Beth yw asesiadau effeithiau amgylcheddol?

Bwriad asesiad effaith amgylcheddol yw diogelu’r amgylchedd. Mae ymgeiswyr yn paratoi’r asesiad ac yn nodi unrhyw effeithiau arwyddocaol, tebygol y gallai eu gweithgaredd gael ar yr amgylchedd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yn yr asesiad effaith amgylcheddol i’n cynorthwyo i benderfynu os oes angen i ymgeiswyr gael caniatâd gennym ar gyfer eu gweithgaredd arfaethedig. Gelwir hyn yn benderfyniad asesiad ‘cychwynnol’ neu’n ‘sgrinio.’

Am wybodaeth ar y broses asesu llawn, edrychwch ar ein canllaw cyflym ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Penderfyniadau cychwynnol ar asesiadau effeithiau amgylcheddol.

Mae’n rhaid i ni eich hysbysu o’n penderfyniad os tybiwn y bydd cynigion ar gyfer ambell brosiect coedwigaeth yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd.

Edrychwch ar y tabl ar waelod y dudalen ar gyfer ein penderfyniadau asesiadau cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

Gallwch weld asesiad effaith amgylcheddol ymgeisydd a gwybodaeth ar sut y gwnaethom ein penderfyniad. Edrychwch ar ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau isod er mwyn gweld sut mae gwneud hyn.

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn penderfynu bod angen caniatâd?

Os mai penderfyniad ein hasesiad cychwynnol yw bod angen ein caniatâd ar ymgeisydd cyn y gall barhau gyda’i weithgaredd, mae’n rhaid iddo:

  • wneud cais ar gyfer y caniatâd perthnasol

  • anfon y wybodaeth gefnogol sydd ei angen arnom er mwyn gwneud penderfyniad ar y cais

Mae’r wybodaeth gefnogol yn cynnwys datganiad amgylcheddol. Mae’r datganiad hwn yn nodi’r hyn fyddant yn eu gwneud er mwyn diogelu’r amgylchedd wrth barhau gyda’r gweithgaredd.

Gwneud sylwadau ar ddatganiadau amgylcheddol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr hysbysebu eu ceisiadau caniatâd mewn papurau lleol. Mae datganiadau amgylcheddol ar gael isod fel y medrwch edrych arnynt a gwneud sylwadau arnynt os ydych am wneud hynny. Byddwn yn ystyried pob sylw perthnasol cyn i ni wneud ein penderfyniad

Datganiad Amgylcheddol a’n Penderfyniad

Lle bo cais am ganiatâd wedi ei benderfynu gennym, mae’n rhaid inni gyhoeddi ein penderfyniad. Gellir gweld ein penderfyniad o ran y prosiectau a gyflwynwyd i ni am ganiatâd isod:

Ble i anfon sylwadau a sut i ofyn am ddogfennau.

Os hoffech weld asesiad effeithiau amgylcheddol a derbyn gwybodaeth ar sut yr ydym wedi gwneud ein penderfyniad cychwynnol neu wneud sylw ar ddatganiad amgylcheddol, ysgrifennwch atom:

Drwy e-bost at: fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Drwy’r post at: Y Tîm Caniatâd (Coedwigaeth), Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW

Tabl penderfyniadau cychwynnol

Mae’r tabl yn nodi ein penderfyniadau asesu cychwynnol o 3 Rhagfyr 2015 ymlaen.

Edrychwch ar ein penderfyniadau asesiadau effeithiau amgylcheddol hanesyddol ar gyfer penderfyniadau a wnaethpwyd cyn 3 Rhagfyr 2015.

