Rheolau safonol ac asediadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Darganfyddwch a allwch wneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol

Cyn gwneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol gwnewch yn siŵr:

  • eich bod yn deall y set o reolau safonol
  • bod y rheol yn disgrifio'n union yr hyn yr ydych am ei wneud
  • y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau

Ni allwch amrywio'r rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Gwastraff nad yw'n beryglus (storio a thrin)

Adnoddau eilaidd

Trin gwastraff peryglus (storio a thrin)

Adnoddau i dir

Trin gwastraff pydradwy