIA031 Coedwigo Maesllwni D Jones SH790100 Machynlleth Powis 5.9 Nid oes angen caniatâd 19/10/2016
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor & Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 35 oes angen caniatad 19/10/2016
16-17/EIA033 Coedwigo Tyn y Berth Tilhill SO036797 Llandrindod Wells Powis 47.2 Nid oes angen caniatâd 24/10/2016
16-17/EIA020 Datgoedwigo Mynydd March Hywel Hugh Wheeldon & Co SN760030 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 22.93 oes angen caniatad 01/11/2016
16-17/EIA038 Coedwigo Jackstone Farm Pryor & Rickett Silviculture SO519110 Penallt Sir Fynwy 2.52 Nid oes angen caniatâd 01/11/2016
16-17/EIA029 Coedwigo Blaeneinion Coed Cymru Cyf SN719932 Machynlleth Powis 0.25 oes angen caniatad 10/11/2016
16-17/EIA041 Coedwigo Drws y Nant P Jackson SH307397 Nefyn Gwynedd 2.13 Nid oes angen caniatâd 10/11/2016
16-17/EIA040 Coedwigo Croes Bleddyn Farm M Potter Abersenny Ltd ST489963 Llanddinol Sir Fynwy 2.187 Nid oes angen caniatâd 11/11/2016
16-17/EIA036 Datgoedwigo Fauxdegla Shooting Ground Cyfoeth Naturiol Cymru SJ218537 Wrecsam Wrecsam 0.6 Nid oes angen caniatâd 21/11/2016
16-17/EIA049 Datgoedwigo Gop Wood P Davies SJ085801 Prestatyn Sir y Fflint 0.53 Nid oes angen caniatâd 07/12/2016
16-17/EIA043 Datgoedwigo Llennyrch The Woodland Trust SH663381 Penrhyndeudraeth Gwynedd 25.25 Nid oes angen caniatâd 12/12/2016
16-17/EIA042 Datgoedwigo Coed Y Brenin Cyfoeth Naturiol Cymru SH739232 Dolgellau Gwynedd 0.072 Nid oes angen caniatâd 15/12/2016
16-17/EIA048 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor & Rickett Silviculture SN819432 Llandovery Carmarthenshire 21.0 oes angen caniatad 09/01/2017
16-17/EIA045 Ffordd y Goedwigo Trawscoed 1 A N Graham SH850330 Bala Gwynedd 0.46 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA044 Ffordd y Goedwigo Nant Prysor Forestry RSPB SH770385 Bala Gwynedd 0.204 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA047 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill SO051816 Llandrindod Powys 9.8 Nid oes angen caniatâd 25/01/2017
16-17/EIA052 Coedwigo Moel y Plas Miller Land Management SJ171552 Llanarmon yn Ial Sir Ddinbych 7.3 Nid oes angen caniatâd 15/02/2017
16-17/EIA058 Datgoedwigo Gray Hill Common J R Waters ST439931 Caldicot Sir Fynwy 50.0 oes angen caniatad 09/03/2017
16-17/EIA060 Datgoedwigo Marford Quarry NWWT SJ357562 Marford Wrecsam 4.0 Nid oes angen caniatâd 22/03/2017
16-17/EIA061 Coedwigo Cwmcringlyn Tilhill SO077726 Llandrindod Wells Powys 71.38 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA063 Ffordd y Goedwigo Disgwylfa Cyfoeth Naturiol Cymru SN570336 Brechfa Sir Gaerfyrddin 3.74 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA062 Ffordd y Goedwigo Cwm Clyd Pryor & Rickett SN977584 Bontnewydd ar Wy Powys 0.3 Nid oes angen caniatâd 05/04/2017
17-18/EIA002 Ffordd y Goedwigo Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH841137 Dolgellau Gwynedd 0.007 Nid oes angen caniatâd 25/04/2017
17-18/EIA006 Ffordd y Goedwigo Glasfynydd Cyfoeth Naturiol Cymru SN840246 Trecastell Powys 4.5 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA001 Ffordd y Goedwigo Myherin Cyfoeth Naturiol Cymru SN792773 Cwmystwyth Ceredigion 0.34 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA005 Ffordd y Goedwigo Cwmgwrach Cyfoeth Naturiol Cymru SO860045 Resolven Castell-nedd Port Talbot 2.11 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA004 Ffordd y Goedwigo Abergynolwyn Coupe 23077 Cyfoeth Naturiol Cymru SH708050 Dolgellau Gwynedd 0.106 Nid oes angen caniatâd 08/05/2017