<

Cyfeirnod Math o brosiect Enw Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Ardal (ha) Penderfyniad Dyddiad y Penderfyniad
23-24/EIA021 Datgoedwig Glasfryn Parc Ellis SH401425 Pwllheli Gwynedd 3.23 Mae angen caniatâd 25/03/2024
23-24/EIA022 Ffordd y Goedwig/Chwarel Ty Rhyg Holding SN052296 Aberteifi Ceredigion 0.05 Nid oes angen caniatâd 28/03/2024
16-17/EIA001 Coedwigo Caeglas J Lonsdale SN562304 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 21 Nid oes angen caniatâd 24/05/2016
16-17/EIA002 Ffordd y Goedwig Blaenbrynych Cyfoeth Naturiol Cymru SN949230 Aberhonddu Powys 0.39 Nid oes angen caniatâd 01/06/2016
16-17/EIA003 Ffordd y Goedwig Dyfi North Cyfoeth Naturiol Cymru SH812136 Dolgellau Gwynedd 0.38 Nid oes angen caniatâd 15/06/2016
16-17/EIA004 Coedwigo Cefn Coch Tilhill SN735955 Machynlleth Ceredigion 142 Mae angen caniatâd 31/05/2016
16-17/EIA005 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH735071 Machynlleth Gwynedd 0.69 Nid oes angen caniatâd 22/06/2016
16-17/EIA006 Coedwigo Ysgwydd Gwyn Uchaf Farm Hugh Wheeldon and Co SO121026 Bargoed Caerphilly 37.85 wedi'i dynnu'n ôl  
16-17/EIA007 Coedwigo Scotland Farm Tilhill SJ232574 Treuddyn Sir Y Fflint 17.9 Nid oes angen caniatâd 16/06/2016
16-17/EIA008 Coedwigo Land nr Llanwrtyd Wells Sir Y Fflint Woodlands SN874473 Llanwrtyd Wells Powys 86 Nid oes angen caniatâd 28/06/2016
16-17/EIA009 Datgoedwig Bryn Dinas Carter Jonas SJ174245 Oswestry Powys 0.4 Nid oes angen caniatâd 23/06/2016
16-17/EIA012 Coedwigo Lofftwen Tilhill SN876467 Llanwrtyd Wells Powys 71 Nid oes angen caniatâd 07/07/2016
15-16/EIA030 Ffordd y Goedwig Castell Nos, Maerdy Cyfoeth Naturiol Cymru SN964002 Maerdy Rhondda Cynon Taf 1.27 Nid oes angen caniatâd 03/12/2015
15-16/EIA031 Datgoedwig Voelas Charles Gittins SH864524 Pentrefoelas Conwy 2 Nid oes angen caniatâd 14/12/2015
15-16/EIA060 Coedwigo Fadfilltir Tilhill SH742363 Trawsfynydd Gwynedd 3.86 Mae angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA071 Coedwigo Dolwen Farm Sir Y Fflint Woodlands SJ144337 Llanarmon Dyffryn Ceiriog Sir Ddinbych 0.92 Nid oes angen caniatâd 10/12/2015
15-16/EIA078 Coedwigo Blaen Cleddau Neil Scott SN166323 Cardigan Sir Benfro 0.35 Nid oes angen caniatâd 27/01/2016
15-16/EIA079 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH734067 Machynlleth Gwynedd 0.18 Nid oes angen caniatâd 16/12/2015
15-16/EIA082 Ffordd y Goedwig Benton South Cyfoeth Naturiol Cymru SM996066 Hwlffordd Sir Benfro 0.58 Nid oes angen caniatâd 06/01/2016
15-16/EIA083 Coedwigo Hafod yr Abad Tilhill SJ185489 Llandegla Sir Ddinbych 75.5 Mae angen caniatâd 14/03/2016
15-16/EIA085 Coedwigo Onnen Fawr Tilhill SN639198 Trap Sir Gaerfyrddin 40 Nid oes angen caniatâd 18/01/2016
15-16/EIA086 Coedwigo Tyngarn A Baker SN777295 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 68 Nid oes angen caniatâd 21/01/2016
15-16/EIA087 Coedwigo Nanthir Andrew Bronwin and Co SO056780 Llandrindod Wells Powys 1.78 Nid oes angen caniatâd 12/01/2016
15-16/EIA088 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Sir Y Fflint Woodlands SN793436 Rhandirmwyn Sir Gaerfyrddin 1.5 Nid oes angen caniatâd 02/02/2016
15-16/EIA089 Ffordd y Goedwig Llanthony Cyfoeth Naturiol Cymru SO294266 Y Fenni Sir Fynwy 1.27 Nid oes angen caniatâd 10/02/2016
15-16/EIA090 Coedwigo Cyffin Tilhill SJ056129 Dolanog Powys 56.9 Nid oes angen caniatâd 01/03/2016
15-16/EIA092 Datgoedwig Cwm Mynach K Jones SH682226 Bontddu Gwynedd 18.15 Nid oes angen caniatâd 31/03/2016
15-16/EIA093 Ffordd y Goedwig Coed Beddick Tintern Cyfoeth Naturiol Cymru SO525021 Mynwy Sir Fynwy 0.7 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA094 Ffordd y Goedwig Llandogo Cyfoeth Naturiol Cymru SO524030 Mynwy Sir Fynwy 1.05 Nid oes angen caniatâd 01/07/2016
15-16/EIA096 Coedwigo Bryncethin Road J Lonsdale SN692124 Garnant Sir Gaerfyrddin 18.1 Nid oes angen caniatâd 06/04/2016
15-16/EIA097 Ffordd y Goedwig Upper Hale Cyfoeth Naturiol Cymru SO516010 Mynwy Sir Fynwy 3.61 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA098 Ffordd y Goedwig Coed Beddick BLV Cyfoeth Naturiol Cymru SO524019 Cas-gwent Sir Fynwy 1 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA099 Ffordd y Goedwig Kemeys Inferior Cyfoeth Naturiol Cymru ST397932 Newport   1.93 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA100 Ffordd y Goedwig Ninewells Cyfoeth Naturiol Cymru SO514036 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA101 Ffordd y Goedwig Wet Meadow Cyfoeth Naturiol Cymru SO490065 Mynwy Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
15-16/EIA102 Ffordd y Goedwig St.Pierre BLV Cyfoeth Naturiol Cymru ST499923 Cas-gwent Sir Fynwy 0.8 Nid oes angen caniatâd 03/05/2016
16-17/EIA010 Ffordd y Goedwig Cefn Ystrad Ffin Forest Sir Y Fflint Woodlands SN816483 Rhandirmwyn Sir Gaerfyrddin 1.8 Nid oes angen caniatâd 11/07/2016
15-16/EIA095 Datgoedwig Arthog Bog R Evans SH635145 Arthog Gwynedd 3.25 Nid oes angen caniatâd 04/08/2016
16-17/EIA016 Coedwigo Allt Llainoleu Hugh Wheeldon and Co SN537316 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 9.69 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA019 Coedwigo Garthmyn Coed Cymru SH779663 Dolgarrog Conwy 40.0 Nid oes angen caniatâd 18/08/2016
16-17/EIA021 Ffordd y Goedwig Hendrewallog Tilhill SH709066 Abergynolwyn Gwynedd 0.49 Nid oes angen caniatâd 14/09/2016
16-17/EIA022 Datgoedwig Longwood Longwood Community Woodland SN607519 Lampeter Ceredigion 7.62 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA027 Coedwigo Pantrhwch Hugh Wheeldon and Co SN5900554 Lampeter Ceredigion 6.77 Nid oes angen caniatâd 15/09/2016
16-17/EIA028 Coedwigo Blaenparsel Hugh Wheeldon ac Co SN322293 Newcastle Emlyn Sir Gaerfyrddin 0.73 Nid oes angen caniatâd 16/09/2016
16-17/EIA017 Ffordd y Goedwig Clydach Vale Cyfoeth Naturiol Cymru   Treorchy Rhondda Cynon Taf 1.69 Nid oes angen caniatâd 20/09/2016
16-17/EIA014 Ffordd y Goedwig St Gwynno 3 Cyfoeth Naturiol Cymru SS999976 Ferndale Rhondda Cynon Taf 1.54 Nid oes angen caniatâd 22/09/2016
16-17/EIA026 Coedwigo Coed y Foel Woodland Trust SN433429 Lampeter Ceredigion 17.61 Nid oes angen caniatâd 27/09/2016
16-17/EIA025 Coedwigo Tir yn Heol y Parc Woodland Trust SJ320553 Wrecsam Wrecsam 5.46 Nid oes angen caniatâd 03/10/2016
16-17/EIA030 Quarry Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO033165 Pontsticill Powys 1.63 Nid oes angen caniatâd 10/10/2016
16-17/EIA032 Coedwigo Bryniau Isaf 3 Tilhill SN588397 Lampeter Sir Gaerfyrddin 3.7 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA039 Coedwigo Pencefn Drysol P Morgan SN681592 Tregaron Ceredigion 15.92 Nid oes angen caniatâd 12/10/2016
16-17/EIA035 Datgoedwig Tata Steel Cyfoeth Naturiol Cymru SJ295709 Shotton Sir Y Fflint 0.2 Nid oes angen caniatâd 13/10/2016
16-17/EIA031 Coedwigo Maesllwni D Jones SH790100 Machynlleth Powys 5.9 Nid oes angen caniatâd 19/10/2016
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 35 Mae angen caniatâd 19/10/2016
16-17/EIA033 Coedwigo Tyn y Berth Tilhill SO036797 Llandrindod Wells Powys 47.2 Nid oes angen caniatâd 24/10/2016
16-17/EIA020 Datgoedwig Mynydd March Hywel Hugh Wheeldon and Co SN760030 Neath Neath Port Talbot 22.93 Mae angen caniatâd 01/11/2016
16-17/EIA038 Coedwigo Jackstone Farm Pryor and Rickett Silviculture SO519110 Penallt Sir Fynwy 2.52 Nid oes angen caniatâd 01/11/2016
16-17/EIA029 Coedwigo Blaeneinion Coed Cymru Ltd SN719932 Machynlleth Powys 0.25 Mae angen caniatâd 10/11/2016
16-17/EIA041 Coedwigo Drws y Nant P Jackson SH307397 Nefyn Gwynedd 2.13 Nid oes angen caniatâd 10/11/2016
16-17/EIA040 Coedwigo Croes Bleddyn Farm M Potter Abersenny Ltd ST489963 Itton Sir Fynwy 2.187 Nid oes angen caniatâd 11/11/2016
16-17/EIA036 Datgoedwig Fauxdegla Shooting Ground Cyfoeth Naturiol Cymru SJ218537 Wrecsam Wrecsam 0.6 Nid oes angen caniatâd 21/11/2016
16-17/EIA049 Datgoedwig Gop Wood P Davies SJ085801 Prestatyn Sir Y Fflint 0.53 Nid oes angen caniatâd 07/12/2016
16-17/EIA043 Datgoedwig Llennyrch Woodland Trust SH663381 Penrhyndeudraeth Gwynedd 25.25 Nid oes angen caniatâd 12/12/2016
16-17/EIA042 Datgoedwig Coed Y Brenin Cyfoeth Naturiol Cymru SH739232 Dolgellau Gwynedd 0.072 Nid oes angen caniatâd 15/12/2016
16-17/EIA048 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819432 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 21.0 Mae angen caniatâd 09/01/2017
16-17/EIA045 Ffordd y Goedwig Trawscoed 1 A N Graham SH850330 Bala Gwynedd 0.46 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA044 Ffordd y Goedwig Nant Prysor Forestry RSPB SH770385 Bala Gwynedd 0.204 Nid oes angen caniatâd 20/01/2017
16-17/EIA047 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill SO051816 Llandrindod Wells Powys 9.8 Nid oes angen caniatâd 25/01/2017
16-17/EIA052 Coedwigo Moel y Plas Miller Land Management SJ171552 Llanarmon yn Ial Sir Ddinbych 7.3 Nid oes angen caniatâd 15/02/2017
16-17/EIA058 Datgoedwig Gray Hill Common J R Waters ST439931 Caldicot Sir Fynwy 50.0 Mae angen caniatâd 09/03/2017
16-17/EIA060 Datgoedwig Marford Quarry NWWT SJ357562 Marford Wrecsam 4.0 Nid oes angen caniatâd 22/03/2017
