Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ansawdd dŵr

Mae ansawdd dŵr yng Nghymru wedi gwella cryn dipyn dros y ddau ddegawd diwethaf. Cewch wybodaeth yma am ansawdd y dŵr ymdrochi yn eich ardal chi

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.