Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynlluniau adnoddau coedwigoedd

Mae’r cynllun adnoddau coedwigoedd yn ddogfen reoli graidd a ddefnyddir ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Mae’n trefnu ceisiadau ar gyfer rheoli coetir i’r dyfodol yn unol â pholisïau ac ymarfer cyfredol

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo gan Wasanaethau Cenedlaethol, bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Cyfnodau ailblannu yn cael eu dangos fel y cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn y cyfnod teimlad.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau sy’n cael eu datblygu neu gynlluniau a gymeradwywyd ewch i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Gynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd frp@naturalresourceswales.gov.uk

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Gwaith Arfaethedig 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad Gweld y cynllun
Neath Valley SN824033 Resolven Cwympo 327.26 108.56 74.85   20/8/2018
Llanwynno Forest ST017978 Pontypridd Cwympo 337 103 86   21/8/2018

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.