17-18/EIA009 Ffordd y Goedwigo Mynydd Du Cyfoeth Naturiol Cymru SO248285 Y Fenni Powys 0.56 Nid oes angen caniatâd 18/05/2017
17-18/EIA012 Coedwigo Gwernybustach I Mitchell SO282219 Y Fenni Powys 4.97 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA011 Ffordd y Goedwigo Treberfydd Cyfoeth Naturiol Cymru SO132053 Llangorse Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 1.03 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA007 Coedwigo Goetre Villa R Horsey SN580586 Lampeter Ceredigion 2.88 Nid oes angen caniatâd 26/05/2017
17-18/EIA016 Datgoedwigo Blaen Llia Cyfoeth Naturiol Cymru SN921155 Ystradfellte Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 12.9 Nid oes angen caniatâd 31/05/2017
17-18/EIA013 Chwarel coedwig Bryn Crug Cyfoeth Naturiol Cymru SH796485 Penmachno Parc Cenedlaethol Eryri 0.1 Nid oes angen caniatâd 01/06/2017
17-18/EIA017 Coedwigo Nant Moch C Evans SN726205 Llangadog Sir Gaerfyrddin 1.0 Nid oes angen caniatâd 06/06/2017
17-18/EIA003 Ffordd y Goedwig Bont Evans Cyfoeth Naturiol Cymru SH755059 Ceinws Parc Cenedlaethol Eryri 0.99 Nid oes angen caniatâd 13/06/2017
17-18/EIA021 Ffordd y Goedwig Cabalva Farm Pryor & Rickett Silvilculture SO228454 Bronydd Powys 0.14 Nid oes angen caniatâd 18/07/2017
17-18/EIA019 Coedwigo The Craig Jason Davies SO128625 Llandegley Powys 6.05 Nid oes angen caniatâd 19/07/2017
17-18/EIA034 Coedwigo Coed Ty Calch H Davies SH394681 Llangefni Anglesey 3.1 Nid oes angen caniatâd 03/08/2017
17-18/EIA028 Ffordd y Goedwig Maesgwm Track Cyfoeth Naturiol Cymru SH714281 Dolgellau Gwynedd 0.09 Nid oes angen caniatâd 07/08/2017
17-18/EIA031 Coedwigo Ardal ger Llangefni New Forest Energy Ltd SH357706 Llangefni Anglesey 2.15 Nid oes angen caniatâd 10/08/2017
17-18/EIA035 Coedwigo Upper Froghall Farm S Higgon SM997238 Haverfordwest Pembrokeshire 27.54 Nid oes angen caniatâd 21/08/2017
17-18/EIA049 Coedwigo Tir Barwn C Evans SJ089438 Corwen Sr Ddinbych 2.25 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
17-18/EIA046 Ffordd y Goedwig Blackcliff/Wyncliff Cyfoeth Naturiol Cymru ST533978 Chepstow Monmouth 0.585 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Cwmpasu 31/05/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Datganiad Amgylcheddol 11/08/2017
17-18/EIA047 Coedwigo Glanrhyd E Biddulph SN659660 Bronant Ceredigion 17.41 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA052 Coedwigo Plas Llangwyfan D Roberts SH340710 Llangefni Ynys Môn 10.09 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA060 Coedwigo Tir Gardde H Griffiths SN411076 Cydweli Sir Gaerfyrddin 1.76 Nid oes angen caniatâd 04/09/2017
17-18/EIA061 Datgoedwigo Llangorse Lake Cyfoeth Naturiol Cymru SO124269 Llangorse Powys 1.8 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA063 Ffordd y Goedwig Pen y Lan Mr Humphreys ST350977 Trefynwy Sir Fynwy 0.2 Nid oes angen caniatâd 16/11/2017
17-18/EIA064 Coedwigo Gwaelod y Gelli Tilhill Forestry SO197073 Blaina Blaenau Gwent 47.14 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA066 Ffordd y Goedwig St Gwynno South Cyfoeth Naturiol Cymru ST041963 Ynysybwl Rhondda Cynnon Taf 2.97 Nid oes angen caniatâd 31/10/2017
17-18/EIA069 Ffordd y Goedwig Myherin Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SN785775 Llangurig Powys 1.7 Nid oes angen caniatâd 15/11/2017
