Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canlyniadau ar gyfer "Cerdded"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 249 Trefnu yn ôl dyddiad
 • 22 Gorff 2015

  Annog perchnogion i ddilyn côd newydd cerdded cŵn

  Wrth i ni fwynhau dyddiau’r heulog a gyda’r nosau hir, golau, mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i ddilyn côd newydd cerdded cŵn.

 • 01 Awst 2016

  Cerdded gydag arloeswyr

  Beth am i chi gerdded yn ôl troed arloeswyr o’r gorffennol yr haf hwn; o’r naturiaethwr enwog Charles Darwin i’r peiriannydd sifil arloesol o’r 19eg ganrif Isambard Kingdom Brunel.

 • Cerdded

  Darganfod ble gallwch chi gerdded yng Nghymru a pha wybodaeth y gallwch ei chael er mwyn cynllunio eich ymweliad.

 • 09 Hyd 2018

  Tro trwy harddwch yr hydref

  Mae’r awyr yn iach a’r lliwiau’n werth eu gweld – yn wir, mae’r hydref yn adeg berffaith i fwynhau golygfeydd godidog a gogoneddus ein gwlad.

 • 13 Mai 2016

  Pam Cerdded?

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • 02 Awst 2018

  Pam y mae cerdded yn ardderchog ar gyfer eich iechyd

  Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • 03 Mai 2016

  Manteision Cerdded

  Mai yw Mis Cenedlaethol Cerdded – cyfle i chi wisgo esgidiau cyfforddus a mynd allan! Os am daith gerdded fer ymlaciol neu daith hirach – mae cerdded yn ffordd wych i fwynhau’r awyr agored ac yn ffordd berffaith i archwilio mannau newydd.

 • 10 Mai 2016

  Gwledd y Gwanwyn

  Rŵan yw’r amser i fwynhau rhai o olygfeydd, synau ac arogleuon y gwanwyn gan fod y tir a’r bywyd gwyllt ar eu prysuraf a’u mwyaf cyfareddol.

 • Deg llwybr cerdded ar gyfer yr haf

  Gwnewch yn fawr o hirddyddiau’r haf ar y llwybrau cerdded hyn

 • Deg llwybr cerdded gorau’r gaeaf

  Lapiwch yn gynnes rhag yr oerfel ar gyfer antur aeafol

 • Deg llwybr cerdded gorau’r hydref

  Dewch i ddarganfod y lleoliadau gorau i weld lliwiau’r hydref yn ein dewis ni o’r llecynnau harddaf i fwynhau dawns y dail.

 • Deg llwybr cerdded gorau’r gwanwyn

  Teimlwch wefr y gwanwyn a dewiswch gerdded un o’r llwybrau hyn mewn coedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol.

 • Cerdded yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

  Ceir tair cylchdaith o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

 • Coedwig Brechfa, ger Caerfyrddin

  Amrywiaeth fawr o lwybrau cerdded a llwybrau beicio mynydd mewn coetir hynafol.

 • Parc Coedwig Gwydir

  Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. . Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd.

 • 23 Medi 2014

  Dadorchuddio Mapiau cerdded a dringo ar gyfer Cymru

  Cafodd mapiau diwygiedig newydd eu dadorchuddio heddiw (dydd Mercher 24 Medi) ac maent yn dangos ym mhle y gall pobl archwilio a mwynhau cefn gwlad Cymru.

 • Gogledd Orllewin Cymru

  Archwiliwch dwyni tywod Niwbwrch, a chanfod copa trawiadol Cadair Idris, ewch i feicio mynydd yng Nghoed y Brenin neu fwynhau’r nifer o lwybrau cerdded wedi eu harwyddo ym Mharc Coedwig Gwydir.

 • Canolbarth Cymru

  Dewch i weld y barcutiaid yn cael eu bwydo ym Mwlch Nant yr Arian, croeswch y llwybr bordiau dros Gors Caron, cerddwch i darddle Afon Hafren neu beth am fwynhau’r teithiau cerdded a’r rhaeadrau dramatig yn stâd hanesyddol yr Hafod.

 • De Orllewin Cymru

  Ewch â’r teulu i feicio mynydd drwy Goedwig Brechfa, ewch i weld gwarchodfeydd arfordirol Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr a Stackpole yn ne Penfro neu beth am gerdded at sgwd mewn coetiroedd anghysbell ger Llanymddyfri.

 • Rhaglen Dysgu Sgiliau Gweithgareddau Allan â Ni!

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.