16-17/EIA061 Coedwigo Cwmcringlyn Tilhill SO077726 Llandrindod Wells Powys 71.38 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA063 Ffordd y Goedwig Disgwylfa Cyfoeth Naturiol Cymru SN570336 Brechfa Sir Gaerfyrddin 3.74 Nid oes angen caniatâd 03/04/2017
16-17/EIA062 Ffordd y Goedwig Cwm Clyd Pryor & Rickett SN977584 Newbridge on Wye Powys 0.3 Nid oes angen caniatâd 05/04/2017
17-18/EIA002 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH841137 Dolgellau Gwynedd 0.007 Nid oes angen caniatâd 25/04/2017
17-18/EIA006 Ffordd y Goedwig Glasfynydd Cyfoeth Naturiol Cymru SN840246 Trecastle Powys 4.5 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA001 Ffordd y Goedwig Myherin Cyfoeth Naturiol Cymru SN792773 Cwmystwyth Ceredigion 0.34 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA005 Ffordd y Goedwig Cwmgwrach Cyfoeth Naturiol Cymru SO860045 Resolven Neath Port Talbot 2.11 Nid oes angen caniatâd 03/05/2017
17-18/EIA004 Ffordd y Goedwig Abergynolwyn Coupe 23077 Cyfoeth Naturiol Cymru SH708050 Dolgellau Gwynedd 0.106 Nid oes angen caniatâd 08/05/2017
17-18/EIA009 Ffordd y Goedwig Mynydd Du Cyfoeth Naturiol Cymru SO248285 Y Fenni Powys 0.56 Nid oes angen caniatâd 18/05/2017
17-18/EIA012 Coedwigo Gwern y bustach I Mitchell SO282219 Y Fenni Powys 4.97 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA011 Ffordd y Goedwig Treberfydd Cyfoeth Naturiol Cymru SO132053 Llangorse Aberhonddu Beacon National Park 1.03 Nid oes angen caniatâd 23/05/2017
17-18/EIA007 Coedwigo Goetre Villa R Horsey SN580586 Lampeter Ceredigion 2.88 Nid oes angen caniatâd 26/05/2017
17-18/EIA016 Datgoedwig Blaen Llia Cyfoeth Naturiol Cymru SN921155 Ystradfellte Aberhonddu Beacon National Park 12.9 Nid oes angen caniatâd 31/05/2017
17-18/EIA013 Chwarel y Goedwig Bryn Crug Cyfoeth Naturiol Cymru SH796485 Penmachno Parc Cenedlaethol Eryri 0.1 Nid oes angen caniatâd 01/06/2017
17-18/EIA017 Coedwigo Nant Moch C Evans SN726205 Llangadog Sir Gaerfyrddin 1.0 Nid oes angen caniatâd 06/06/2017
17-18/EIA003 Ffordd y Goedwig Evans Bridge Cyfoeth Naturiol Cymru SH755059 Ceinws Parc Cenedlaethol Eryri 0.99 Nid oes angen caniatâd 13/06/2017
17-18/EIA021 Ffordd y Goedwig Cabalva Farm Pryor & Rickett Silviculture SO228454 Bronydd Powys 0.14 Nid oes angen caniatâd 18/07/2017
17-18/EIA019 Coedwigo The Craig Jason Davies SO128625 Llandegley Powys 6.05 Nid oes angen caniatâd 19/07/2017
17-18/EIA034 Coedwigo Coed Ty Calch H Davies SH394681 Llangefni Ynys Môn 3.1 Nid oes angen caniatâd 03/08/2017
17-18/EIA028 Forest Track Maesgwm Track Cyfoeth Naturiol Cymru SH714281 Dolgellau Gwynedd 0.09 Nid oes angen caniatâd 07/08/2017
17-18/EIA031 Coedwigo Area near Llangefni New Forest Energy Ltd SH357706 Llangefni Ynys Môn 2.15 Nid oes angen caniatâd 10/08/2017
17-18/EIA035 Coedwigo Upper Froghall Farm S Higgon SM997238 Hwlffordd Sir Benfro 27.54 Nid oes angen caniatâd 21/08/2017
17-18/EIA049 Coedwigo Tir Barwn C Evans SJ089438 Corwen Sir Ddinbych 2.25 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
17-18/EIA046 Ffordd y Goedwig Blackcliff/Wyncliff Cyfoeth Naturiol Cymru ST533978 Cas-gwent Mynwy 0.585 Nid oes angen caniatâd 06/09/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Scoping 31/05/2017
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Environmental Statement 11/08/2017
17-18/EIA047 Coedwigo Glanrhyd E Biddulph SN659660 Bronant Ceredigion 17.41 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA052 Coedwigo Plas Llangwyfan D Roberts SH340710 Llangefni Ynys Môn 10.09 Nid oes angen caniatâd 11/09/2017
17-18/EIA060 Coedwigo Tir Gardde H Griffiths SN411076 Kidwelly Sir Gaerfyrddin 1.76 Nid oes angen caniatâd 04/09/2017
17-18/EIA061 Datgoedwig Llangorse Lake Cyfoeth Naturiol Cymru SO124269 Llangorse Powys 1.8 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA063 Ffordd y Goedwig Pen y Lan A Humphreys ST350977 Mynwy Sir Fynwy 0.2 Nid oes angen caniatâd 16/11/2017
17-18/EIA064 Coedwigo Gwaelod y Gelli Tilhill Forestry SO197073 Blaina Blaenau Gwent 47.14 Nid oes angen caniatâd 03/10/2017
17-18/EIA066 Ffordd y Goedwig St Gwynno South Cyfoeth Naturiol Cymru ST041963 Ynysybwl Rhondda Cynnon Taf 2.97 Nid oes angen caniatâd 31/10/2017
17-18/EIA069 Ffordd y Goedwig Myherin Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SN785775 Llangurig Powys 1.7 Nid oes angen caniatâd 15/11/2017
17-18/EIA079 Datgoedwig Rhos Talglas Cyfoeth Naturiol Cymru SN553631 Aberystwyth Ceredigion 6.2 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA080 Datgoedwig Rhos Bwlch y Rhandir Cyfoeth Naturiol Cymru SN593733 Aberystwyth Ceredigion 0.9 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA081 Datgoedwig Cymsymlog Cyfoeth Naturiol Cymru SN699837 Aberystwyth Ceredigion 4.3 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA082 Datgoedwig Coed a Gweunydd Gilfach-gwyddil Cyfoeth Naturiol Cymru SN616614 Aberystwyth Ceredigion 3.8 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA083 Datgoedwig Cae Ffos yr odyn Cyfoeth Naturiol Cymru SN625635 Aberystwyth Ceredigion 0.6 Nid oes angen caniatâd 24/11/2017
17-18/EIA091 Coedwigo Penllynin Farm A Love-Jones SN343217 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 6.48 Nid oes angen caniatâd 30/11/2017
17-18/EIA090 Coedwigo Mandinam Hugh Wheeldon & Co SN745274 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 3.32 Nid oes angen caniatâd 04/12/2017
17-18/EIA085 Datgoedwig Plas Nantyr Estate P Kennaway SJ156372 Glynn ceiriog Wrecsam 0.91 Nid oes angen caniatâd 05/12/2017
17-18/EIA088 Coedwigo Bradnant T Vaughan SN964847 Llanidloes Powys 6.32 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA086 Chwarel y Goedwig & Datgoedwig Crynant Main Cyfoeth Naturiol Cymru SN774050 Crynant Neath Port Talbot 2.41 Nid oes angen caniatâd 07/12/2017
17-18/EIA100 Coedwigo New House Farm Ms P Keen ST436987 Usk Mynwy 11.4 Nid oes angen caniatâd 09/01/2018
17-18/EIA097 Coedwigo Great Llyn Gwyn Farm Mr M Lewis SO311186 Y Fenni Sir Fynwy 12.1 Nid oes angen caniatâd 11/01/2018
17-18/EIA103 Coedwigo Dolygarn Mr J Powell SO085801 Llandrindod Wells Powys 9.44 Nid oes angen caniatâd 15/01/2018
17-18/EIA112 Coedwigo Llangwarren Estate N Gilbertson SM930312 Hwlffordd Sir Benfro 5.54 Nid oes angen caniatâd 16/01/2018
17-18/EIA105 Coedwigo Coed y Foel Hugh Wheeldon & Co SN431422 Llandysul Ceredigion 13.64 Nid oes angen caniatâd 17/01/2018
17-18/EIA106 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Cyfoeth Naturiol Cymru SH844117 Machynlleth Powys 0.26 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA107 Coedwigo Tir Barwn P Jackson SJ091439 Corwen Sir Ddinbych 1.15 Nid oes angen caniatâd 18/01/2018
17-18/EIA111 Coedwigo Glan Morfa G Davies SJ007803 Rhyl Sir Ddinbych 5.0 Nid oes angen caniatâd 22/01/2018
17-18/EIA108 Coedwigo Nant y Fuwch A Bronwin SN539289 Brechfa Sir Gaerfyrddin 19.86 Nid oes angen caniatâd 24/01/2018
17-18/EIA110 Coedwigo Bon Faen E Gittins SH378674 Llangefni Ynys Môn 13.89 Nid oes angen caniatâd 25/01/2018
17-18/EIA115 Coedwigo Pantpoeth Hill A Bronwin SN997816 Llanidloes Powys 13.64 Nid oes angen caniatâd 30/01/2018
17-18/EIA113 Coedwigo Ty Fos P Jackson SJ025390 Llandrillo Sir Ddinbych 5.27 Nid oes angen caniatâd 06/02/2018
17-18/EIA116 Coedwigo Gwaelod y Gelli Tilhill SO196067 Blaina Blaenau Gwent 2.98 Nid oes angen caniatâd 07/02/2018
17-18/EIA123 Coedwigo Bryngwyn,Cnwc,Tyddyn Bach,Treruffydd,Bwlan,Trerddol D Roberts SH336699 Llangefni Ynys Môn 23.31 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA119 Coedwigo Pencefn Dyscol B Lloyd SN680591,SN683586,SN690575,SN68257 Tregaron Ceredigion 14.14 Nid oes angen caniatâd 12/02/2018
17-18/EIA124 Coedwigo The Desert T Bowie SH378663 Llangefni Ynys Môn 14.14 Nid oes angen caniatâd 14/02/2018
17-18/EIA137 Coedwigo Llanover Estate A Bronwin & Co Ltd SO280100 Y Fenni Sir Fynwy 35.02 Nid oes angen caniatâd 16/02/2018
17-18/EIA139 Coedwigo Fishpool C Murray SO318960 Fishpool Powys 5.68 Nid oes angen caniatâd 19/02/2018
17-18/EIA140 Coedwigo Moelogen Fawr Coed Cymru SH850620 Gwytherin Conwy 10.04 Nid oes angen caniatâd 21/02/2018
17-18/EIA138 Ffordd y Goedwig Graig Cyfoeth Naturiol Cymru SO248166 Y Fenni Sir Fynwy 0.068 Nid oes angen caniatâd 27/02/2018
17-18/EIA141 Ffordd y Goedwig Pen y Wern Red Rock Forestry SN999292 Aberhonddu Powys 0.03 Nid oes angen caniatâd 06/03/2018
17-18/EIA143 Coedwigo Cefn Pawl & Brynscolfa A Bronwin SO066703 Llandiloes Powys 28.95 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
17-18/EIA126 Ffordd y Goedwig Llangower Cyfoeth Naturiol Cymru SH947320 Bala Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
17-18/EIA146 Ffordd y Goedwig Brechfa East Cyfoeth Naturiol Cymru SN551396 Carmarthen Sir Gaerfyrddin 1.09 Nid oes angen caniatâd 08/03/2018
16-17/EIA037 Coedwigo Maes Mynach Phase 2 Pryor and Rickett Silviculture SN819435 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 25.4 Determination given - Project approved 28/2/2018
17-18/EIA131 Chwarel y Goedwig Llety Wynn Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH821213 Rhydymain Gwynedd 0.68 Nid oes angen caniatâd 09/3/2018
17-18/EIA132 Chwarel y Goedwig Bryn Llin Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH792316 Bala Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 12/3/2018
