Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
18-19 FRPA/013 Brechfa East Natural Resources Wales SN591344 Llanymyddfri Ceredigion 4.2 25/03/2019 22/04/2019
18-19 FRPA/014 Cefndeuddwr Natural Resources Wales SH730258 Dolgellau Gwynedd 12.6 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/515 Old Shelterbelt Mynydd Timber Services Ltd SH533664 Caernarfon Gwynedd 0.1 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/516 Coldbrook Andrew Bronwin & Co Ltd SO313135 Y Fenni Sir Fynwy 5.03 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/518 Trawscoed Graham SH845326 Bala Gwynedd 1.72 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/521 Coed Cefn y Blaen Andrew Bronwin & Co Ltd SO199472 Castell-paen Powys 4.97 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/523 Ty Fry Big Wood Abersenny Ltd ST430973 Brynbuga Sir Fynwy 6.99 25/03/2019 22/04/2019
18-19 FRPA/015 Bryn Natural Resources Wales SS803903 Port Talbot Neath Port Talbot 3.67 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/524 Samuels Wood Bryn Bach Park Countryside Park SO128102 Tredegar Blaenau Gwent 5.22 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/526 Pencwm Wood Cottage Norris SO072811 Y Drenewydd Powys 0.87 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/527 Maesycilyn Tilhill Forestry Ltd SN723965 Glaspwll Ceredigion 19.78 25/03/2019 22/04/2019
18-19 050/530 Garreg Wood Mostyn Estate Sawmill SJ130782 Treffynnon Sir y Fflint 4.8 01/04/2019 29/04/2019
18-19 050/531 Crumlin Wood Abbey Forestry ST214983 Trecelyn Caerffili 1.39 01/04/2019 29/04/2019
18-19 050/532 Cefn Gribin Shelter Davies Forestry SJ123188/SJ116175 Llanfyllin Powys 2.0 01/04/2019 29/04/2019
18-19 050/533 Coed Erw Goch Carter Jonas SJ055130 Llanfyllin Powys 2.9 01/04/2019 29/04/2019
19-20 FLA1 Tabernacle Plantation Pryor & Rickett SO282227 Fforest Coalpit Powys 1.22 01/04/2019 29/04/2019
19-20 FLA2 Boncyn Fountains Forestry SH885173 Machynlleth Powys 14.5 03/04/2019 01/05/2019
19-20 FLA5 Coed y Glyn Jones SH472558 Caernarfon Gwynedd 0.04 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA9 Llanyoyne Wood Andrew Bronwin & Co Ltd SO209513 Yr Eglwys Newydd Powys 2.8 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA10 Nant yr Onen Tilhill Forestry Ltd SN764447 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 10.82 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA11 Cefn Rhosan Pryor & Ricketts Silviculture SN828962 Machynlleth Powys 0.76 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA12 Pant yr Eos Good SJ178284 Moelfre Powys 0.4 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA18 Ferney Bank Andrew Bronwing & Co Ltd SO420218 Y Fenni Sir Fynwy 9.49 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA21 Fenn Court Woodman Ltd SJ191141 Y Trallwng Powys 0.09 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA17 Pantiotyn Woods Andrew Bronwin & Co Ltd SN890453 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 2.06 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA23 Allt Llwyn-crwn Morgan SN537445 Llanybydder Sir Gaerfyrddin 2.81 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA24 Bryn Mawr Denman SN663513 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 4.00 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA28 Berthlloyd Pryor & Rickett Silviculture SN974851 Llanidloes Powys 7.08 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA31 Gwaelod Andrew Bronwin & Co Ltd SN914671 Rhayader Powys 0.65 18/04/2019 16/05/2019
19-20 FLA33 Llyn Gwernan Forest Roberts SH706170 Dolgellau Gwynedd 3.00 18/04/2019 16/05/2019

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.