17-18/EIA079 Datgoedwigo Rhos Talglas Cyfoeth Naturiol Cymru SN553631 Aberystwyth Ceredigion 6.2 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA080 Datgoedwigo Rhos Bwlch y Rhandir Cyfoeth Naturiol Cymru SN593733 Aberystwyth Ceredigion 0.9 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA081 Datgoedwigo Cymsymlog Cyfoeth Naturiol Cymru SN699837 Aberystwyth Ceredigion 4.3 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA082 Datgoedwigo Coed a Gweunydd Gilfach-gwyddil Cyfoeth Naturiol Cymru SN616614 Aberystwyth Ceredigion 3.8 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA083 Datgoedwigo Cae Ffos yr odyn Cyfoeth Naturiol Cymru SN625635 Aberystwyth Ceredigion 0.6 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA091 Coedwigo Penllynin Farm A Love-Jones SN343217 Caerfyrddin Sir Gar 6.48 Nid oes angen caniatâd 30/11/2017
17-18/EIA090 Coedwigo Mandinam Hugh Wheeldon & Co SN745274 Llandeilo Sir Gar 3.32 Nid oes angen caniatâd 04/12/2017
17-18/EIA085 Datgoedwigo Plas Nantyr Estate P Kennaway SJ156372 Glynn ceiriog Wrecsam 0.91 Nid oes angen caniatâd 05/12/2017
17-18/EIA088 Coedwigo Bradnant T Vaughan SN964847 Llanidloes Powys 6.32 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA086 Chwarel coedwig & Datgoedwigo Crynant Main Cyfoeth Naturiol Cymru SN774050 Crynant Castell-nedd Port Talbot 2.41 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA100 Coedwigo New House Farm Ms P Keen ST436987 Brynbuga Trefynwy 11.4 Nid oes angen caniatâd 09/01/2018
17-18/EIA097 Coedwigo Great Llyn Gwyn Farm Mr M Lewis SO311186 Y Fenni Sir Fynwy 12.1 Nid oes angen caniatâd 11/01/2018
17-18/EIA103 Coedwigo Dolygarn Mr J Powell SO085801 Llandrindod Powys 9.44 Nid oes angen caniatâd 15/01/2018
17-18/EIA112 Coedwigo Llangwarren Estate N Gilbertson SM930312 Hwlffordd Sir Benfro 5.54 Nid oes angen caniatâd 16/01/2018
17-18/EIA105 Coedwigo Coed y Foel Hugh Wheeldon & Co SN431422 Llandysul Ceredigion 13.64 Nid oes angen caniatâd 17/01/2018
17-18/EIA106 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH844117 Machynlleth Powys 0.26 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA107 Coedwigo Tir Barwn P Jackson SJ091439 Corwen Sir Ddinbych 1.15 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA111 Coedwigo Glan Morfa G Davies SJ007803 Rhyl Sir Ddinbych 5.0 Nid oes angen caniatâd 22/01/2018
17-18/EIA108 Coedwigo Nant y Fuwch A Bronwin SN539289 Brechfa Sir Gaerfyrddin 19.86 Nid oes angen caniatâd 24/01/2018
17-18/EIA110 Coedwigo Bon Faen E Gittins SH378674 Llangefni Ynys Môn 13.89 Nid oes angen caniatâd 25/01/2018
17-18/EIA115 Coedwigo Pantpoeth Hill A Bronwin SN997816 Llanidloes Powys 13.64 Nid oes angen caniatâd 30/01/2018
17-18/EIA113 Coedwigo Ty Fos P Jackson SJ025390 Llandrillo Denbighshire 5.27 Nid oes angen caniatâd 06/02/2018
17-18/EIA116 Coedwigo Gwaelod y Gellli Tilhill SO196067 Blaina Blaenau Gwent 2.98 Nid oes angen caniatâd 07/02/2018
17-18/EIA123 Coedwigo Bryngwyn,Cnwc,Tyddyn Bach,Treruffydd,Bwlan,Trerddol D Roberts SH336699 Llangefni Ynys Môn 23.31 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA119 Coedwigo Pencefn Dyscol B Lloyd SN680591,SN683586,SN690575,SN68257 Tregaron Ceredigion 14.14 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA124 Coedwigo The Desert T Bowie SH378663 Llangefni Ynys Môn 14.14 Nid oes angen caniatâd 14/02/2018
17-18/EIA137 Coedwigo Llanover Estate A Bronwin & Co Ltd SO280100 Y Fenni Sir Fynwy 35.02 Nid oes angen caniatâd 16/02/2018