17-18/EIA127 Chwarel y Goedwig Gwydyr North Central Cyfoeth Naturiol Cymru SH768550 Betws y Coed Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 15/3/2018
17-18/EIA134 Chwarel y Goedwig Beddgelert-Foe Cae Haidd Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH567489 Beddgelert Gwynedd 0.5 Nid oes angen caniatâd 16/3/2018
17-18/EIA135 Chwarel y Goedwig Diosgydd-Gwydyr Cyfoeth Naturiol Cymru SH783586 Llanrwst Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 16/3/2018
17-18/EIA129 Chwarel y Goedwig Roman Bridge Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH756495 Penmachno Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA130 Chwarel y Goedwig Friog Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH734241 Dolgellau Conwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA145 Ffordd y Goedwig Graig Syddi Abbey Forest SO295104 Y Fenni Sir Fynwy 0.69 Nid oes angen caniatâd 19/3/2018
17-18/EIA147 Ffordd y Goedwig Gwento Plantation Red Rock Forestry SJ247547 Wrecsam Sir Y Fflint 0.08 Nid oes angen caniatâd 03/04/2018
17-18/EIA144 Ffordd y Goedwig/Quarry Parc Caletwr Tilhill Forestry Ltd SH973351 Bala Gwynedd 1.13 Nid oes angen caniatâd 04/04/2018
17-18/EIA149 Ffordd y Goedwig Llettyrhaflaeth Tilhill Forestry Ltd SN7813911 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 0.6 Nid oes angen caniatâd 23/04/2018
18-19/EIA002 Ffordd y Goedwig Coed y Rhaiadr Cyfoeth Naturiol Cymru SN906116 Coelbren Powys 0.61 Nid oes angen caniatâd 01/05/2018
18-19/EIA011 Datgoedwig Fenns and Whixhall Mosses Cyfoeth Naturiol Cymru SJ487364 Wrecsam Wrecsam 74.88 Nid oes angen caniatâd 01/05/2018
18-19/EIA007 Coedwigo Pencefn Drysol B Lloyd SN682585 Tregaron Ceredigion 2.27 Nid oes angen caniatâd 14/05/2018
18-19/EIA019 Coedwigo Middle Cochan Tilhill Forestry SO070790 Llandrindod Wells Powys 5.35 Nid oes angen caniatâd 31/05/2018
18-19/EIA021 Coedwigo Tyn y Fron I G Jones SN932817 Llanidloes Powys 5.81 Nid oes angen caniatâd 31/05/2018
18-19/EIA013 Ffordd y Goedwig Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO036171 Pontsticill Aberhonddu Beacons 0.02 Nid oes angen caniatâd 05/06/2018
18-19/EIA020 Coedwigo Treffolied Farm Pryor and Rickett Silviculture SN816420 Cynghordy Sir Gaerfyrddin 38.3 Nid oes angen caniatâd 11/06/2018
18-19/EIA025 Ffordd y Goedwig Dyffryn Crawnon Silva Chirk Ltd SO094152 Aberhonddu Powys 0.15 Nid oes angen caniatâd 15/06/2018
18-19/EIA024 Ffordd y Goedwig Carrog Cyfoeth Naturiol Cymru SH768477 Cwm Penmachno Conwy 0.25 Nid oes angen caniatâd 15/06/2018
18-19/EIA030 Ffordd y Goedwig Pigyn Esgob Cyfoeth Naturiol Cymru SH778508 Penmachno Conwy 0.34 Nid oes angen caniatâd 28/06/2018
18-19/EIA042 Ffordd y Goedwig Penarthur Cyfoeth Naturiol Cymru SN709236 Llangadog Sir Gaerfyrddin 0.34 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA035 Ffordd y Goedwig Mynydd Du Cyfoeth Naturiol Cymru SO273253 Y Fenni Sir Fynwy 0.672 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA022 Ffordd y Goedwig Aber Cyfoeth Naturiol Cymru SH768477 Abergwyngregyn Gwynedd 0.12 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA037 Ffordd y Goedwig and Quarry Llandrillo Cyfoeth Naturiol Cymru SJ027328 Llandrillo Sir Ddinbych 1.11 Nid oes angen caniatâd 09/07/2018
18-19/EIA028 Coedwigo Cefn Perfedd Tilhill Forestry Ltd SN931164 Ystradfellte Llanymyddfri 23.23 Nid oes angen caniatâd 31/07/2018
18-19/EIA041 Coedwigo Rock Farm G Goddard SM898220 Camrose Sir Benfro 6.7 Nid oes angen caniatâd 10/07/2018
18-19/EIA044 Coedwigo Mulsop Farm C Jones SJ274060 Welshpool Powys 5.44 Nid oes angen caniatâd 23/07/2018
18-19/EIA052 Ffordd y Goedwig and Quarry Penllyn Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SH946313 Bala Gwynedd 0.09 Nid oes angen caniatâd 01/08/2018
18-19/EIA056 Coedwigo Cwm Ffrwd Tilhill Forestry Ltd SO043875 Llandinam Powys 11.2 Nid oes angen caniatâd 01/08/2018
18-19/EIA054 Coedwigo Land adjacent Gnoll Country Park Woodland Trust SS771974 Neath Neath Port Talbot 50 Nid oes angen caniatâd 02/08/2018
18-19/EIA043 Ffordd y Goedwig/Quarries Llanbrynmair Forest Tilhill Forestry Ltd SH931082 Llanbrynmair Powys 16.31 Nid oes angen caniatâd 03/08/2018
18-19/EIA062 Ffordd y Goedwig/Quarries Lords Grove Mr B Davies SO528109 Mynwy Sir Fynwy 0.5 Nid oes angen caniatâd 07/08/2018
18-19/EIA059 Coedwigo Underhill Farm Pryor & Rickett Silviculture SO168682 Llandrindod Wells Powys 7.38 Nid oes angen caniatâd 07/08/2018
18-19/EIA057 Coedwigo Pantycaragle E Harris SO193789 Knighton Powys 11.49 Nid oes angen caniatâd 09/08/2018
18-19/EIA065 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill Forestry Ltd SO052783 Llandrindod Wells Powys 12.95 Nid oes angen caniatâd 17/08/2018
18-19/EIA061 Coedwigo Glancwm Sidan Tilhill Forestry Ltd SN666313 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 18.47 Nid oes angen caniatâd 05/09/2018
18-19/EIA066 Coedwigo Cpt 5b Kennels Wood E M Gittins SH376676 Llangefni Isle of Ynys Môn 1.8 Nid oes angen caniatâd 10/09/2018
18-19/EIA064 Coedwigo Tyfos R Williams SJ029389 Llandrillo Sir Ddinbych 4.27 Nid oes angen caniatâd 10/09/2018
18-19/EIA074 Coedwigo Bwlchydderwen G Price SJ122164 & SJ126159 Llanfyllin Powys 9.1 Nid oes angen caniatâd 24/09/2018
18-19/EIA070 Coedwigo Dolau-Jenkin A C Lawrence SO112648 Penybont Powys 27.09 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA076 Ffordd y Goedwig Cors yr Ebolion Mr and Mrs Talbot SH962059 Llanbrynmair Powys 9.18 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA076 Quarry Cors yr Ebolion Mr and Mrs Talbot SH962059 Llanbrynmair Powys 6.5 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA077 Ffordd y Goedwig Dyfi 09483 Cyfoeth Naturiol Cymru SH808129 Dolgellau Gwynedd 0.07 Nid oes angen caniatâd 27/09/2018
18-19/EIA075 Coedwigo Ffosyrodyn M Pope SN624637 Aberystwyth Ceredigion 5.39 Nid oes angen caniatâd 09/10/2018
18-19/EIA078 Coedwigo Mandinam Hugh Wheeldon & Co SN747266 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 6.58 Nid oes angen caniatâd 15/10/2018
18-19/EIA049 Ffordd y Goedwig Hafod Boeth Tilhill Forestry Ltd SH646416 Maentwrog Gwynedd 0.24 Nid oes angen caniatâd 22/10/2018
18-19/EIA081 Ffordd y Goedwig Blaenbrynych Tilhill Forestry Ltd SN948230 Aberhonddu Powys 0.15 Nid oes angen caniatâd 22/10/2018
18-19/EIA086 Ffordd y Goedwig Rhyd Wen Tilhill Forestry Ltd SH910317 Bala Gwynedd 1.48 Nid oes angen caniatâd 02/11/2018
18-19/EIA082 Ffordd y Goedwig Cwm Glaisfer Cyfoeth Naturiol Cymru SO140169 Aberhonddu Aberhonddu Beacons NP 0.32 Nid oes angen caniatâd 09/11/2018
18-19/EIA088 Ffordd y Goedwig Llaneron Abergynolwyn Cyfoeth Naturiol Cymru SH697048 Tywyn Gwynedd 0.175 Nid oes angen caniatâd 16/11/2018
18-19/EIA091 Coedwigo Abergroes P Jackson SN647971 Aberdovey Gwynedd 2.44 Nid oes angen caniatâd 27/11/2018
18-19/EIA090 Datgoedwig Cors Caron Cyfoeth Naturiol Cymru SN689638 Tregaron Ceredigion 198.3 Nid oes angen caniatâd 04/12/2018
18-19/EIA092 Coedwigo Tyn Rhos Andrew Bronwin & Co Ltd SN747818 Aberystwyth Ceredigion 9.61 Nid oes angen caniatâd 20/12/2018
18-19/EIA094 Coedwigo Safn Coed Farm Tilhill Forestry Ltd SN928726 Rhayader Powys 17.84 Nid oes angen caniatâd 20/12/2018
18-19/EIA093 Datgoedwig Llay Bog W G Moore SJ321554 Llay Wrecsam 0.19 Nid oes angen caniatâd 07/01/2019
18-19/EIA096 Coedwigo Trwst Llewellyn I Sneade SO130968 Y Drenewydd Powys 40.62 Nid oes angen caniatâd 11/01/2019
18-19/EIA098 Datgoedwig Coed y Cwm W Tomkins SH915052 Llanbrynmair Powys 4.92 Nid oes angen caniatâd 21/01/2019
18-19/EIA099 Ffordd y Goedwig Coed Cochion Tilhill Forestry Ltd SH787107 Dolgellau Gwynedd 0.35 Nid oes angen caniatâd 30/01/2019
18-19/EIA097 Ffordd y Goedwig/Chwarel Glyncorrwg Cyfoeth Naturiol Cymru SS874978 Ynyscorrwg Neath Port Talbot 0.67 Nid oes angen caniatâd 29/01/2019
18-19/EIA100 Datgoedwig Sarn Woodland Richards SO223885 Y Drenewydd Powys 0.11 Nid oes angen caniatâd 11/02/2019
18-19/EIA107 Coedwigo Lower Penrhyddlan Farm Andrew Bronwin & Co Ltd SO028856 Llandinam Powys 10.79 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA106 Ffordd y Goedwig/Chwarel Cabin Coch Quarry Cyfoeth Naturiol Cymru SH807105 Dolgellau Gwynedd 0.112 Nid oes angen caniatâd 05/03/2019
18-19/EIA101 Coedwigo Plas Back,Bodwen Covert Cae Twrch Gittins SH389683, SH379669, SH374667 Llangefni Ynys Môn 6.43 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA102 Coedwigo Rhallt Isaf Evans SH376707 Llangefni Ynys Môn 2.17 Nid oes angen caniatâd 28/02/2019
18-19/EIA108 Ffordd y Goedwig Hendrewallog Tilhill Forestry Ltd SH702067 Abergynolwyn Gwynedd 0.07 Nid oes angen caniatâd 05/03/2019
18-19/EIA110 Ffordd y Goedwig Penmaenuchaf Tilhill Forestry Ltd SH694183 Dolgellau Gwynedd 0.321 Nid oes angen caniatâd 03/04/2019
18-19/EIA109 Datgoedwig Whiteford Burrows H WForestry Ltd SS447953 Swansea Swansea 6.74 Nid oes angen caniatâd 05/04/2019
18-19/EIA104 Coedwigo Bryn Castell Trumper SH767163 Dolgellau Gwynedd 3.00 Nid oes angen caniatâd 07/05/2019
18-19/EIA95 Coedwigo Bryn Arw Common Abersenny Ltd SO301206 Y Fenni Sir Fynwy 63.35 Nid oes angen caniatâd 08/05/2019
19-20/EIA001 Coedwigo Plas y Gors Tilhill Forestry Ltd SN 920150 Ystradfelte Powys 47.9 Mae angen caniatâd 08/11/2019
