Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

wood burningBeth yw tanwydd pren?

Rydyn ni'n cyflenwi'r farchnad biomas â deunydd sy'n cael ei droi yn amrywiaeth o danwyddau pren gan ein cwsmeriaid:

Caiff tanwydd pren ei greu o ddeunyddiau sy'n anaddas ar gyfer unrhyw weithgarwch prosesu pren arall. Mae enghreifftiau yn cynnwys gweddillion coedwigoedd, teneuon pren caled  a phren crwn o ddiamedr bach. 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ynni pren, anfonwch e-bost at: energydeliveryprogramme@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.