Manylion yr ardal Rhybudd Llifogydd

Ardal y llanw yn Nhrefechan, Aberystwyth

Statws presennol:

Dim Rhybudd Llifogydd mewn grym

Lleoliad:

Eiddo yng nghyffiniau Trefechan yn ymestyn mor bell i'r gogledd â Stryd Portland ac i'r dwyrain mor bell â'r orsaf ambiwlans, gan gynnwys yr Ysgol Gymraeg a gorsaf yr heddlu

Gweld map o'r ardal

Rhanbarth:

Y De-orllewin

Diweddariadau:

Ffoniwch y llinell llifogydd ar 0345 988 1188 a nodi’r rhif ardal 603151 i gael rhagor o wybodaeth.

Ardaloedd rhybuddion llifogydd perthynol:

Statws blaenorol:

Hanes y statws wedi ei gyfyngu i'r 10 diweddariadau diweddaraf.

Archwilio mwy