19-20/EIA002 Ffordd y Goedwig North Diffwys Cyfoeth Naturiol Cymru SN723575 Tregaron Ceredigion 1.25 Mae angen caniatâd 28/05/2019
19-20/EIA003 Ffordd y Goedwig Twllnodwydd Pennal Cyfoeth Naturiol Cymru SH725027 Machynlleth Gwynedd 0.361 Nid oes angen caniatâd 30/04/2019
19-20/EIA004 Ffordd y Goedwig Cae Gwian Tilhill Forestry Ltd SH642189 Barmouth Gwynedd 0.16 Nid oes angen caniatâd 23/05/2019
19-20/EIA005 Ffordd y Goedwig Llyn Ffridd Llwydiarth,Dyfi North Cyfoeth Naturiol Cymru SH796117 Dolgellau Gwynedd 0.096 Nid oes angen caniatâd 07/05/2019
19-20/EIA006 Ffordd y Goedwig Pennal Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SH710027 Machynlleth Gwynedd 0.3 Nid oes angen caniatâd 24/05/2019
19-20/EIA007 Ffordd y Goedwig Allt Y Cordia Euro Forest SN696741 Llanafan Ceredigion 0.48 Nid oes angen caniatâd 23/05/2019
19-20/EIA008 Ffordd y Goedwig Penmaenuchaf Tilhill Forestry Ltd SH693181 Dolgellau Gwynedd 0.456 Nid oes angen caniatâd 24/05/2019
19-20/EIA009 Dat Goedwigo Margam Cyfoeth Naturiol Cymru SH693181 Maesteg Castell-nedd Port Talbot 17.8 Nid oes angen caniatâd 27/06/2019
19-20/EIA010 Forest Road Rhydronnen Cyfoeth Naturiol Cymru SN875868 Llanidloes Powys 0.953 Nid oes angen caniatâd 06/06/2019
19-20/EIA011 Coedwigo South Pilton Green farm Kearsley-Green SS443868 Swansea Swansea 5.3 Nid oes angen caniatâd 09/07/2019
19-20/EIA012 Ffordd y Goedwig Cheriton Woods Kearsley-Green SS452927 Swansea Swansea 1.0 Nid oes angen caniatâd 26/09/2019
19-20/EIA012 Ffordd y Goedwig Cheriton Woods Kearsley-Green SS452927 Swansea Swansea 1.0 Nid oes angen caniatâd 26/09/2019
19-20/EIA013 Ffordd y Goedwig Pennal Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SH712026 Machynlleth Ceredigion 0.117 Nid oes angen caniatâd 19/07/2019
19-20/EIA014 Datgoedwig Allt Ddu RSPB SH716969 Machynlleth Ceredigion 0.117 Nid oes angen caniatâd 19/08/2019
19-20/EIA015 Ffordd y Goedwig Nant Glas Uchaf Tilhill Forestry Ltd SH716969 Machynlleth Ceredigion 0.117 Nid oes angen caniatâd 12/09/2019
19-20/EIA016 Ffordd y Goedwig Treharris Cyfoeth Naturiol Cymru ST081988 Treharris Merthyr 1.4 Nid oes angen caniatâd 19/08/2019
19-20/EIA017 Coedwigo Gilfach Tilhill Forestry Ltd SN878492 Llanwrtyd Powys 18.99 Heb ei benderfynu 12/11/2019
19-20/EIA018 Datgoedwig Llyn Gwernan Forest Rhydian Roberts SH706170 Dolgellau Parc Cenedlaethol Eryri 4.4 Nid oes angen caniatâd 19/08/2019
19-20/EIA019 Datgoedwig Coed Gelli Lwyd Rhydian Roberts SH702170 Dolgellau Parc Cenedlaethol Eryri 3.7 Nid oes angen caniatâd 19/08/2019
19-20/EIA020 Ffordd y Goedwig Garthainiog Tilhill Forestry Ltd SH808129 Dolgellau Parc Cenedlaethol Eryri 0.15 Nid oes angen caniatâd 07/10/2019
19-20/EIA020 Ffordd y Goedwig Garthainiog Tilhill Forestry Ltd SH808129 Machynlleth Gwynedd 0.15 Nid oes angen caniatâd 07/10/2019
19-20/EIA021 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH741063 Machynlleth Gwynedd 0.279 Nid oes angen caniatâd 09/10/2019
19-20/EIA022 Ffordd y Goedwig Gwyndy Tilhill Forestry Ltd SH737493 Dolwyddelan Conwy 0.23 Nid oes angen caniatâd 07/11/2019
19-20/EIA023 Ffordd y Goedwig Hafodty Woodlands Balfours SH626432 Penrhyndeudraeth Gwynedd 0.3 Heb ei benderfynu 07/11/2019
19-20/EIA024 Ffordd y Goedwig Abergynolwyn Cyfoeth Naturiol Cymru SH680047 Tywyn Gwynedd 0.03 Nid oes angen caniatâd 18/11/2019
19-20/EIA025 Coedwigo Land at Cynghordy Tilhill Forestry Ltd SN802419 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 46.67 Nid oes angen caniatâd 07/11/2019
19-20/EIA027 Ffordd y Goedwig Dyfi North 09664 Cyfoeth Naturiol Cymru SH796117 Dolgellau Gwynedd 0.27 Nid oes angen caniatâd 04/12/2019
19-20/EIA028 Ffordd y Goedwig Dyfi North 09661 Cyfoeth Naturiol Cymru SH80781346 Machynlleth Gwynedd 0.15 Nid oes angen caniatâd 03/12/2019
19-20/EIA029 Coedwigo Pant Mawr Tilhill Forestry Ltd SN902133 Coelbren Powys 38.0 Mae angen caniatâd 02/12/2019
19-20/EIA030 Ffordd y Goedwig Llanwynno Forest, South Central ops, 99580 Cyfoeth Naturiol Cymru SS984989 Aberdâr Rhondda Cynon Taff 1.52 Nid oes angen caniatâd 12/12/2019
19-20/EIA031 Ffordd y Goedwig Dyfi North 09534 Cyfoeth Naturiol Cymru SH81341146 Machynlleth Gwynedd 0.75 Nid oes angen caniatâd 12/12/2019
19-20/EIA034 Ffordd y Goedwig/chwarel Hafod Boeth Tilhill Forestry Ltd SH644413 Maentwrog Gwynedd 0.429 Nid oes angen caniatâd 19/02/2020
19-20/EIA035 Coedwigo Cwmbiga Cyfoeth Naturiol Cymru SN861892 Llanidloes Powys 14.74 Nid oes angen caniatâd 02/03/2020
19-20/EIA036 Ffordd y Goedwig Ceri Cyfoeth Naturiol Cymru SO147867 Abermule Powys 0.32 Nid oes angen caniatâd 02/03/2020
19-20/EIA037 Ffordd y Goedwig Bontddu Tilhill Forestry Ltd SH669185 Dolgellau Gwynedd 0.20 Nid oes angen caniatâd 03/6/2020
19-20/EIA038 Datgoedwig Pandy outcrop Conway SJ192362 Glyn Ceiriog Wrecsam 0.0128 Nid oes angen caniatâd 10/03/2020
19-20/EIA039 Coedwigo Brynich Farm Jones SO072282 Brecon Powys 5.72 Nid oes angen caniatâd 13/03/2020
19-20/EIA040 Ffordd y Goedwig Plasau Tilhill Forestry Ltd SH880178 Llanymawddwy Gwynedd 0.72 Nid oes angen caniatâd 21/04/2020
19-20/EIA040 Chwarel Coedwigaeth Plasau Tilhill Forestry Ltd SH880178 Llanymawddwy Gwynedd 0.03 Nid oes angen caniatâd 21/04/2020
19-20/EIA041 Ffordd y Goedwig Maes y Bwlch Tilhill SH745096 Corris Gwynedd 0.51 Nid oes angen caniatâd 26/03/2020
19-20/EIA041 Chwarel Coedwigaeth Maes y Bwlch Tilhill SH745096 Corris Gwynedd 0.03 Nid oes angen caniatâd 26/03/2020
19-20/EIA042 Ffordd y Goedwig Abergynolwn Cyfoeth Naturiol Cymru SH678053 Tywyn Gwynedd 0.08 Nid oes angen caniatâd 15/06/2020
19-20/EIA043 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Dyfi Cyfoeth Naturiol Cymru SH838116 Machynlleth Gwynedd 0.2 Nid oes angen caniatâd 18/03/2020
20-21/EIA001 Chwarel Coedwigaeth Pandy Crop Conway SJ189364 Wrecsam Wrecsam 0.15 Nid oes angen caniatâd 20/05/2020
20-21/EIA001 Datgoedwig Pandy Crop Conway SJ189364 Wrecsam Wrecsam 0.15 Nid oes angen caniatâd 20/05/2020
20-21/EIA003 Ffordd y Goedwig Bwlchiliau Cyfoeth Naturiol Cymru SN955574 Llandrindod Powys 4.7 Nid oes angen caniatâd 25/05/2020
20-21/EIA004 Ffordd y Goedwig/Chwarel Irfon Cefn Garw coupe 99879 Cyfoeth Naturiol Cymru SN890541 Llanwrtyd Powys 1.13 Nid oes angen caniatâd 09/06/2020
20-21/EIA005 Ffordd y Goedwig Taf Fechan Cyfoeth Naturiol Cymru SO056119 Merthyr Tudful Merthyr Tudful ac Powys 0.013 Nid oes angen caniatâd 27/05/2020
20-21/EIA006 Ffordd y Goedwig Bontdu larch 2 Tilhill Forestry Ltd SH719200 Llanelltydl Gwynedd 0.19 Nid oes angen caniatâd 21/07/2020
20-21/EIA008 Ffordd y Goedwig Bryn Engan Cyfoeth Naturiol Cymru SH720570 Capel Curig Conwy 0.069 Nid oes angen caniatâd 11/06/2020
20-21/EIA016 Coedwigo Brwyngwym Tilhill Forestry Ltd SN671312 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 2.6 Nid oes angen caniatâd 18/06/2020
20-21/EIA020 Ffordd y Goedwig Irfon Cyfoeth Naturiol Cymru SN888534 Llanwrtyd Powys 1.6 Nid oes angen caniatâd 26/06/2020
20-21/EIA021 Coedwigo GWC Garreg y Bwlla Andrew Bronwin & Co Ltd SN903754 Llangurig Powys 6.5 Nid oes angen caniatâd 07/07/2020
20-21/EIA022 Ffordd y Goedwig Ty Mawr Coupe 09233 Cyfoeth Naturiol Cymru SH833130 Aberangell Gwynedd 1.24 Nid oes angen caniatâd 21/07/2020
20-21/EIA023 Coedwigo Blaenafon Farm Tilhill Forestry Ltd SS804972 Tonna Castell-nedd Port Talbot 85.15 Nid oes angen caniatâd 03/08/2020
20-21/EIA026 Coedwigo GWC Preswylfa The Woodland Trust SS765969 Neath Castell-nedd Port Talbot 16.72 Nid oes angen caniatâd 20/07/2020
20-21/EIA028 Datgoedwig Nant yr Arian Cyfoeth Naturiol Cymru SN719830 Ponterwyd Ceredigion 6.5 Nid oes angen caniatâd 04/08/2020
20-21/EIA025 Ffordd y Goedwig Pantperthog Cyfoeth Naturiol Cymru SH737059 Machynlleth Gwynedd 0.133 Nid oes angen caniatâd 19/08/2020
20-21/EIA031 Ffordd y Goedwig Cwm Hesian Cyfoeth Naturiol Cymru SH740270 Ganllwyd Gwynedd 0.05 Nid oes angen caniatâd 16/09/2020
20-21/EIA032 Ffordd y Goedwig Foel Cae Poeth Cyfoeth Naturiol Cymru SH756256 Ganllwyd Gwynedd 0.0315 Nid oes angen caniatâd 16/09/2020
20-21/EIA024 Coedwigo Cyffylliog Natural Resources Wales SJ029566 Rhuthun Sir Ddindych 41.6 Nid oes angen caniatâd 30/09/2020
20-21/EIA029 Coedwigo Banc Farm Tilhill Forestry Ltd SN563358 Brechfa Sir Gaerfyrddin 117.33 Nid oes angen caniatâd 05/10/2020
20-21/EIA037 Coedwigo Lofftwen Forest Farm Fulford SN874480 Llanwrtyd Powys 6.45 Nid oes angen caniatâd 13/10/2020
20-21/EIA034 Coedwigo Gelli Caedrum Evans SN673130 Glanaman Sir Gaerfyrddin 13.31 Nid oes angen caniatâd 19/10/2020
20-21/EIA036 Coedwigo Great Llwygy Binns SO319212 Y Fenni Sir Fynwy 3.02 Nid oes angen caniatâd 19/10/2020
20-21/EIA039 Coedwigo East Hook Farm Makin SM775090 Aberdaugleddau Sir Benfro 3.16 Nid oes angen caniatâd 20/10/2020
20-21/EIA040 Coedwigo Lambstone Hall John SM906169 Hwlffordd Sir Benfro 5.28 Nid oes angen caniatâd 26/10/2020
20-21/EIA042 Coedwigo Hendre Fawr Williams SH828569 Llanrwst Conwy 2.49 Nid oes angen caniatâd 26/10/2020
20-21/EIA041 Coedwigo Cilonnen Fach Powell SS552937 Tregŵyr Abertawe 4.57 Nid oes angen caniatâd 26/10/2020
20-21/EIA038 Coedwigo Rhudlanfair Williams SH775669, SH825525, SH830528, SH835532 Betws y Coed/Conwy Conwy 8.33 Nid oes angen caniatâd 27/10/2020
20-21/EIA027 Datgoedwig Coed Tan y Bwlch Jones SH916242 Bala Gwynedd 2.4 Nid oes angen caniatâd 02/11/2020