17-18/EIA139 Coedwigo Fishpool C Murray SO318960 Fishpool Powys 5.68 Nid oes angen caniatâd 19/02/2018
17-18/EIA140 Coedwigo Moelogen Fawr Coed Cymru SH850620 Gwytherin Conwy 10.04 Nid oes angen caniatâd 21/02/2018
17-18/EIA138 Ffordd y Goedwig Graig Cyfoeth Naturiol Cymru SO248166 Y Fenni Sir Fynwy 0.068 Nid oes angen caniatâd 27/02/2018
17-18/EIA141 Ffordd y Goedwig Pen y Wern Red Rock Forestry SN999292 Brecon Powys 0.03 Nid oes angen caniatâd 06/03/2018
17-18/EIA143 Coedwigo Cefn Pawl & Brynscolfa A Bronwin SO066703 Llandiloes Powys 28.95 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
17-18/EIA126 Ffordd y Goedwig Llangower Cyfoeth Naturiol Cymru SH947320 Bala Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
17-18/EIA146 Ffordd y Goedwig Brechfa East Cyfoeth Naturiol Cymru SN551396 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 1.09 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Penderfyniad a roddwyd - Cymeradwywyd y prosiect 28/2/2018
17-18/EIA131 Chwarel Fforest Llety Wynn Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH821213 Rhydymain Gwynedd 0.68 Nid oes angen caniatâd 09/3/2018
17-18/EIA132 Chwarel Fforest Bryn Llin Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH792316 Bala Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 12/3/2018
17-18/EIA127 Chwarel Fforest Gwydyr North Central Cyfoeth Naturiol Cymru SH768550 Betws y Coed Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 15/3/2018
17-18/EIA134 Chwarel Fforest Beddgelert-Foe Cae Haidd Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH567489 Beddgelert Gwynedd 0.5 Nid oes angen caniatâd 16/3/2018
17-18/EIA135 Chwarel Fforest Diosgydd-Gwydyr Cyfoeth Naturiol Cymru SH783586 Llanrwst Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 16/3/2018
17-18/EIA129 Chwarel Fforest Roman Bridge Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH756495 Penmachno Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA130 Chwarel Fforest Friog Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH734241 Dolgellau Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA145 Ffordd y Goedwig Graig Syddi Abbey Forest SO295104 Y Fenni Sir Fynwy 0.69 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA147 Ffordd y Goedwig Gwento Plantation Red Rock Forestry SJ247547 Wrecsam Sir y Fflint 0.08 Nid oes angen caniatâd 03/04/2018
17-18/EIA144 Ffordd y Goedwig/Chwarel Parc Caletwr Tilhill Forestry Ltd SH973351 Bala Gwynedd 1.13 Nid oes angen caniatâd 04/04/2018
17-18/EIA149 Ffordd y Goedwig Llettyrhaflaeth Tilhill Forestry Ltd SN7813911 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 0.6 Nid oes angen caniatâd 23/04/2018
18-19/EIA002 Ffordd y Goedwig Coed y Rhaiadr Cyfoeth Naturiol Cymru SN906116 Coelbren Powys 0.61 Nid oes angen caniatâd 01/05/2018
18-19/EIA011 Datgoedwigo Fenns and Whixhall Mosses Cyfoeth Naturiol Cymru SJ487364 Wrecsam Wrecsam 74.88 Nid oes angen caniatâd 01/05/2018
18-19/EIA007 Coedwigo Pencefn Drysol B Lloyd SN682585 Tregaron Ceredigion 2.27 Nid oes angen caniatâd 14/05/2018
18-19/EIA019 Coedwigo Middle Cochan Tilhill Forestry Ltd SO070790 Llandrindod Powis 5.35 Nid oes angen caniatâd 31/05/2018
18-19/EIA021 Coedwigo Tyn y Fron I G Jones SN932817 Llanidloes Powis 5.81 Nid oes angen caniatâd 31/05/2018
18-19/EIA013 Ffordd y Goedwig Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO036171 Pontsticill Bannau Brycheiniog 0.02 Nid oes angen caniatâd 05/06/2018
