Sut i baratoi cynllun adfer gwastraff ar gyfer trwydded gwaredu gwastraff i’w adfer

Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Os ydych chi’n gwneud cais am drwydded gwaredu gwastraff ar gyfer ei adfer er mwyn gwaredu gwastraff yn barhaol ar dir, rhaid i chi baratoi cynllun adfer gwastraff.

Yr hyn y dylech ei gynnwys mewn cynllun adfer gwastraff

Rhaid i chi ei baratoi yn unol â’r canllawiau ar drwyddedau a chynlluniau adfer gwastraff ar GOV.UK.

Er y dylech ddefnyddio’r egwyddorion a nodir yng nghanllawiau GOV.UK, bydd angen i chi gysylltu â ni ar gyfer trafodaethau cyn ymgeisio, neu i wneud eich cais. 

Asesu cynlluniau adfer gwastraff

Mae taliad sefydlog o £800 am asesu cynllun adfer gwastraff newydd neu ddiwygiedig. Mae’r taliad hwn ar wahân i unrhyw daliad i wneud cais am drwydded.

Gallwch anfon eich cynllun atom i’w asesu cyn i chi wneud cais am drwydded, neu ar yr un pryd.

Os byddwch yn anfon y cynllun atom i’w asesu y tu allan i’r broses ymgeisio am drwydded, bydd angen i chi:

Sut i dalu

Gallwch ein ffonio ni ar 0300 065 3000 rhwng 9 a 5, ddydd Llun i ddydd Gwener neu dalu drwy drosglwyddiad BACS at:

Enw’r cwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfeiriad y cwmni: Yr Adran Incwm, Blwch Post 663, Caerdydd, CF24 0TP
Banc: RBS
Cyfeiriad: National Westminster Bank Plc., 2 1/2 Devonshire Square, London, EC2M 4BA
Cod didoli: 60-70-80
Rhif y cyfrif: 10014438

Gwneud cais am drwydded

Gallwch wneud cais am drwydded rheolau safonol ar yr amod eich bod yn gallu bodloni’r meini prawf o fewn y set rheolau canlynol:

Dysgwch fwy am: 

Gweithrediadau adfer a gwaredu

Mae adfer gwastraff yn hytrach na’i waredu yn rhywbeth rydym yn ei gefnogi’n gryf. Mae’n bwysig gwahaniaethu’n glir rhwng gweithrediadau adfer a gwaredu er mwyn sicrhau:

  • bod ganddynt drwydded briodol
  • eu bod yn cael eu cynnal yn unol â’r rheolaethau cyfreithiol ac amgylcheddol cywir
Diweddarwyd ddiwethaf