20-21/EIA030 Ffordd y Goedwig Cwellyn CNC SH553548 Rhyd Ddu Gwynedd 0.7848 Nid oes angen caniatâd 03/11/2020
20-21/EIA033 Coedwigo Maesmochnant Vaughan SJ140236 Llanrhaeadr-ym-mochnant Powys 9.21 Nid oes angen caniatâd 30/10/2020
20-21/EIA035 Coedwigo Llwyn Dolwen Jones SN986847 Llanidloes Powys 17.9 Nid oes angen caniatâd 30/10/2020
20-21/EIA044 Coedwigo Esgairweddan & Rhiwlas Parry SN735993 & SH683022 Machynlleth Powys/Gwynedd 14.66 Nid oes angen caniatâd 02/11/2020
20-21/EIA045 Ffordd y Goedwig Ffridd Nant Crethyll Thorne SH787395 Ffestiniog Gwynedd 0.12 Nid oes angen caniatâd 02/11/2020
20-21/EIA046 Coedwigo Cwm Berwyn Montgomery SN717589 Tregaron Ceredigion 104.49 Nid oes angen caniatâd 29/10/2020
20-21/EIA048 Datgoedwig Kenfig NNR CNC SS796822 Porthcawl Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 3.4 Nid oes angen caniatâd 03/11/2020
20-21/EIA051 Ffordd y Goedwig Hirgwm Tilhill Forestry Ltd SH813101 Dolgellau Gwynedd 0.3498 Nid oes angen caniatâd 03/11/2020
20-21/EIA049 Coedwigo Trehilyn Arc Woodland Ltd SM901375/td> Abergwaun Sir Benfro 3.1 Nid oes angen caniatâd 09/11/2020
20-21/EIA050 Coedwigo Hafod Garegog Morris SH600437 Beddgelert Gwynedd 6.73 Nid oes angen caniatâd 10/11/2020
20-21/EIA055 Ffordd y Goedwig Ty Mawr CNC SH833130 Machynlleth Gwynedd 1.24 Nid oes angen caniatâd 10/11/2020
20-21/EIA052 Ffordd y Goedwig Llyn Goddion CNC SH751588 Capel Curig Conwy 0.112 Nid oes angen caniatâd 19/11/2020
20-21/EIA043 Coedwigo Llwyngwenno Farm Jones SN634060 Felindre Abertawe 5.37 Nid oes angen caniatâd 25/11/2020
20-21/EIA053 Ffordd y Goedwig O Dan Fedw Deg CNC SH798531 Penmachno Conwy 0.34 Nid oes angen caniatâd 27/11/2020
20-21/EIA054 Ffordd y Goedwig Ty'n Cwm CNC SH733481 Dolwyddelan Conwy 0.2 Nid oes angen caniatâd 27/11/2020
20-21/EIA047 Coedwigo Cefn Rhyswg Garland ST221942 Cwncarn Caerffili 7.71 Nid oes angen caniatâd 25/11/2020
20-21/EIA056 Coedwigo Nannerth Fawr Woodland Gallagher SN944721 Rhaeadr Gwy Powys 11.36 Nid oes angen caniatâd 14/12/2020
20-21/EIA057 Coedwigo Tan y Rhiw Jones SN776015 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 34.07 Nid oes angen caniatâd 14/12/2020
20-21/EIA058 Coedwigo Blaen Nedd Isaf Solly SN916152 Ystradefellte Powys 63.58 Nid oes angen caniatâd 18/12/2020
20-21/EIA059 Coedwigo Cefn Ystrad Ffin The Forestry Partnership 2008 LLP SN789426 Rhandirmwyn Sir Gaerfyrddin 6.6 Nid oes angen caniatâd 11/01/2021
20-21/EIA060 Coedwigo Llwyngaru Farm Solly SN708588 Tregaron Ceredigion 35.86 Nid oes angen caniatâd 11/01/2021
20-21/EIA061 Coedwigo Stud Farm Parry SO220682 Tref-y-clawdd Powys 10.85 Nid oes angen caniatâd 04/01/2021
20-21/EIA062 Datgoedwig Waen Rydd SSSi Davies SN877480 Llanwrtyd Powys 2.0 Nid oes angen caniatâd 18/01/2021
20-21/EIA067 Coedwigo Penhesgyn Landfill Cyfoeth Naturiol Cymru SH531746 Porthaethwy Ynys Mon 10.2 Nid oes angen caniatâd 21/01/2021
20-21/EIA068 Coedwigo Tyn y Maes Tilhill Forestry Ltd SN859458 Llanwrtyd Powys 63 Nid oes angen caniatâd 03/02/2021
20-21/EIA069 Ffordd goedwig a chwarel goedwig Irfon 99879 Cyfoeth Naturiol Cymru SN890549 Llanwrtyd Powys 1.38 Nid oes angen caniatâd 03/02/2021
20-21/EIA064 Chwarel goedwig/Datgoedwig Pantperthogl Cyfoeth Naturiol Cymru SH736067 Machynlleth Gwynedd 0.45 Nid oes angen caniatâd 05/02/2021
20-21/EIA065 Coedwigo Cyffin Fawr Tilhill Forestry Ltd SJ022132 Llangadfan Powys 15.02 Nid oes angen caniatâd 08/02/2021
20-21/EIA070 Ffordd goedwig Margam,99714 Cyfoeth Naturiol Cymru SS801878 Port Talbot Castell-Nedd 1.1 Nid oes angen caniatâd 04/02/2021
20-21/EIA071 Ffordd goedwig Llanthony Cyfoeth Naturiol Cymru SO304222 Abergavenny Sir Fynwy 0.03 Nid oes angen caniatâd 02/03/2021
20-21/EIA063 Coedwigo Nant yr Onog A Tilhill SH908168 Dinas Mawddwy Gwynedd 64 Mae angen caniatâd 04/03/2021
20-21/EIA066 Coedwigo Nant yr Onog B Tilhill SH908168 Dinas Mawddwy Gwynedd 73 Mae angen caniatâd 04/03/2021
20-21/EIA074 Coedwigo Penrhiw uchaf Warington SN783274 Llangadog Sir Gaerfyrddin 2.12 Nid oes angen caniatad 01/04/2021
20-21/EIA073 Coedwigo Goginan Fawr Jones SN685821 Aberystwyth Ceredigion 21.06 Nid oes angen caniatâd 12/04/2021
20-21/EIA075 Coedwigo Ty Gwyn Painting SN889484 Llanwrtyd Powys 65.87 Nid oes angen caniatâd 14/04/2021
20-21/EIA076 Ffordd y Goedwig Bryn Aeru coupe 56456 Cyfoeth Naturiol Cymru SN462273 Llanllawddog Sir Gaerfyrddin 1.05 Nid oes angen caniatâd 14/04/2021
20-21/EIA077 Ffordd y Goedwig / Chwarel NDA Trawsfynydd Smithers SH686378 Trawsfynydd Gwynedd 0.5 Nid oes angen caniatâd 22/04/2021
20-21/EIA078 Coedwigo Goetre Farm Bailey SN177087 Amroth Sir Penfro 4.48 Nid oes angen caniatâd 23/04/2021
20-21 EIA079 Coedwigo Cwmbanfawr Farm Kelly SN571284 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 85.7 Nid oes angen caniatâd 26/04/2021
21-22 EIA002 Ffordd y Goedwig Bryn Llin9 CNC SH773295 Dolgellau Gwynedd 0.14 Nid oes angen caniatâd 07/05/2021
21-22 EIA003 Ffordd y Goedwig Dyfi North 09569 CNC SH820107 Machynlleth Gwynedd 0.0225 Nid oes angen caniatâd 13/05/2021
21-22 EIA004 Ffordd y Goedwig Dyfi North 09068 CNC SH8011277 Machynlleth Gwynedd 0.06 Nid oes angen caniatâd 13/05/2021
21-22 EIA006 Coedwigo Glancothi Solly SN577339 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 30.28 Nid oes angen caniatâd 20/05/2021
21-22 EIA010 Coedwigo Cwm Farm Davies SN484218 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 5.04 Nid oes angen caniatâd 20/05/2021
21-22 EIA017 Datgoedwig Aberhirnant and Llangower Cyfoeth Naturiol Cymru SH942305 Bala Gwynedd 5.60 Nid oes angen caniatâd 27/05/2021
21-22 EIA019 Datgoedwig Mynydd Du and Llanathony Cyfoeth Naturiol Cymru SO2572615 Crickhowell Powys 1.58 Nid oes angen caniatâd 27/05/2021
21-22 EIA008 Coedwigo Nant y Glo Painting SN784451 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 91.50 Nid oes angen caniatâd 01/06/2021
21-22 EIA012 Coedwigo Glanbyr Farm Painting SN592418 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 69.7 Nid oes angen caniatâd 11/06/2021
21-22 EIA014 Coedwigo Glangwesyn Vinlo Partnership SN866540 Llanwrtyd Powys 14.69 Nid oes angen caniatâd 11/06/2021
21-22 EIA009 Ffordd y Goedwig Cwm Gwyn Cyfoeth Naturiol Cymru SH971286 Y Bala Gwynedd 0.17 Nid oes angen caniatâd 17/06/2021
21-22 EIA015 Coedwigo South Nolton HW Forestry Ltd SM867174 Hwlffordd Sir Penfro 3.52 Nid oes angen caniatâd 17/06/2021
21-22 EIA016 Coedwigo Maescastell Tilhill Forestry Ltd SN610298 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 45.01 Nid oes angen caniatâd 23/06/2021
21-22 EIA018 Coedwigo Blaendoethie Tilhill Forestry Ltd SN739537 Tregaron Ceredigion 91.50 Nid oes angen caniatad 24/06/2021
21-22 EIA011 Coedwigo Llwyn Lewis SO031669 Rhaeadr Gwy Powys 5.34 Nid oes angen caniatâd 16/07/2021
21-22 EIA021 Coedwigo Pistyll South Farm Downes SN591295 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 31.55 Nid oes angen caniatâd 30/06/2021
21-22 EIA022 Coedwigo Troed y Rhiw Farm Goddard SN685367 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 31.37 Nid oes angen caniatâd 30/06/2021
21-22 EIA024 Coedwigo Hoddell Farm Woods Salmom SO246644 Llanandras Powys 6.12 Nid oes angen caniatâd 13/07/2021
21-22 EIA025 Coedwigo Woodsend Farm Marston SR980991,SR988988, SR984987, SR983988 Penfro Sir Benfro 7.71 Nid oes angen caniatâd 13/07/2021
21-22 EIA026 Coedwigo Upper Marros Farm Ebsworth SN213085 Pentywyn Sir Gaerfyrddin 9.06 Nid oes angen caniatâd 19/07/2021
21-22 EIA028 Coedwigo Vale Farm Baldwyn SO044359 Aberhonddu Powys 8.02 Nid oes angen caniatâd 19/07/2021
21-22 EIA007 Ffordd y Goedwig Tros y Gol Tilhill forestry Ltd SH539561 Betws Garmon Gwynedd 0.82 Nid oes angen caniatâd 23/07/2021
21-22 EIA013 Coedwigo Penisar Glyn Farm Wood Bronwin SJ253370 Y Waun Wrecsam 8.78 Nid oes angen caniatâd 23/07/2021
21-22 EIA020 Coedwigo Hafodwen Newydd Dale SH918001, SN916998 Carn Powys 6.23 Nid oes angen caniatâd 22/07/2021
21-22 EIA023 Coedwigo Erw Porthor Lewis SN609997 Tywyn Gwynedd 5.06 Nid oes angen caniatâd 27/07/2021
21-22 EIA030 Coedwigo Frongoch Downs SN697450 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 73.7 Nid oes angen caniatâd 27/07/2021
21-22 EIA027 Coedwigo Ffrydd Vaughan Jackson SO101895 Y Drenewydd Powys 15.86 Nid oes angen caniatâd 11/08/2021
21-22 EIA031 Coedwigo Rhosgoch Anwyl SN873923, SN883919 Llanidloes Powys 11.18 Nid oes angen caniatâd 29/07/2021
21-22 EIA032 Coedwigo Cilshafe Uchaf Nicholas SM980367, SM981364, SM978370 Abergwaun Sir Penfro 2.86 Nid oes angen caniatâd 23/07/2021
21-22 EIA033 Coedwigo Cae Twpa Morgan SH916020, SH916021, SH923022 Machynlleth Powys 9.05 Nid oes angen caniatâd 29/07/2021
21-22 EIA036 Ffordd y Goedwig Plasau Holt SH884176 Dolgellau Gwynedd 0.36 Nid oes angen caniatâd 06/08/2021
21-22 EIA037 Coedwigo Mynydd Argoed Scottish Woodlands SN612427 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 32.87 Nid oes angen caniatâd 11/08/2021
21-22 EIA039 Coedwigo Lower Duffryn Farm Pigden SO102377 Aberhonddu Powys 24.78 Nid oes angen caniatâd 11/08/2021
21-22 EIA034 Ffordd y Goedwig Tafarn Trap Gurten SH661413 Penrhyndeudraeth Gwynedd 0.01 Nid oes angen caniatâd 23/08/2021
