Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod y cyfnod hwn, gall unrhyw un roi sylwadau neu wybodaeth ychwanegol inni ynglŷn â’r cais.

Os dymunwch weld cais er mwyn ichi allu penderfynu a fyddwch yn anfon sylwadau i ni, gallwch:

Pan fyddwch yn gohebu â ni bydd angen ichi roi eich cyfeirnod ar gyfer y cais/ceisiadau.

Coedwig Waen

Cyfeirnod Enw'r Eiddo Ymgeisydd Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Local Authority Arwynebedd Dyddiad Dechrau'r Ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
18-19 050/398 Cefnllanio J Thomas SN654580 Tregaron Ceredigion 0.028 31/12/2018 28/01/2019
18-19 050/400 Ysgol Dyffryn Banw P Jackson SJ005114 Y Trallwng Powys 0.1 31/12/2018 28/01/2019
18-19 050/403 Coed Llwyniou H W Forestry ST035787 Y Bont-faen Bro Morgannwg 3.72 31/12/2018 28/01/2019
18-19 050/383 Allt Coomb Isaf S Lewis SN339141 Llanybri Sir Gaerfyrddin 2.1 31/12/2018 28/01/2019
18-19 009/FRPA Ceri Gyfenni Wood Cyfoeth Naturiol Cymru SO216900 Y Drenewydd Powys 0.15 07/01/2019 04/02/2019
18-19 050/402 Mostyn Dingle Tilhill SH947680 Llanfair Talhaiarn Sir Ddinbych 6.49 07/01/2019 04/02/2019
18-19 050/397 Llyn Efyrnwy J Telford SH961246 Llanfyllin Powys 6.74 07/01/2019 04/02/2019
18-19 050/406 Coed Rhydau W Taylor SH561652 Bangor Gwynedd 8.73 11/01/2019 08/02/2019
18-19 050/408 Coed Gydrhos J Miller SH392429 Pwllheli Gwynedd 2.66 11/01/2019 08/02/2019
18-19 050/410 Llwyn Braich Ddu D A Hughes Forestry SJ004407 Bala Gwynedd 9.8 11/01/2019 08/02/2019
18-19 010/FRPA Nercwys Cyfoeth Naturiol Cymru SJ216584 Mold Sir y Fflint 1.0 11/01/2019 08/02/2019
18-19 050/411 Coed y Cwm W Tomkins SH915082 Llanbrynmair Powys 52.3 11/01/2019 08/02/2019
18-19 050/384 Caerhyddwen Andrew Bronwin & Co Ltd SN985650 Rhayader Powys 12.68 11/01/2019 08/02/2019
18-19 050/431 Old Wood D Denning SJ104599 Rhewl Sir Ddinbych 4.0 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/414 Hay Forest Andrew Bronwin & Co Ltd SO193360 Talgarth Powys 6.16 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/412 Allt Boeth P Morgan SN736774 Devil's Bridge Ceredigion 0.1 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/415 The Bog Wood R Woods SO016573 Llandrindod Powys 1.0 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/416 Monaughty D Hunt S0238685 Tref-y-clawdd Powys 24.66 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/361 Swallow Tree Hugh Wheeldon & Co SN137043 Saundersfoot Sir Benfro 0.17 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/420 Moelfre Uchaf Miller Land Management SH400432 Pwllhelli Gwynedd 0.91 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/421 Llanarth Estate Abbey Forestry SO371107 Rhaglan Sir Fynwy 0.29 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/423 Church Wood and Tan y Fforest P Davies SJ068775 Rhyl Sir Ddinbych 1.7 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/424 Ty Newydd Wood H Thomas SN772479 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 3.42 17/01/2019 14/02/2019
18-19 050/425 Criccin Wood P Davies SJ038771 Rhyl Sir Ddinbych 2.19 17/01/2019 14/02/2019

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.