18-19/EIA020 Coedwigo Treffolied Farm Pryor and Rickett Silviculture SN816420 Cynghordy Sir Gar 38.3 Nid oes angen caniatâd 11/06/2018
18-19/EIA025 Ffordd y Goedwig Dyffryn Crawnon Silva Chirk Ltd SO094152 Aberhonddu Powis 0.15 Nid oes angen caniatâd 15/06/2018
18-19/EIA024 Ffordd y Goedwig Carrog Cyfoeth Naturiol Cymru SH768477 Cwm Penmachno Conwy 0.25 Nid oes angen caniatâd 15/06/2018
18-19/EIA030 Ffordd y Goedwig Pigyn Esgob Cyfoeth Naturiol Cymru SH778508 Penmachno Conwy 0.34 Nid oes angen caniatâd 28/06/2018
18-19/EIA042 Ffordd y Goedwig Penarthur Cyfoeth Naturiol Cymru SN709236 Llangadog Sir Gaerfyrddin 0.34 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA035 Ffordd y Goedwig Mynydd Du Cyfoeth Naturiol Cymru SO273253 Y Fenni Sir Fynwy 0.672 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA022 Ffordd y Goedwig Aber Cyfoeth Naturiol Cymru SH768477 Abergwyngregyn Gwynedd 0.12 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA037 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Llandrillo Cyfoeth Naturiol Cymru SJ027328 Llandrillo Sir Ddinbych 1.11 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA028 Coedwigo Cefn Perfedd Tilhill Forestry Ltd SN931164 Ystradfellte Llanymyddfri 23.23 Nid oes angen caniatâd 31/07/2018
18-19/EIA041 Coedwigo Rock Farm G Goddard SM898220 Camrose Sir Benfro 6.7 Nid oes angen caniatâd 10/07/2018
18-19/EIA044 Coedwigo Mulsop Farm C Jones SJ274060 Y Trallwng Powys 5.44 Nid oes angen caniatâd 23/07/2018
18-19/EIA052 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Penllyn Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SH946313 Bala Gwynedd 0.09 Nid oes angen caniatâd 01/08/2018
18-19/EIA056 Coedwigo Cwm Ffrwd Tilhill Forestry Ltd SO043875 Llandinam Powys 11.2 Nid oes angen caniatâd 01/08/2018
18-19/EIA054 Coedwigo Land adjacent Gnoll Country Park Woodland Trust SS771974 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 50 Nid oes angen caniatâd 02/08/2018
18-19/EIA043 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Llanbrynmair Forest Tilhill Forestry Ltd SH931082 Llanbrynmair Powys 16.31 Nid oes angen caniatâd 03/08/2018
18-19/EIA062 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Lords Grove Mr B Davies SO528109 Trefynwy Sir Fynwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 07/08/2018
18-19/EIA059 Coedwigo Underhill Farm Pryor & Rickett Silviculture SO168682 Llandrindod Wells Powys 7.38 Nid oes angen caniatâd 07/08/2018
18-19/EIA057 Coedwigo Pantycaragle E Harris SO193789 Tref-y-clawdd Powys 11.49 Nid oes angen caniatâd 09/08/2018
18-19/EIA065 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill Forestry Ltd SO052783 Llandrindod Powys 12.95 Nid oes angen caniatâd 17/08/2018
18-19/EIA061 Coedwigo Glancwm Sidan Tilhill Forestry Ltd SN666313 Llandeilo Carmarthenshire 18.47 Nid oes angen caniatâd 05/09/2018
18-19/EIA066 Coedwigo Cpt 5b Kennels Wood E M Gittins SH376676 Llangefni Ynys Môn 1.8 Nid oes angen caniatâd 10/09/2018
18-19/EIA064 Coedwigo Tyfos R Williams SJ029389 Llandrillo Sir Ddinbych 4.27 Nid oes angen caniatâd 10/09/2018
18-19/EIA074 Coedwigo Bwlchydderwen G Price SJ122164 & SJ126159 Llanfyllin Powys 9.1 Nid oes angen caniatâd 24/09/2018
