Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Cyfeirnod Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
18-19 050/419 Tyn y Coed McNicol SH790796 Llandudno Conwy 0.06 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/426 Coed Rhydoldog Tilhill SN806328 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 1.5 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/428 Bwlch y Gilwen Thomas and Lewis SN672442 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 2.67 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/429 Teagues H W Forestry Ltd SN191083 Pentywyn Sir Gaerfyrddin 10.7 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/427 Cen Coed Wood H W Forestry Ltd SN495042 Llanelli Sir Gaerfyrddin 5.89 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/432 Gelli Hill Little SN082191 Arberth Sir Benfro 0.75 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/433 Allt Tanrallt Wiggins SN513580 Ciliau Aeron Ceredigion 3.4 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/434 Overton Bottoms Brooke SJ369411 Owrtyn Wrecsam 4.0 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/435 Coed dol-chenog east H W Forestry Ltd SN785735 Aberystwyth Ceredigion 0.32 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/436 Dunraven Estates H W Forestry Ltd SS904724 Llantwit Major Bro Morgannwg 0.44 25/01/2019 22/02/2019
18-19 FRPA/011 Kemeys Bank Cyfoeth Naturiol Cymru ST379919 Casnewydd Casnewydd 9.4 25/01/2019 22/02/2019
18-19 050/438 Sweetlamb Andrew Bronwin & Co Ltd SN817855 Llanidloes Powys 3.58 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/439 Chapel Cottage Hannam SJ077180 Llanfyllin Powys 1.55 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/440 Cwmpencanol Woodlands H W Forestry Ltd SN572705 Aberystwyth Ceredigion 4.25 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/441 Calf's Leg Davies SJ142786 Treffynnon Sir y Fflint 0.84 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/442 Plas Llwyn Owen Estate H W Forestry Ltd SN883993 Llanbrynmair Powys 3.22 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/444 Talwrn Richards SN933634 Rhaeadr Gwy Powys 5.62 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/445 Ffriddoedd Davies SJ132795 Treffynnon Sir y Fflint 0.64 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/446 Llethr Llestri Estate H W Forestry Ltd SN492159 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 4.8 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/447 Nant y Coedwr Johnson SJ010210 Llanfyllin Powys 1.28 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/448 Ty Commins Andrew Bronwin & Co Ltd SO238244 Crughywel Powys 1.18 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/450 Blaenwern Powell SN351467 Castell Newydd Emlyn Ceredigion 0.53 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/431 Coed Maes y Coed Hunt SH892661 Llangernyw Conwy 0.04 31/01/2019 28/02/2019
18-19 050/453 Ty Nant Shelterbelts National Trust SH845478 Betws y Coed Conwy 2.43 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/454 Buarth Wacco Davies SJ132789 Treffynnon Sir y Fflint 2.02 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/454 Rear 34 Pentregwenlais Road Ingram SN614161 Llandybie Sir Gaerfyrddin 0.01 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/456 Lymore Estate Andrew Bronwin & Co Ltd SO237961 Trefaldwyn Powys 3.56 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/457 Aberbran Andrew Bronwin & Co Ltd SN963282 and SN995291 Pontsenni Powys 8.04 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/458 Bathground Carter Jonas SJ305433 Ruabon Wrecsam 6.00 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/461 Bryn Moel Tilhill Forestry Ltd SH740532 Dolwyddelan Conwy 14.95 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/462 Cwm Coch Pryor & Rickett Silviculture Ltd SN947702 Rhaeadr Gwy Powys 11.00 07/02/2019 07/03/2019
18-19 050/460 Blaen Eidda Isaf Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol SH818491 Betws y Coed Conwy 0.3 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/464 Pant y Ffin Tilhill Forestry Ltd SN563427 Llanbydder Sir Gaerfyrddin 3.6 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/465 Panteg and Carcoryn Wood H W Forestry Ltd SN150165 Arberth Sir Benfro 8.77 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/466 Golden Grove Andrew Bronwin & Co Ltd SN606192 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 4.04 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/409 Crowfield Plantation M Plumb SO329161 Y Fenni Sir Fynwy 2.0 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/468 Allt y Mawr M Griffiths SN518584 Aberaeron Ceredigion 2.57 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/467 Nant Glas Uchaf Tilhill Forestry Ltd SN403320 Llanpumpsaint Sir Gaerfyrddin 30.7 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/470 Corsheston Estate H W Forestry Ltd SN005040 Penfro Sir Benfro 4.84 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/471 Pontypool Park Estate H W Forestry Ltd ST259999 Pontypool Torfaen 5.43 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/469 Gwyndy Tilhill Forestry Ltd SH735495 Dolwyddelan Conwy 19.44 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/473 Y Wern Plant and Tracks SN311403 Castell Newydd Emlyn Sir Gaerfyrddin 0.13 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/474 Holmleigh Wood Andrew Bronwin & Co Ltd SJ180134 Y Trallwng Powys 1.76 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/430 Waen Wood W Hannam SJ240615 Nercwys Sir y Fflint 2.5 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/420 Moelfre Uchaf Miller Land Management SH400432 Pwllheli Gwynedd 1.77 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/477 Cynheidre Uchaf Highfield Forestry Ltd SN506074 Cynheidre Sir Gaerfyrddin 4.69 15/02/2019 15/03/2019
18-19 050/479 Glanbrwynent Highfield Forestry Ltd SN671227 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 1.1 20/02/2019 20/03/2019
18-19 050/482 Springhill Tilhill Forestry Ltd SN209344 Pandy Wrecsam 13.6 20/02/2019 20/03/2019
18-19 050/483 Tyn y Graig Andrew Bronwin & Co Ltd SO017497 Llanfair ym Muallt Powys 0.17 20/02/2019 20/03/2019
18-19 050/484 Nurse Wood Lloyd Griffiths SH690415 Blaenau Ffestiniog Gwynedd 3.08 20/02/2019 20/03/2019

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.