Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr hyn gyfeiriwyd ato o dan y Rheoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016’ sy’n dod i rym ar 3 Mawrth 2016.    Yn unol â’r rheoliadau uchod, mae’r rhestr yn disodli’r hysbysiad a ddarparwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru  o dan y ddeddfwriaeth flaenorol, a elwid yn ‘Hysbysiad Dyfroedd Pysgod Cregyn (Cymru) 2013’

ATODLEN

Dyfroedd lled hallt ac arfordirol yng Nghymru sy’n perthyn i’r dosbarthiad Dyfroedd Pysgod Cregyn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.