18-19/EIA070 Coedwigo Dolau-Jenkin A C Lawrence SO112648 Penybont Powys 27.09 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA076 Ffordd y Goedwig Cors yr Ebolion Mr and Mrs Talbot SH962059 Llanbrynmair Powys 9.18 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA076 Chwarel Cors yr Ebolion Mr and Mrs Talbot SH962059 Llanbrynmair Powys 6.5 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA077 Ffordd y Goedwig Dyfi 09483 Cyfoeth Naturiol Cymru SH808129 Dolgellau Gwynedd 0.07 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA075 Coedwigo Ffosyrodyn M Pope SN624637 Aberystwyth Ceredigion 5.39 Nid oes angen caniatâd 09/10/2018
18-19/EIA078 Coedwigo Mandinam Hugh Wheeldon & Co SN747266 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 6.58 Nid oes angen caniatâd 15/10/2018
18-19/EIA049 Ffordd y Goedwig Hafod Boeth Tilhill Forestry Ltd SH646416 Maentwrog Gwynedd 0.24 Nid oes angen caniatâd 22/10/2018
18-19/EIA081 Ffordd y Goedwig Blaenbrynych Tilhill Forestry Ltd SN948230 Aberhonddu Powys 0.15 Nid oes angen caniatâd 22/10/2018
18-19/EIA086 Ffordd y Goedwig Rhyd Wen Tilhill Forestry Ltd SH910317 Bala Gwynedd 1.48 Nid oes angen caniatâd 02/11/2018
18-19/EIA082 Ffordd y Goedwig Cwm Glaisfer Cyfoeth Naturiol Cymru SO140169 Aberhonddu Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 0.32 Nid oes angen caniatâd 09/11/2018
18-19/EIA088 Ffordd y Goedwig Llaneron Abergynolwyn Cyfoeth Naturiol Cymru SH697048 Tywyn Gwynedd 0.175 Nid oes angen caniatâd 16/11/2018
18-19/EIA091 Coedwigo Abergroes P Jackson SN647971 Aberdovey Gwynedd 2.44 Nid oes angen caniatâd 27/11/2018
18-19/EIA090 Datgoedwigo Cors Caron Cyfoeth Naturiol Cymru SN689638 Tregaron Ceredigion 198.3 Nid oes angen caniatâd 04/12/2018
18-19/EIA092 Coedwigo Tyn Rhos Andrew Bronwin & Co Ltd SN747818 Aberystwyth Ceredigion 9.61 Nid oes angen caniatâd 20/12/2018
18-19/EIA094 Coedwigo Safn Coed Farm Tilhill Forestry Ltd SN928726 Rhayader Powys 17.84 Nid oes angen caniatâd 20/12/2018
18-19/EIA093 Datgoedwigo Llay Bog W G Moore SJ321554 Llay Wrecsam 0.19 Nid oes angen caniatâd 07/01/2019
18-19/EIA096 Coedwigo Trwst Llewellyn I Sneade SO130968 Y Drenewydd Powys 0.19 Nid oes angen caniatâd 11/01/2019
18-19/EIA098 Datgoedwigo Coed y Cwm W Tomkins SH915052 Llanbrynmair Powys 4.92 Nid oes angen caniatâd 21/01/2019
18-19/EIA099 Ffordd y Goedwig Coed Cochion Tilhill Forestry Ltd SH787107 Dolgellau Gwynedd 0.35 Nid oes angen caniatâd 30/01/2019
18-19/EIA097 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Glyncorrwg Cyfoeth Naturiol Cymru SS874978 Ynyscorrwg Castell-nedd Port Talbot 0.67 Nid oes angen caniatâd 29/01/2019
18-19/EIA100 Datgoedwigo Sarn Woodland Richards SO223885 Newtown Powys 0.11 Nid oes angen caniatâd 11/02/2019
18-19/EIA107 Coedwigo Lower Penrhyddlan Farm Andrew Bronwin & Co Ltd SO028856 Llandinam Powys 10.79 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA106 Ffordd y Goedwig ac Chwarel Cabin Coch Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH807105 Dolgellau Gwynedd 0.112 Nid oes angen caniatâd 05/03/2019
18-19/EIA101 Coedwigo Plas Back,Bodwen Covert Cae Twrch Gittins SH389683, SH379669, SH374667 Llangefni Anglesey 6.43 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA102 Coedwigo Rhallt Isaf Evans SH376707 Llangefni Anglesey 2.17 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA108 Ffordd y Goedwig Hendrewallog Tilhill Forestry Ltd SH702067 Abergynolwyn Gwynedd 0.07 Nid oes angen caniatâd 05/03/2019

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Historical public register EXCEL [46.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.