Ynni

Ein ein rôl yn rheoleiddio sut mae ynni'n cael ei gynhyrchu ynni a sut rydym yn cefnogi datblygiad ynni adnewyddadwy