21-22 EIA038 Ffordd y Goedwig Cau Foel Popeth Tilhill Forestry Ltd SH754250 Dolgellau Gwynedd; 0.3 Nid oes angen caniatâd 20/08/2021
21-22 EIA040 Coedwigo Gilfach fach Usher SN409330 Caerfyrddin Sir Caerfyrddin 12.68 Nid oes angen caniatâd 23/08/2021
21-22 EIA041 Coedwigo Myddfai Woodlands Powell SN780285 Llandeilo Sir Caerfyrddin 19.56 Nid oes angen caniatâd 23/08/2021
21-22 EIA042 Coedwigo Ty Coch Jenkins SN380337, SN341347 Castellnewydd Emlyn Sir Caerfyrddin 5.09 Nid oes angen caniatâd 23/08/2021
21-22 EIA043 Coedwigo Pen Clun Evans SN925877, SN929876 Llanidloes Powys 8.82 Nid oes angen caniatâd 01/09/2021
21-22 EIA044 Coedwigo Coedmore Home Farm Davies SN203441 Aberteifi Sir Ceredigion 9.76 Nid oes angen caniatâd 01/09/2021
21-22 EIA046 Coedwigo Cwmcoch Perrott SN514250 Caerfyrddin Sir Caerfyrddin 6.15 Nid oes angen caniatâd 01/09/2021
21-22 EIA048 Ffordd y Goedwig Bryn Rhyg Jones SN781043 Crynant Castell-nedd Port Talbot 0.15 Nid oes angen caniatâd 17/09/2021
21-22 EIA051 Coedwigo Maesygelli Pugh SO036661 Llandrindod Powys 11.56 Nid oes angen caniatâd 21/09/2021
21-22 EIA052 Coedwigo Glangwesyn Wright SN862542 Llanwrtyd Powys 9.52 Nid oes angen caniatâd 21/09/2021
21-22 EIA054 Coedwigo Brawdy Farm Gwyther SM851237, SM878266 Tyddewi Sir Benfro 8.91 Nid oes angen caniatâd 27/09/2021
21-22 EIA055 Coedwigo Ysguborwen House Jagoe ST410962 Brynbuga Sir Fynwy 6.32 Nid oes angen caniatâd 17/09/2021
21-22 EIA057 Coedwigo Cwm Fagor Jones ST468991 Cas-gwent Sir Fynwy 6.39 Nid oes angen caniatâd 20/09/2021
21-22 EIA058 Coedwigo Banc Farm Downes SN565358 Brechfa Sir Gaerfyrddin 91.06 Nid oes angen caniatâd 28/09/2021
21-22 EIA059 Coedwigo Coed Llewelyn Davies SJ139691 Yr Wyddgrug Sir y Fflint 2.24 Nid oes angen caniatâd 21/09/2021
21-22 EIA060 Coedwigo Llechwedd y Garth Andrew Bronwin & Co Ltd SJ034261 Bala Gynedd 27.25 Nid oes angen caniatâd 21/10/2021
21-22 EIA065 Coedwigo Mount and Barn Fields Pryor & Rickett Silviculture SN157098 Arberth Sir Benfro 23 Nid oes angen caniatâd 21/10/2021
21-22 EIA056 Ffordd y Goedwig Tyn y Garth, Coed Cwm Einion Cyfoeth Naturiol Cymru SN690947 Machynlleth Gwynedd 0.14 Nid oes angen caniatâd 13/10/2021
21-22 EIA049 Coedwigo Brynglas Downes SN733511 Tregaron Ceredigion 230 Nid oes angen caniatâd 08/09/2021
21-22 EIA053 Ffordd y Goedwig Hengae Forest Natural Resources Wales SH758131 Dolgellau Gwynedd 5.16 Nid oes angen caniatâd 07/10/2021
21-22 EIA067 Coedwigo Abergwesyn Common Kearsley-Evans SN964638 Llanwrthwl Powys 1187 Nid oes angen caniatâd 29/10/2021
21-22 EIA068 Coedwigo Glebe Farm Kearsley-Evans SS418881 Abertawe Abertawe 9.5 Nid oes angen caniatâd 01/11/2021
21-22 EIA063 Coedwigo Cwmdwyfran Goddard SN404246 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 23.89 Nid oes angen caniatâd 04/11/2021
21-22 EIA069 Coedwigo Lords Park and Wharley Point Howe SN340097 Llansteffan Sir Gaerfyrddin 15 Nid oes angen caniatâd 04/11/2021
21-22 EIA070 Coedwigo Bryn Rhyg Jones SN804054 Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot 8.72 Nid oes angen caniatâd 02/11/2021
21-22 EIA071 Coedwigo Cwmcynog Davies SN935388, SN918354 Aberhonddu Powys 29.82 Nid oes angen caniatâd 09/11/2021
21-22 EIA073 Coedwigo Penlan Farm Davies SN193468 Aberteifi Sir Gaerfyrddin 22.23 Nid oes angen caniatâd 09/11/2021
21-22 EIA047 Coedwigo Brynfa Tilhill Forestry Ltd SN197318 Crymych Sir Benfro 105 Mae angen caniatâd 11/11/2021
21-22 EIA050 Ffordd goedwig a chwarel goedwig Cheriton Woods Jordens SS454928 Abertawe Dinas a Sir Abertawe 0.32 Nid oes angen caniatâd 06/12/2021
21-22 EIA064 Coewigo Plas Newydd Coed Cymru SN967844 Llanidloes Powys 12.80 Nid oes angen caniatâd 16/11/2021
21-22 EIA066 Coedwigo Bodynfoel Hall Coed Cymru SJ167200 Llanfechain Powys 6.22 Nid oes angen caniatâd 23/11/2021
21-22 EIA074 Coedwigo Blaenawey Coed Cymru SO285195 Y Fenni Sir Fynwy 6.85 Nid oes angen caniatâd 06/12/2021
21-22 EIA076 Coedwigo Ddolwen Tilhill Forestry Ltd SN322334 Castellnewydd Emlyn Sir Gaerfyrddin 14.22 Nid oes angen caniatâd 12/11/2021
21-22 EIA072 Coedwigo Cilhaul Coed Cymru SN949904, SN954902, SN953900 Llanidloes Powys 6.69ha Nid oes angen caniatâd 08/12/2021
21-22 EIA075 Coedwigo Islwyn Slack SH415724 Llangefni Ynys Mon 5.37ha Nid oes angen caniatâd 13/12/2021
21-22 EIA077 Coedwigo Hafodd y Maidd TilHill Forestry Ltd SN630403 Pumpsaint Sir Gaerfyrddin 17.90 Nid oes angen caniatâd 01/12/2021
21-22 EIA079 Coedwigo Parkwell Farm Coed Cymru ST451969 Brynbuga Sir Fynwy 2.98 Nid oes angen caniatâd 06/12/2021
21-22 EIA080 Coedwigo Underhill H W Forestry SN202078 Cerfyrddin Sir Caerfyrddin 7.81 Nid oes angen caniatâd 06/12/2021
21-22 EIA082 Coedwigo Cwm Fagor Silviculture ST470997 Cas-gwent Sir Fynwy 5.39 Nid oes angen caniatâd 07/12/2021
21-22 EIA084 Coedwigo Nant y Nodyn Coed Cymru SH873153, SH883166 Dinas Mawddwy Gwynedd 9.80 Nid oes angen caniatâd 22/12/2021
21-22 EIA085 Coedwigo Rhosfach Coed Cymru SH687017, SH691026, SH691023 Machynlleth Gwynedd 18.96 Nid oes angen caniatâd 23/12/2021
21-22 EIA086 Coedwigo Blaenafon TilHill Forestry Ltd SS805973 Tonmawr Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 30 Nid oes angen caniatâd 23/12/2021
21-22 EIA087 Coedwigo Land adjacent to Wepre Country Park Flintshire County Council SJ287678 Cei Connah Sir y Fflint 11.65 Nid oes angen caniatâd 17/01/2022
21-22 EIA088 Coedwigo Pont Faen Estate Pryor and Rickett Silviculture Ltd SN489596 Aberaeron Ceredigion 42.75 Nid oes angen caniatâd 18/01/2022
21-22 EIA090 Coedwigo Werndansey Farm Woodland Bronwin and Abbey Ltd SO140556 Llandrindod Powys 8.38 Nid oes angen caniatâd 20/01/2022
21-22 EIA089 Coedwigo Carwad Coed Cymru SH729414 Blaenau Ffestiniog Gwynedd 3.54 Nid oes angen caniatâd 02/02/2022
21-22 EIA092 Coedwigo Parc Farm Sustainable Forest Management SN717620 Tregaron Ceredigion 7.55 Nid oes angen caniatâd 09/02/2022
21-22 EIA094 Ffordd goedwig Hafodty Bach TilHill Forestry Ltd SH737298 Trawsfynydd Gwynedd 0.50 Nid oes angen caniatâd 31/03/2022
21-22 EIA095 Coedwigo Tyn y Maes TilHill Forestry Ltd SN861455 Llanwrtyd Powys 60.99 Nid oes angen caniatâd 05/04/2022
21-22 EIA096 Coedwigo Morfa Gwendreath H W Forestry SN415053 Cydweli Sir Gaerfyrddin 6.26 Nid oes angen caniatâd 05/04/2022
21-22 EIA097 Coedwigo Cwmbiga Woodland Bronwin SN860892 Llanidloes Powys 2.76 Nid oes angen caniatâd 05/04/2022
21-22 EIA103 Coedwigo Y Fron Coed Cymru SH922007,SH922004 Machynlleth Powys 5.49 Nid oes angen caniatâd 06/04/2022
21-22 EIA099 Coedwigo Railway Wood Bronwin and Abbey Ltd SO333079 Y Fenni Sir Fynwy 15.8 Nid oes angen caniatâd 14/04/2022
21-22 EIA100 Coedwigo Underhill H W Forestry Ltd SN202078 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 1.24 Nid oes angen caniatâd 07/04/2022
21-22 EIA101 Coedwigo Esgairwy Coed Cymru SO062691 Llandrindod Powys 9.29 Nid oes angen caniatâd 25/04/2022
21-22 EIA102 Datgoedwigo Royal St Davids Golf Club Cyfoeth Naturiol Cymru SH571323 Harlech Gwynedd 0.45 Nid oes angen caniatâd 04/05/2022
21-22 EIA098 Ffordd goedwig Blaen Lliw Uchaf Tilhill Forestry Ltd SH7928535651 Llanwchllyn Gwynedd 0.71 Nid oes angen caniatâd 28/04/2022
22-23 EIA002 Coedwigo Cummings Wood Bronwin and Abbey Ltd SN 075 158 Narberth Sir Benfro 2.69 Nid oes angen caniatâd 29/04/2022
22-23 EIA003 Coedwigo Ty Croes Page SH402831 Llangefni Ynys Môn 7.82 Nid oes angen caniatâd 11/05/2022
22-23 EIA004 Coedwigo Bryntail Coed Cymru SN921884 Llanidloes Powys 22.9 Nid oes angen caniatâd 17/05/2022
22-23 EIA007 Coedwigo Goyallt Farm Bronwin and Abbey Ltd SN824327 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 9.13 Nid oes angen caniatâd 06/06/2022
22-23 EIA009 Coedwigo Blwch y Llyn Tilhill Forestry Ltd SJ165542 Graig-Fechan Sir Ddinbych 3.65 Nid oes angen caniatâd 06/06/2022
22-23 EIA010 Coedwigo Ty Gwyn Tilhill Forestry Ltd SN887487 Llanwrtyd Powys 39.73 Nid oes angen caniatâd 07/06/2022
22-23 EIA012 Coedwigo Industrial GRP Group HW Forestry Ltd SN606129 Rhydaman Sir Gaerfyrddin 12 Nid oes angen caniatâd 07/06/2022
22-23 EIA008 Coedwigo Cae Dick Diawl New Forest Energy SH378671 Llangefni Ynys Mon 1.0 Nid oes angen caniatâd 09/06/2022
22-23 EIA011 Coedwigo Moelddolwen Coed Cymru SH970087 Llanfair Caereinion Powys 5.48 Nid oes angen caniatâd 09/06/2022
22-23 EIA014 Coedwigo Treddol New Forest Energy SH388807 Llangefni Ynys Mon 6.39 Nid oes angen caniatâd 17/06/2022
22-23 EIA013 Coedwigo Llangloffan Fen NNR HW Forestry Ltd SM894316 Abergwaun Sir Benfro 2.53 Nid oes angen caniatâd 09/06/2022
22-23 EIA015 Coedwigo Treddolphin New Forest Energy SH369755 Llangefni Ynys Mon 5.62 Nid oes angen caniatâd 05/07/2022
22-23 EIA017 Coedwigo Bryn yr Odin New Forest Energy SH405734 Llangefni Ynys Mon 6.46 Nid oes angen caniatâd 05/08/2022
22-23 EIA016 Coedwigo RAF Bodorgan & The Hedd New Forest Energy SH376662 Llangefni Ynys Mon 3.10 Nid oes angen caniatâd 29/07/2022
22-23 EIA018 Coedwigo Coed Trefe Coed Cymru SO092963 Y Drenewydd Powys 13.23 Nid oes angen caniatâd 05/08/2022
22-23 EIA019 Coedwigo Gerddi Gleision Coed Cymru SH886052 Llanbrynmair Powys 5.69 Nid oes angen caniatâd 27/07/2022
22-23 EIA022 Coedwigo Cyffin Fawr Tilhill SJ022132 Llanerfyl Powys 14.94 Nid oes angen caniatâd 17/08/2022
