Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canlyniadau ar gyfer "yn hapus"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 1812 Trefnu yn ôl dyddiad
 • 12 Meh 2018

  Llwybrau hapus yng Nghoetir Ysbryd Llynfi

  Mae rhedeg llwybrau yn prysur ddod yn un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd ymhlith athletwyr newydd ac athletwyr profiadol fel ei gilydd ac yma yng Nghymru rydym yn ffodus o gael rhai o'r llwybrau mwyaf heriol yn y DU – sydd â rhai o'r golygfeydd mwyaf prydferth hefyd.

 • 13 Mai 2016

  Pam Cerdded?

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • 03 Mai 2016

  Manteision Cerdded

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • 05 Meh 2018

  Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau prosiect amddiffyn rhag llifogydd yn Solfach

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dechrau prosiect dwy flynedd yn Solfach, Sir Benfro gyda’r nod o leihau'r perygl o lifogydd I dros 40 o eiddo yn y gymuned leol.

 • 20 Tach 2018

  Dirywiad y Gylfinir “yn fater o bwys cenedlaethol”

  Gallai un o adar mwyaf eiconig Cymru fod wedi diflannu yma mewn llai nag 20 mlynedd oni fydd camau brys yn cael eu cymryd yn ôl grŵp o arbenigwyr.

 • 18 Awst 2016

  CNC yn ymgynghori ymhellach ynghylch trwydded amgylcheddol

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymgynghori ymhellach gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch cais amgylcheddol yn ymwneud â chyfleuster trin gwastraff yn ne-ddwyrain Cymru.

 • 24 Awst 2016

  Apelio am wybodaeth am dipio gwastraff

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn am fwy o wybodaeth gan bobl, yn dilyn tipio anghyfreithlon mewn safle ger arfordir Gogledd Cymru.

 • Taclo'r Tywi - Beth rydym yn ei wneud

  Dewch i gael gwybod am y prosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, ar y cyd â’n partneriaid, er mwyn gwella Afon Tywi.

 • 15 Ebr 2016

  Efallai mai cam yn ôl mewn amser yw’r ffordd ymlaen

  Mae Tîm Rheoli Tir Cyfoeth Naturiol Cymru wedi troi’r cloc yn ôl drwy ddefnyddio sgiliau coedwigo traddodiadol i deneuo ardal o goetir sensitif yn ne ddwyrain Cymru.

 • 19 Ebr 2017

  Ymchwiliad i lygredd olew yn Abertawe

  Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog pobl yn Ynyswen, ger Penycae yn Abertawe i fwrw golwg ar eu tanciau olew gwresogi ar ôl i lygredd olew gael ei ganfod mewn nant sy’n rhedeg drwy’r stad.

 • Newid yn yr hisawdd

  Ein rôl yn rheoli ac ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.