Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adnabod eich afonydd - crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Mae ein hadroddiadau’n disgrifio statws poblogaethau’r eog a’r siwin ar gyfer prif ddalgylchoedd eogiaid a siwin Cymru

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd.

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich afonydd Crynodeb 

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn 2015 Blwyddyn 2016 Blwyddyn2015
Aeron 2015    
Afan 2015    
Cleddau 2015    
Clwyd 2015 2016 2017
Conwy 2015 2016 2017
Dyfrdwy 2015 2016 2017
Dwyfor 2015 2016 2017
Dwyryd 2015 2016 2017
Dyfi 2015  2016 2017
Dysynni 2015  2016 2017
Glaslyn 2015 2016 2017
Gwendraeth 2015    
Gwy 2015    
Gwyrfai/Llyfni 2015 2016  2017
Llwchwr 2015    
Mawddach 2015 2016  2017
Nedd 2015     
Nyfer 2015    
Ogwen 2015 2016 2017
Ogwr 2015    
Rheidol 2015     
Seiont 2015 2016 2017
Taf 2015    
Taf ac Elai 2015    
Tawe 2015    
Tyfi 2015    
Wysg 2015     
Ystwyth 2015     

 

Crynodeb Pysgod Eogaidd Ifanc

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn 
Clwyd 2017
Conwy 2017
Dyfrdwy 2017
Mawddach 2017
Ucheldir Hafren 2017
Wysg 2017
Gwy 2017


Sylwer, Yng Ngogledd Cymru yn ystod 2017 dim ond yn afonydd Clwyd, Conwy, Dyfrdwy a Mawddach y cwblhawyd y gwaith electrobysgota, a hynny oherwydd llif uchel.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.