22-23 EIA023 Coedwigo Old House Farm Tilhill SO067820 Y Drenewydd Powys 9.48 Nid oes angen caniatâd 24/08/2022
22-23 EIA024 Coedwigo Land at Ffynnonwen Tilhill SN672795 Aberystwyth Ceredigion 19.78 Nid oes angen caniatâd 25/08/2022
22-23 EIA025 Ffordd y Goedwig Coed Dol-Risg Tilhill SH946343 Bala Gwynedd 0.60 Nid oes angen caniatâd 19/08/2022
22-23 EIA026 Datgoedwigo DCWW Llyn Brenig Tilhill SH969571 Cerrigydrudion Sir Ddinbych 2.33 Nid oes angen caniatâd 19/08/2022
22-23 EIA027 Coedwigo Glancothi Tilhill SN581339 Abergorlech Sir Gaerfyrddine 20.69 Nid oes angen caniatâd 24/08/2022
22-23 EIA028 Coedwigo East Norton HWForestry SM868176 Hwlffordd Sir Benfo 1.80 Nid oes angen caniatâd 25/08/2022
22-23 EIA030 Coedwigo Brynllewelyn Tilhill SN519366 Llanllwni Sir Gaerfyrddin 33.23 Nid oes angen caniatâd 25/08/2022
22-23 EIA020 Coedwigo Penawr Beavan SO101241 Aberhonddu Powys 3.10 Nid oes angen caniatâd 26/08/2022
22-23 EIA029 Coedwigo Padog Farm Flintshire Woodlands Ltd SH852520 Pentrefoelas Conwy 9.51 Nid oes angen caniatâd 01/09/2022
22-23 EIA001 Coedwigo Hafod Erddig Estate National Trust SJ313463 Wrecsam Wrecsam 8.86 Nid oes angen caniatâd 19/08/2022
22-23 EIA021 Ffordd y Goedwig Coed Castellau Tilhill Forestry Ltd SO207060 Abertillery Blaenau Gwent 1.43 Nid oes angen caniatâd 03/10/2022
22-23 EIA032 Coedwigo Pantroity HW Forestry Ltd SN354293 Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin 11.41 Nid oes angen caniatâd 15/09/2022
22-23 EIA033 Coedwigo Capel Farm Tilhill Forestry Ltd SN553156 Cross Hands Sir Gaerfyrddin 7.39 Nid oes angen caniatâd 15/09/2022
22-23 EIA035 Coedwigo Ddulley Bank Tilhill Forestry Ltd SO046803 Y Drenewydd Powys 13.33 Nid oes angen caniatâd 21/09/2022
22-23 EIA034 Coedwigo Pan-Teg Farm Pryor and Rickett Silviculture Ltd ST236885 Machen Isaf Casnewydd 74.3 Nid oes angen caniatâd 14/10/2022
22-23 EIA036 Coedwigo Yew Tree Farm Woods Bronwin and Abbey Ltd SO112845 Y Drenewydd Powys 7.78 Nid oes angen caniatâd 04/10/2022
22-23 EIA037 Coedwigo Sweet Lamb Estate Woodland Bronwin and Abbey Ltd SN830840 Llanidloes Powys 28.21 Nid oes angen caniatâd 04/10/2022
22-23 EIA038 Coedwigo Ffrydd Vaughan Scottish Woodlands SO099895 Y Drenewydd Powys 7.64 Nid oes angen caniatâd 17/10/2022
22-23 EIA040 Coedwigo Hafod y Garreg Scottish Woodlands SH870533, SH869527, SH877525 Pentrefoelas Conwy 5.76 Nid oes angen caniatâd 21/10/2022
22-23 EIA041 Coedwigo Caron Estate (Hafdre) HW Forestry Ltd SN801539 Tregaron Ceredigion 30.52 Nid oes angen caniatâd 21/10/2022
22-23 EIA042 Coedwigo Fron Isaf Pryor and Rickett Silviculture SN263255 Meidrim Sir Gaerfyrddin 6.53 Nid oes angen caniatâd 26/10/2022
22-23 EIA043 Coedwigo Banc y Bont Bronwin and Abbey Ltd SN738810 Aberystwyth Ceredigion 10.14 Nid oes angen caniatâd 02/11/2022
22-23 EIA045 Coedwigo Buarth y Rae Bronwin and Abbey Ltd SJ083322 Llanfyllin Sir Drefaldwyn 24.53 Nid oes angen caniatâd 31/10/2022
22-23 EIA047 Coedwigo Llwyn Madoc Woodlands Bronwin and Abbey Ltd SN903520 Llanwrtyd Powys 19.89 Nid oes angen caniatâd 04/11/2022
22-23 EIA048 Coedwigo Dolgoch Coed Cymru SN703940 Machynlleth Ceredigion 14.46 Nid oes angen caniatâd 07/11/2022
22-23 EIA044 Coedwigo Sweet Lamb Estate Woodland Two Bronwin and Abbey Ltd SN804847 Llanidloes Powys 94.64 Nid oes angen caniatâd 11/11/2022
22-23 EIA049 Datgoedwigo Cerniau RSPB SH939168 Llanfyllin Powys 32.8 Nid oes angen caniatâd 23/11/2022
22-23 EIA050 Datgoedwigo Llanymynech Golf Club Borrett SJ264220 Croesoswallt Powys 1.17 Nid oes angen caniatâd 30/11/2022
22-23 EIA053 Coedwigo Frongoch Tilhill Forestry Ltd SN695448 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 39.87 Nid oes angen caniatâd 28/11/2022
22-23 EIA055 Coedwigo Castle Hill Estate Woods Bronwin & Abbey Ltd SN626742 Aberystwyth Ceredigion 9.85 Nid oes angen caniatâd 05/12/2022
22-23 EIA051 Coedwigo Ty Olaf Tilhill Forestry Ltd SN848188 Ystradgynlais Powys 29.38 Nid oes angen caniatâd 09/12/2022
22-23 EIA054 Coedwigo AU Farms Coed Cymru SN704903 Aberystwyth Ceredigion 7.02 Nid oes angen caniatâd 09/12/2022
22-23 EIA059 Coedwigo Cwm Berwyn Tilhill Forestry Ltd SN719589 Tregaron Ceredigion 34.34 Nid oes angen caniatâd 20/12/2022
22-23 EIA046 Ffordd y Goedwig Ty Glas Tilhill Forestry Ltd SH723069 Machynlleth Gwynedd 0.05 Nid oes angen caniatâd 22/12/2022
22-23 EIA057 Ffordd y Goedwig Mynogau Fountains Forestry SH834172 Dolgellau Gwynedd 0.63 Nid oes angen caniatâd 23/12/2022
22-23 EIA056 Datgoedwigo Nant yr Henfaes RSPB SH860614 Abergele Conwy 0.04 Nid oes angen caniatâd 17/01/2023
22-23 EIA058 Coedwigo Cwmrath Farm Pryor and Rickett Silviculture Ltd SN150077 Amroth Sir Penfro 19.08 Nid oes angen caniatâd 19/01/2023
22-23 EIA060 Coedwigo Blaen y Nant Farm Pryor and Rickett Silviculture Ltd SH645607 Bethesda Gwynedd 4.5 Nid oes angen caniatâd 19/01/2023
22-23 EIA061 Coedwigo Glynbyr Tilhill Forestry Ltd SN592418 Llanybydder Sir Gaerfyrddin 52.6 Nid oes angen caniatâd 24/01/2023
22-23 EIA062 Coedwigo Land at Brownhill Cyfoeth Naturiol Cymru SN698304 Llangadog Sir Gaerfyrddin 94.00 Nid oes angen caniatâd 20/02/2023
22-23 EIA063 Coedwigo Ty Tan y Graig Cyfoeth Naturiol Cymru SH964350 Y Bala Gwynedd 30.57 Nid oes angen caniatâd 10/03/2023
22-23 EIA067 Coedwigo Ynys Hywel Farm Cyfoeth Naturiol Cymru ST195908 Cwmfelinfach caerffili 5.4ha Nid oes angen caniatâd 14/03/2023
22-23 EIA066 Ffordd y Goedwig Dol y Maen Gresham House SH928155 Dinas Mawddwy Powys 0.5 Nid oes angen caniatâd 17/03/2023
22-23 EIA068 Datgoedwigo Buckholt Pryor and Rickett Silviculture Ltd SO501159 Trefynwy Sir Fynwy 0.7 Nid oes angen caniatâd 28/03/2023
22-23 EIA064 Coedwigo Cwmdwyfran Goddard Enterprises Ltd SN405247 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 18.69 Nid oes angen caniatâd 30/03/2023
22-23 EIA065 Coedwigo Troed y Rhiw Goddard Enterprises Ltd SN679369 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 31.64 Nid oes angen caniatâd 30/03/2023
22-23 EIA069 Coedwigo Tan y Lan Peter Solley SN699238 Llandeilo, Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 70 Nid oes angen caniatâd 30/03/2023
23-24 EIA002 Coedwigo Penglannau Farm Mr Gwilym James SH879146 and SH892154 Dinas Mawddwy Gwynedd 5.31ha Nid oes angen caniatad 17/07/2023
23-24 EIA003 Ffordd Goedwig/Chwarel Goedwig Gwrachen Plantation MacFor 3 Nominees Ltd/MacFor Nominees 4A1 SH960096 Llanbrynmair Powys 0.2 Nid oes angen caniatad 28/07/2023
23-24 EIA004 Ffordd Goedwig/Chwarel Goedwig Llanbrynmair Forest cpt 906 MacFor 3 Nominees Ltd/MacFor Nominees 4A1 SH935054 Llanbrynmair Powys 0.2 Nid oes angen caniatad 28/07/2023
23-24 EIA005 Coedwigo Cefn Henllan Hazell ST363936 Caerllion Sir Fynwy 6.51 Nid oes angen caniatad 04/08/2023
23-24 EIA007 Coedwigo Esgair Lygoer Hewitt SN481474 Llanybydder Ceredigion 10.07 Nid oes angen caniatad 31/08/2023
23-24 EIA008 Ffordd Goedwig Coed Cefn Coch and Coed y Bwlch Burton SN864144 Dinas Mawddwy Gwynedd 2.06 Nid oes angen caniatad 08/09/2023
23-24 EIA009 Coedwigo Cwmbanfawr Farm, Pistyll South, Maescastell Blackmead Forestry Ltd SN569283, SN591295, SN611300 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 115.83 Nid oes angen caniatad 15/09/2023
23-24 EIA006 Coedwigo Penback Farm Goddard Enterprises Ltd SN230210 Llanboidy Sir Gaerfyrddin 50.05 Nid oes angen caniatâd 16/10/2023
23-24 EIA010 Coedwigo Upper Esgair Rhiw Morgan SN990671 Rhaeadr Gwy Powys 9.84 Nid oes angen caniatâd 20/10/2023
23-24 EIA011 Coedwigo Pentwyn Farm Jones SO062242 Aberhonddu Powys 30.30 Nid oes angen caniatâd 01/11/2023
23-24 EIA013 Coedwigo Robbie Procope Memorial Wood Churngold Construction Ltd SN362262 Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin 5.21 Nid oes angen caniatâd 12/01/2024
23-24 EIA014 Coedwigo Llwyn-Derw Goodwin PLC SN839510 Llanwrtyd Powys 250.45 Nid oes angen caniatâd 16/01/2024
23-24 EIA012 Datgoedwigo Llwyn-Derw Fifth Wheel Company Ltd SJ067751 Rhuallt Sir Ddinbych 1.0 Nid oes angen caniatâd 23/01/2024
23-24 EIA012 Coedwigo Llwyn-Derw Fifth Wheel Company Ltd SJ067751 Rhuallt Sir Ddinbych 1.5 Nid oes angen caniatâd 23/01/2024
23-24 EIA015 Coedwigo Edwinsford Estate HW Forestry Ltd SN598323 and SN618344 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 5.12 Nid oes angen caniatâd 13/02/2024
23-24 EIA016 Coedwigo Newton Farm Pryor and Rickett Silviculture Ltd SO122249 Aberhonddu Powys 3.15 Nid oes angen caniatâd 19/02/2024
23-24 EIA017 Coedwigo Foel Marchyriau The National Trust SH764474 Conwy Sir Gwynedd 43.59ha Nid oes angen caniatâd 29/02/2024
23-24 EIA018 Coedwigo Esgair Arth Aberaeron Restoration Ltd SN489627 Aberaeron Ceredigion 54.0ha Nid oes angen caniatâd 29/02/2024
23-24 EIA019 Coedwigo Dolgoch 2 David Grainger Farms SN715935 Machynlleth Ceredigion 6.0ha Nid oes angen caniatâd 29/02/2024
23-24 EIA020 Coedwigo Glanafon Thomas SN478430 Llanybydder Ceredigion 10.36ha Nid oes angen caniatâd 26/02/2024
23-24/EIA021 Datgoedwig Glasfryn Parc Ellis SH401425 Pwllheli Gwynedd 3.23 Mae angen caniatâd 25/03/2024
23-24/EIA022 Ffordd y Goedwig/Chwarel Ty Rhyg Holding SN052296 Aberteifi Ceredigion 0.05 Nid oes angen caniatâd 28/03/2024
24-25/EIA003 Coedwigo West Ford Farm Cyngor Sir Penfro  SM945258 Casblaidd Sir Penfro 12.87 Nid oes angen caniatâd 15/05/2024
Diweddarwyd ddiwethaf