Rheolau safonol ac asediadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Cyn gwneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol gwnewch yn siŵr:

  • eich bod yn deall y set o reolau safonol
  • bod y rheol yn disgrifio'n union yr hyn yr ydych am ei wneud
  • y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau

Ni allwch amrywio'r rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Defnyddio gwastraff

Trin gwastraff

Trin gwastraff peryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Trin gwastraff nad yw'n beryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Gweithgareddau trin gwastraff

Triniaeth metelau eilaidd

Triniaeth biowaste

Storio gwastraff

Diweddarwyd ddiwethaf