Cofrestr o gynlluniau rheoli coedwigoedd

Mae'r Gofrestr hon yn grynodeb o'r gweithrediadau cynaeafu a fydd yn digwydd o dan Gynllun Rheoli Coedwigoedd. Mae Cynllun Rheoli Coedwigoedd yn nodi'n glir gynllun perchnogion coetiroedd am ddeg i ugain mlynedd. Mae'n rhoi caniatâd cwympo coed ar gyfer teneuo, cwympo ac ailstocio am bum mlynedd gyntaf y cynllun a chymeradwyaeth amlinellol ar gyfer y pum mlynedd ganlynol.

Bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol i'r rhaglen gwympo yn cael eu rhoi ar gofrestr y drwydded cwympo coed

Mae ailblannu'n digwydd o fewn 5 mlynedd ar ôl i'r coed gael eu torri.

Cyfeirnod y Cynllun Rheoli Coedwigoedd

Enw'r Cynllun Rheoli Coedwigoedd

Cyfeirnod grid

Tref Agosaf

Ceisydd

Gwaith Arfaethedig

2022-2026

2027-2031

2032-2036

2037-2041

Dyddiad gorffen ar gyfer sylwadau

Cynllun wedi ei gymeradwyo
Diweddarwyd ddiwethaf